A+ A-
Srbijagas RSS feeds print version set contrast
Print

Srbijagas > Press Centar > Vest

Vesti

15.09.2014 |

Povećanje cene prirodnog gasa za javno snabdevanje

Saopštenje JP "Srbijagas"

Javno preduzeće „Srbijagas“, Novi Sad, kao snabdevač javnih snabdevača (Rešenje Vlade Republike Srbije 05 broj 312-6294/2013 od 23. jula 2013. godine) obavestilo je sve javne snabdevače u Srbiji, da je planska cena koja služi za obračun cene gasa za četvrti kvartal 2014. godine kod javnih snabdevača, povećana za 3,43% u odnosu na sadašnju cenu, po kojoj javni snabdevači formiraju svoju cenu za javno snabdevanje, i da iznosi 39,53 RSD/ m3. Povećanje cene prirodnog gasa je rezultat kvartalnog kretanja cene derivata nafte na berzi i kursa dolara.

Savet Agencije za energetiku Republike Srbije na sednici održanoj 11.09.2014. godine doneo je Odluku o davanju saglasnosti na Odluku o ceni prirodnog gasa za javno snabdevanje. Odluka će biti objavljena u Službenom glasniku Republike Srbije, a krajnji kupci, koji imaju pravo na javno snabdevanje, gas će kupovati po višoj ceni počev od 1. oktobra 2014. godine.
Novi Sad, 15.09.2014. godine                                  Služba za odnose s javnošću i marketing