A+ A-
Srbijagas RSS feeds print version set contrast

Srbijagas > Press Centar > Vest

Vesti

18.07.2013 | Novi Sad

Odgovori na pitanja Agencije Tanjug

JP "SRBIJAGAS"


  • Da li Srbijagas ima neiskorišćenih kredita i koliko oni iznose?

JP „Srbijagas“ ima neiskorišćena sredstva kod Evropske banke za obnovu i razvoj (EBRD) u iznosu od EUR 100 miliona. Ukupan iznos odobrenog kredita je EUR 150 miliona.

  • Ako ima, zašto ti krediti nisu iskorišćeni, koje su glavne prepreke za to?

Postoji nekoliko razloga. Osnovni razlog je činjenica što je JP „Srbijagas“ zatražilo promenu namene kredita u skladu sa potpisanim protokolom o izgradnji interkonekcije između Bugarske i Srbije. Sa druge strane nivo duga koji ima kompanija prelazi dozvoljene limite.

  • O kojim projektima je reč?
Umesto izgradnje novog skladišta u Itebeju biće izgrađena interkonekcija sa Republikom Bugarskom odnosno povezivanje gasovodnih sistema dve zemlje.

  • Kada očekujete da će taj novac biti plasiran u planirane projekte?
Pre dobijanja konačne saglasnosti od EBRD-a potrebno je da Vlada saopšti način transformacije JP „Srbijagas“ kako bi se znalo ko će u budućnosti biti nosilac projekta.

  • Koji su važni investicioni projekti koje Srbijagas trenutno realizuje uz pomoć kredita?
Svakako da je ubedljivo najveći projekat „Južni tok“. Ostatak kredita je uglavnom namenjen za likvidnost što se vidi iz Budžeta Republike Srbije.

Novi Sad, 18.7.2013. godine
Služba za odnose s javnošću i marketing