A+ A-
Srbijagas RSS feeds print version set contrast
Print

Srbijagas > Press Centar > Vest

Vesti

18.12.2012 | Staro Selo

Gas za sela u opštini Velika Plana

Izvršni direktor za investicije Srbijagasa Jovica Budimir i  predsednik opštine Velika Plana Dejan Šulkić, u prisustvu predstavnika JP “Plana”, kao i čelnih ljudi ...

Izvršni direktor za investicije Srbijagasa Jovica Budimir i  predsednik opštine Velika Plana Dejan Šulkić, u prisustvu predstavnika JP “Plana”, kao i čelnih ljudi preduzeća “DM Invest” iz Smederevske Palanke, koje je strateški partner i izvođač radova, simboličnim paljenjem baklje u Starom Selu označili su završetak druge faze gasifikacije ove opštine. Tom prilikom Budimir je izjavio da je plan „Srbijagasa” da do 2015. godine sve opštine u Srbiji budu gasifikovane.

Otvaranje nove gasovodne mreže duge oko 228 kilometara omogućiće meštanima Starog Sela, Novog Sela i Rakinca, u opštini Velika Plana, da se već ove zime greju na gas. Vrednost investicije je 5,3 miliona evra. Budimir je i ovom prilikom istakap napore "Srbijagasa" da u protekle četiri godine, i pored svih problema sa likvidnošću i naplativošću isporučenog gasa, nastavi sa investicijama.
“Želimo da do početka rada "Južnog toka" svim potrošačima - industriji i širokoj potrošnji, omogućimo korišćenje prirodnog gasa”, najavio je Budimir.
Na novu gasovodnu mrežu biće priključeno oko 4.000 domaćinstava, a za kompletnu gasifikaciju opštine Velika Plana potrebno je da se izgradi još 35 kilometara distributivne gasne mreže u naseljenim mestima Miloševac i Lozovik.
Predsednik opštine Velika Plana Dejan Šulkić kazao je da bi kompletna gasifikacija Velike Plane trebalo da bude završena tokom naredne godine te da je vrednost investicije dela gasovodne mreže koji treba da bude završen u tom periodu 800.000 evra. „Završetkom gasovoda u mestima Miloševac i Lozovik kompletiraćemo gasovodnu mrežu u opštini Velika Plana, čija ukupna dužina je oko 380 kilometara, čime ćemo svakom domaćinstvu omogućiti da koristi prirodni gas”, rekao je Šulkić.
U prvoj fazi gasifikacije opštine Velika Plana izgrađeno je 40 kilometara mreže, u drugoj 228 kilometara, u trećoj se planira još 120 kilometara, a za njen završetak čeka se dozvola za bušenje i prolazak cevi ispod auto-puta i pruge na Koridoru 10. Završetkom druge faze gasovoda, kako je istaknuto na otvaranju, zadovoljene su potrebe ne samo domaćinstava koja gas koriste za grejanje, nego i potencijalnih investitora i poljoprivrednih proizvođača, kojima služi kao pogonsko gorivo ili emergent u procesu proizvodnje. Predstavnici opštine, Srbijagasa i izvođača radova najavili su danas da će u prvoj polovini 2013. godine biti stvoreni neophodni uslovi da gasna distributivna mreža bude puštena u rad i u još nekoliko preostalih sela opštine Velika Plana.
          Inače, Ugovor o poslovno-tehničkoj sаrаdnji nа reаlizаciji Progrаmа gаsifikаcije opštine Velikа Plаnа u аprilu 2011. godine potpisаn je između JP „SRBIJAGAS“ Novi Sаd, kаo investitorа,opštine Velikа Plаnа i JP „PLANA“, kаo učesnikа u izgrаdnji i preduzećа D.O.O. „DM-INVEST“ iz Smederevske Pаlаnke, kаo strаtešog pаrtnerа opštine. Nаseljenа mestа, kojа su obuhvаćenа tim projektom su:  Stаro Selo, Novo Selo, Rаkinаc, Rаdovаnje, Kupusinа, Donjа Livаdicа, Trnovče, Krnjevo i Kruševo.U mаrtu ove godine potpisаn je Aneks 1  Ugovorа o poslovno-tehničkoj sаrаdnji nа reаlizаciji Progrаmа gаsifikаcije opštine Velikа Plаnа, kojim je obuhvаćenа izgrаdnjа još 35.000 metаrа distributivne gаsne mreže u nаseljenim mestimа Miloševаc i Lozovik. Ugovorenа vrednost rаdovа je 0,8 milionа evra. Nаpаjаnje prirodnim gаsom celokupne distributivne gаsovodne mreže obezbeđeno je sа Glаvne merno-regulаcione stаnice „MARKOVAC“, kаo i sа GMRS „MILOŠEVAC“, koje su izgrаđene sredstvimа NIP-а i iste su već puštene u rаd.