A+ A-
Srbijagas RSS feeds print version set contrast

Srbijagas > Press Centar > Vest

Vesti

29.04.2013 | Novi Sad

Demanti listu "Danas"

Povodom teksta pod naslovom „Gube milijarde, ali na pi-arovima ne štede“ koji je objavljen na naslovnoj strani lista „Danas“, kao i na str. 8, u ponedeljak, 29.4.2013. g. imajući u vidu odredbe Zakona o ...

Povodom teksta pod naslovom „Gube milijarde, ali na pi-arovima ne štede“ koji je objavljen na naslovnoj strani lista „Danas“, kao i na str. 8, u ponedeljak, 29.4.2013. g. imajući u vidu odredbe Zakona o informisanju,  u cilju tačnog i istinitog informisanja javnosti, a ne plasiranja neistina i neproverenih informacija, Služba za odnose s javnošću uputila je ovom dnevnom listu Demanti sledeće sadržine:

U vezi sa konstatacijom Vašeg novinara da je preduzeće Srbijagas, uprkos krizi i gubicima, zapošljavalo nove ljude i da je na kraju prošle godine broj zaposlenih dostigao 1.710 radnika, Javno preduzeće„Srbijagas“ saopštava da je broj zaposlenih u JP „Srbijagas“ na kraju 2008. godine bio 1.043 radnika, dok je taj broj na kraju 2012. godine 1.182 radnika, što za četiri godine čini povećanje od oko 13%. JP „Srbijagas“, Novi Sad kao preduzeće čiji je osnivač Vlada Republike Srbije, svoje potrebe za zapošljavanjem utvrđuje Programom poslovanja za svaku kalendarsku godinu, koji utvrđuje Generalni direktor i dostavlja Upravnom odboru, tj. Nadzornom odboru na usvajanje. Upravni odbor tako usvojeni Program poslovanja dostavlja Vladi Republike Srbije na saglasnost i tek onda on postaje validan dokument. Kontrolu zapošljavanja na mesečnom nivou kontrolišu Ministarstvo finansija i Ministarstvo rada Vlade Republike Srbije. Pomenuto  povećanje broja zaposlenih bilo je neophodno budući da je JP „Srbijagas“ formiralo niz novih timova, sektora i službi, a sve u cilju podizanja nivoa efektivnosti i efikasnosti, kao i ukupnog poboljšanja organizacije poslovanja. Nove službe u kompaniji su: Rizici, Bezbednost, Spoljna trgovina, Analitika itd.
 
U javnosti se često pojavljuju potpuno netačni podaci o broju zaposlenih u JP „Srbijagas“, što je i ovoga puta slučaj. Ovim putem pojašnjavamo da je reč je o starim radnim mestima koja su sačuvana upravo zahvaljujući „Srbijagasu“, koje je nekoliko preduzeća preuzelo po osnovu konverzije duga u potraživanja ili kupovinom preduzeća u stečaju.To, dakle, nikako nije povećanje broja zaposlenih u „Srbijagasu“, jer se radi o potpuno samostalnim privrednim subjektima (poput Azotare Pančevo, MSK Kikinda, Agroživa Žitište itd.)
 
U vezi sa gubicima JP „Srbijagas“, koje takođe pominjete u navedenom tekstu, podsećamo Vas na obraćanje generalnog direktora kompanije na nedavno održanoj konferenciji za novinare, u kojoj je on precizno i nedvosmisleno nabrojao, odnosno naveo sve uzroke takvog finansijskog rezultata preduzeća na kraju prošle godine, od višegodišnje nerealne cene gasa, preko slabe naplate i odloženog plaćanja i do 290 dana, do velikih kursnih razlika, kamata na kredite itd. Delimično je Vaš list pisao o tome.
 
U vezi sa Službom za odnose s javnošću i marketing, i u Vašem tekstu pomenutim brojem zaposlenih od, citiramo, „na desetine“, želimo da istaknemo da je to apsolutno netačna informacija. Činjenica je da je pored rukovodioca službe, na poslovima odnosa s javnošću angažovano ukupno 12-oro zaposlenih, od kojih njih deset sa visokom stručnom spremom, jedan zaposleni sa VI stepenom obrazovanja i jedan sa srednjom školom. Budući da je JP Srbijagas kompanija koja ima svoje organizacione delove širom Republike, ovaj broj zaposlenih raspoređen je u četiri radne jedinice, i to u Novom Sadu, Beogradu, Zrenjaninu i Pančevu. Obim posla, imajući u vidu na desetine novih projekata koje je započela kompanija Srbijagas, znatno je uvećan poslednjih godina, tako da je i broj zaposlenih u službi apsolutno u skladu sa uvećanim zahtevima i poslovima koji se pred nju postavljaju.
 
U cilju potpunog i istinitog informisanja Vaših čitalaca, a pozivajući se na Zakon o informisanju, molimo Vas da Demanti JP „Srbijagas“ objavite blagovremeno i u celosti, odnosno u istoj dužini i na istom mestu, gde je plasiran Vaš današnji tekst sa negativnom konotacijom o zapošljavanju uprkos gubicima (Nasl. strana i str.8).
 
Ostajemo, kao i uvek, otvoreni za sva Vaša pitanja i komentare na sve aktuelne teme u vezi sa poslovanjem naše kompanije.
 
                                                                                                                                Služba za odnose s javnošću