A+ A-
Srbijagas RSS feeds print version set contrast

Srbijagas > Press Centar > Vest

Vesti

30.04.2014 |

Druga aprilska sednica Nadzornog odbora

Saopstenje sa sednice NO

Nadzorni odbor JP „Srbijagas“ na svojoj 6. sednici, kojom je predsedavao Milivoje Miletić, predsednik NO, jednoglasno je usvojio Konsolidovane finansijske izveštaje preduzeća za period 01.01-31.12.2013. godine. Članovi Nadzornog odbora, takođe jednoglasno, usvojili su i Finansijske izveštaje JP „Srbijagas“ po delatnostima za 2013. godinu.
Predsednik Nadzornog odbora Milivoje Miletić istakao je ovom prilikom da je finansijski rezultat preduzeća u prošloj godini izrazito nepovoljan i da će se ove godine pristupiti ukupnom finansijskom restrukturiranju i konsolidaciji JP „Srbijagas“.
Na sednici, koja je održana u Beogradu, razmatran je i usvojen Izveštaj o realizaciji Programa poslovanja JP „Srbijagas“ za period 01.01-31.03.2014. godine, kao i Program poslovanja preduzeća za 2014. godinu, koji je korigovan u skladu sa instrukcijama Ministarstva finansija i Ministarstva rada i socijalne politike.
Nadzorni odbor razmatrao je i usvojio Izveštaj Sektora za bezbednost i unutrašnju kontrolu o izvršenoj kontroli neovlašćenih priključenja na gasovodni sistem JP „Srbijagas“ i neovlašćenog korišćenja prirodnog gasa. S tim u vezi, NO je doneo Odluku o formiranju Radne grupe čiji će zadatak biti da sačini Predlog mera i aktivnosti u cilju rešavanja problema u toj oblasti.

Beograd, 30.04.2014. godine                                 Služba za odnose s javnošću i marketing