A+ A-
Srbijagas RSS feeds print version set contrast

Srbijagas > Press Centar > Vest

Vesti

27.04.2012 | Pančevo

Azotara danas radi punim kapacitetom i posluje sa profitom

Odgovorno tvrdim da se namerno plasiraju loše informacije u sredstvima javnog informisanja, pa smo u istom košu sa onima koji su upropastili HIP Azotaru Pančevo, a mi smo omogućili da ova fabrika radi, da radnici primaju plate i ...

Odgovorno tvrdim da se namerno plasiraju loše informacije u sredstvima javnog informisanja, pa smo u istom košu sa onima koji su upropastili HIP Azotaru Pančevo, a mi smo omogućili da ova fabrika radi, da radnici primaju plate i da ona danas sasvim izvesno ima budućnost, izjavio je na konferenciji za novinare u Pančevu generalni direktor Javnog preduzeća „Srbijagas“ Dušan Bajatović ističući da je Azotara sa raščišćenim imovinsko-pravnim odnosima i bilansima dovedena do investicione faze, upravo onako kako je i obećano zaposlenima.

Direktor je, analizirajući zatečeno stanje pre tri godine, istakao da je stanje dugova HIP „Azotare“ Pančevo po završnom računu za 2008. godinu bilo na nivou od 96 miliona evra. Kada se tome dodaju neproknjižene obaveze prema poveriocima i kamate, ukupne zatečene obaveze u momentu kada je Srbijagas preuzeo fabriku, iznosile su 164 miliona evra. Pritom, stanje zaliha gotovih proizvoda, zaliha repromaterijala i obrtnih sredstava bilo je nula, žiro račun u višemesečnoj blokadi, a neisplaćene zarade radnicima za više od godinu dana bile su na nivou od oko 800 miliona dinara. Zahvaljujući Javnom preduzeću „Srbijagas“, koje je dalo osnovnu pomoć u vidu redovnih isporuka gasa, i uz manje pozajmice Vlade Republike Srbije za obrtna sredstva i pozajmicama pšenice iz Republičkih robnih rezervi, pokrenuta je proizvodnja. Radnici su sami izvršili prvi remont fabrike, praktično bez sredstava, tako da su se svi akteri, menadžment fabrike, zajedno sa svim zaposlenima, uz izuzetno aktivno učešće reprezentativnih sindikata, maksimalno angažovali da proizvodnja startuje vrlo brzo nakon preuzimanja od strane Srbijagasa. „U dogovoru sa Vladom Republike Srbije i Agencijom za privatizaciju, ušli smo u proces restrukturiranja Azotare, a najveći problem su nam bila obrtna sredstva. Putem pozajmica pšenice, obezbeđena su obrtna sredstva za nabavku osnovnih sirovina za proizvodnju (MAP, KCL i dr.), zatim za nabavku repromaterijala i nastavak remonta i rekonstrukcije pojedinih pogona i za isplatu tekućih i zaostalih zarada. Zato smo išli na robni zajam, jer su nam trebale pare, mi smo se o svemu dogovorili sa sindikatima, oni su imali kompletan uvid u upravljanje fabrikom. Finansijski efekat ovog aranžmana realno se može procenjivati samo kroz odnos količina veštačkog đubriva, koje predstavljaju protivvrednost pozajmljene pšenice i količina đubriva preračunatim u trenutku konačnog vraćanja pozajmljenih količina pšenice. Taj aranžman sada je zatvoren, nakon 20 meseci sva pozajmljena pšenica je vraćena u ugovorenim rokovima, i to sa 8,5% većim količinama đubriva. Azotara je tako na angažovana sredstva plaćala mesečni interes od 0,425%, što je mnogo povoljnije od bilo koje kamate, pod uslovom da je neko uopšte hteo da nam da zajam, a znamo da je to bilo nemoguće zbog ogromnog duga koji je postojao. Mi smo praktično primenili nešto što postoji još od 1945.godine, a to je razmena razmenjivih dobara, vi njima đubrivo, oni vama pšenicu i tako smo obezbeđivali novac za poslovanje fabrike. Još uvek u obrtu ima negde oko 100 miliona evra obrtnog kapitala jer Azotara u suprotnom ne bi mogla da radi. Oko 7 milijardi dinara će kroz neko vreme, onako kako je to predviđeno Planom reorganizacije, biti vraćeno Srbijagasu, tu je i luka koja je u vlasništvu Azotare, čija je vrednost oko milijardu dinara, a koja će takođe pripasti Srbijagasu. Ako bi računali da je procenjena vrednost imovine Azotare 46 miliona evra, i da će Srbijagas, na osnovu Unapred pripremljenog plana reorganizacije, koji je krajem marta ove godine usvojen u Privrednom sudu u Pančevu, postati vlasnik 85% ove fabrike, plus ako tome dodamo tržišnu vrednost brenda Azotare i sve ostalo, Srbijagas će svoje ulaganje u nivou od realno 120 miliona evra, ustvari naplatiti“, istakao je generalni direktor Srbijagasa.
Direktor je novinarima pojasnio i aranžman za obezbeđenje jeftinijeg gasa za proizvodnju, rekavši da je 2011. godine sa Gaspromom Švajcarska zaključen aranžman o zajedničkoj proizvodnji, na bazi kojeg je obezbeđen gas po ceni nižoj od redovnih cena gasa na tržištu, čime su stvoreni uslovi da HIP Azotara posluje bez gubitaka, odnosno sa određenom dobiti. „Da smo cele prošle godine radili sa tom cenom gasa, azotara bi imala plus od 780 miliona dinara. Samo u prvom tromesečju ove godine taj plus iznosi 80 miliona. I to je spašavanje ove fabrike. Mi ćemo ovaj aranžman nastaviti do kraja ove godine, a ukoliko sve bude u redu i do kraja 2014. godine, kako bi se završio kompletan investicioni ciklus od 80 miliona evra“, rekao je Bajatović.
Realizacijom Unapred pripremljenog plana reorganizacije, dovođenjem strateškog partnera i realizacijom plana investicja obezbedila bi se privatizacija HIP Azotare Pančevo, proizvodnja bi se povećala za više od 100%, i to na 1,2 miliona tona gotovih proizvoda, smanjili bi se troškovi proizvodnje i povećala ekonomska efikasnost fabrike i rešili svi ekološki problemi. „Mi želimo da obezbedimo dokapitalizaciju u prvoj fazi, što nije samo naša želja već to žele i svi partneri sa kojima razgovaramo, bilo da su oni iz Rusije, Nemačke ili Italije. Svi oni žele da Srbijagas odnosno država Srbija ostanu u vlasničkoj strukturi. Zbog toga ćemo od nove Vlade Republike Srbije zahtevati da nam se odobri pregovarački postupak sa potencijalnim strateškim partnerom, koji neće biti nikakav fond, već neko ko se u osnovi bavi ovom delatnošću“, zaključio je direktor Srbijagasa i podvukao da Azotara već danas, s obzirom na to da nema uredbi vlade, posluje na tržišnim principima, da ima profit i da bi deo planiranih investicija mogla da uradi i sama.
Dušan Bajatović je nakon održane konferencije za novinare, zajedno sa rukovodstvom fabrike, obišao pogone Azotare i tom prilikom pustio u rad novu „pakericu“, mašinu za pakovanje „KAN“ i „SAN“ đubriva, čiji je dnevni kapacitet 1.200 tona đubriva. Ova savremena mašina, koja je stigla iz Italije, moći će da pakuje tzv. „džambo“ džakove od 400 do 800 kilograma, kao i standardne džakove od 25 i 50 kilograma za kraće vreme nego što je to do sada moglo da se radi u pogonima Azotare.