A+ A-
Srbijagas RSS feeds print version set contrast

Srbijagas > Press Centar > Vest

Vesti

10.07.2013 | Novi Sad

Paušalni navodi

U vezi sa podacima koje je pojedinim medijima, kako se oni pozivaju, dao Poverenik za informacije od javnog značaja, JP „Srbijagas“ saopštava sledeće:

  • Navodi da je u toku 11 postupaka zbog žalbi protiv „Srbijagasa“ zbog kojih bi preduzeće moglo da plati kaznu od 2,2 miliona dinara su krajnje paušalni, jer činjenica da se eventualno toliko postupaka vodi po žalbi JP „Srbijagas“ ne mora automatski da znači da će u tim predmetima biti i izrečena kazna, tako da je reč o preuranjenom navodu, sve i da je tačan.
  • Kao što je poznato, Zakon o slobodnom pristupu informacijama od javnog značaja (čl. 22.26) predviđa dvostepenost u postupanju, odnosno pravo na žalbu, što takođe znači da je zaključak o tome da postupci po žalbi automatski podrazumevaju novčano kažnjavanje, takođe preuranjen
  • Novčano kažnjavanje podrazumeva fazu sprovođenja izvršenja u koju se ne može preći dok se ne okončaju postupci po žalbi 
  • Osim toga, postoji i mogućnost vođenja upravnog spora, i to u skladu sa čl. 27 Zakona o slobodnom pristupu informacijama od javnog značaja, koju je JP „Srbijagas“ u određenim slučajevima i iskoristio, pa tako treba uzeti u obzir da su pojedini predmeti u nadležnosti Upravnog suda
  • Navod da Poverenik u 8 nerešenih slučajeva nije dobio potvrdu o dostavljenim podacima takođe smatramo paušalnim, jer se pojedini podaci iz poslovanja JP „Srbijagas“ odnose i na strane partnere, za čije dostavljanje je neophodna i njihova saglasnost