A+ A-
Srbijagas RSS feeds print version set contrast

Srbijagas > Press Centar > Vest

Vesti

29.05.2012 | Novi Sad

Srbijagas podržao izradu softvera za primenu obnovljivih izvora energije u APV

U Privrednoj komori Vojvodine (PKV) danas je predstavljen projekat „Formiranje elektronske informacione mreže i razvoj ljudskih kapaciteta za primenu obnovljivih izvora energije u Vojvodini“, koji su pored JP „Srbijagas“, ...

U Privrednoj komori Vojvodine (PKV) danas je predstavljen projekat „Formiranje elektronske informacione mreže i razvoj ljudskih kapaciteta za primenu obnovljivih izvora energije u Vojvodini“, koji su pored JP „Srbijagas“, podržali i „Elektrovojvodina“ i PKV, dok je izrada softvera poverena Fakultetu tehničkih nauka u Novom Sadu. Izvršni direktor za investicije Jovica Budimir je rekao da „Srbijagas“, pored redovnih investicionih aktivnosti, podržava i ovakve razvojne projekte, čija implementacija se  očekuje u projektima gasifikacije zemlje, ali i u velikom projektu „Južni tok“, koji nam predstoji u naredne tri godine.

„Projekti, poput ovog novog softvera koji nam su nam prezentovali stručnjaci FTN-a, sasvim sigurno, ima budućnost, a Srbijagas je video svoj interes u ovoj razvojnoj informatičkoj platformi, jer vidimo njenu implementaciju kako na lokalnom nivou, kroz izgradnju naših distributivnih mreža i gasovoda visokog pritiska, tako i mnogo šire, jer je, kao što znate, pred nama jedan veliki investicioni ciklus, izgradnja gasovoda „Južni tok“, ali tu je i gasifikacija cele naše zemlje, pošto je poznato da je Vojvodina 95% gasifikovana, dok je taj procenat u ostalim delovima Republike mnogo manji. Zato mislimo da će jedan ovakav razvojni projekat biti dobra podrška svim našim investicionim planovima i budućim projektima“, istakao je Budimir. 
Prof. dr Dušan Gvozdenac sa Fakulteta tehničkih nauka iz Novog Sada izneo je podatke o neophodnosti veće primene obnovljivih izvora energije, budući da smo se približili potrošnji polovine raspoloživih svetskih rezervi fosilnih goriva. U Vojvodini, kako je kazao, imamo biomasu, geotermalnu energiju, vetar, gradski otpad i solarnu energiju, ali nažalost podaci pokazuju da je učešće tih, obnovljivih izvora energije u energetskom bilansu Pokrajine čak ispod 1%, što je zabrinjavajuće. Potrebni su, smatra prof. Gvozdenac, politička volja i odluka, i naravno fondovi, kako bi se podigao procenat učešća obnovljivih izvora u ukupnoj potrošnji energije. 
Direktor „Elektrovojvodine“ Tihomir Simić istakao je da je osnovna ideja stvaranja jedne ovakve informacione mreže zapravo uspostavljanje interaktivnog odnosa sa najširim krugom zainteresovanih preduzeća i pojedinaca iz zemlje i inostranstva za sve projekte u oblasti energetike u Vojvodini. Infrastrukturu i kadrove za realizaciju projekta, kako je objasnio predsednik PKV Ratko Filipović, daće komora kroz sedam regionalnih privrednih komora u Pokrajini, a prema njegovim rečima, sve ovo predstavlja dobru osnovu za nove investicije i nova radna mesta, ali i za komercijalizaciju dodatnih servisa i usluga komore.