A+ A-
Srbijagas RSS feeds print version set contrast

Srbijagas > Press Centar > Vest

Vesti

16.07.2014 |

Povećanje cene prirodnog gasa za javno snabdevanje

Od 1. avgusta skuplji gas

Javno preduzeće „Srbijagas“ Novi Sad, kao snabdevač javnih snabdevača (Rešenje Vlade Republike Srbije 05 broj 312-6294/2013 od 23.07.2013. godine), obavestilo je sve javne snabdevače u Srbiji da je planska cena, koja služi za obračun cene gasa za III kvartal 2014. godine kod javnih snabdevača, povećana za 1,41% u odnosu na sadašnju cenu po kojoj javni snabdevači formiraju svoju cenu za javno snabdevanje, i da iznosi 38,22 RSD/m3.
Povećanje cene prirodnog gasa rezultat je kvartalnog kretanja cene derivata nafte na berzi i kursa dolara.
Savet Agencije za energetiku Republike Srbije na sednici 09.07.2014. godine doneo je Odluku o davanju saglasnosti na Odluku o ceni prirodnog gasa za javno snabdevanje. Odluka je objavljena u Službenom glasniku Republike Srbije broj 71 od 11.07.2014. Krajnji kupci, koji imaju pravo na javno snabdevanje, gas će kupovati po višoj ceni počev od 01. avgusta 2014. godine.


16.07.2014. godine Služba za odnose s javnošću i marketing