A+ A-
Srbijagas RSS feeds print version set contrast

Srbijagas > Press Centar > Vest

Vesti

17.10.2014 |

Povećanje cene prirodnog gasa

Saopštenje JP "Srbijagas"

          JP „Srbijagas“ Novi Sad, kao snabdevač javnih snabdevača (Rešenje Vlade Republike Srbije 05 broj 312-6294/2013 od 23. jula 2013. godine) obavestilo je sve javne snabdevače u Srbiji da je planska cena koja služi za obračun cene gasa za četvrti kvartal 2014. godine kod javnih snabdevača, povećana  za 3,89% u odnosu na sadašnju cenu po kojoj javni snabdevači formiraju svoju cenu za javno snabdevanje i da iznosi 41,07 RSD/m3.
          Povećanje cene prirodnog gasa je rezultat kvartalnog kretanja cene derivata nafte na berzi i kursa dolara.
           Savet Agencije za energetiku Republike Srbije na sednici održanoj 14.10.2014. godine doneo je Odluku o davanju saglasnosti na Odluku o ceni prirodnog gasa za javno snabdevanje. Odluka je objavljena u Službenom glasniku Republike Srbije broj 111/14, a sve grupe krajnjih kupaca, koji imaju pravo na javno snabdevanje, gas će kupovati po višoj ceni počev od 01. novembra 2014. godine, osim fizičkih lica, koja kupuju robu i usluge u svrhe koje nisu namenjene njihovoj poslovnoj ili drugoj komercijalnoj delatnosti, koji će gas kupovati po višoj ceni počev od 01. decembra 2014. godine.

Novi Sad, 17.10.2014. godine                                      Služba za odnose s javnošću i marketing