A+ A-
Srbijagas RSS feeds print version set contrast
Print

Srbijagas > Press Centar > Vest

Vesti

08.11.2013 |

Sniženje cene gasa za javno snabdevanje

Od 1. decembra jeftiniji gas

Javno preduzeće „Srbijagas“, kao snabdevač javnih snabdevača, obavestilo je sve javne snabdevače u Srbiji, da je planska cena koja služi za obračun cene gasa za IV kvartal 2013. godine  kod javnih snabdevača, smanjena za 3,6% u odnosu na sadašnju cenu po kojoj javni snabevači  formiraju svoju cenu za javno snabdevanje i da iznosi 37,69 RSD/m3.    Sniženje cene prirodnog gasa je rezultat kvartalnog kretanja cene derivata nafte na berzi i kursa dolara. U skladu sa odredbama Zakona o energetici, JP Srbijagas, kao javni snabdevač, podnelo je 6. novembra 2013. godine Zahtev  Agenciji za energetiku Republike Srbije za davanje saglasnosti na odluku Upravnog odbora JP „Srbijagas“ o ceni prirodnog gasa za javno snabdevanje krajnjim kupcima priključenim na sistem za distribuciju prirodnog gasa JP „Srbijagas“ donetu 6. novembra 2013. godine.  Po dobijanju saglasnosti Agencije, Odluka će biti objavljena u Službenom glasniku Republike Srbije, a krajnji kupci koji imaju pravo na javno snabdevanje gas će kupovati po nižoj ceni počev od 1. decembra 2013. godine.

Novi Sad, 08. novembar 2013. g.               Služba za odnose s javnošću i marketing