A+ A-
Srbijagas RSS feeds print version set contrast
Print

Srbijagas > Press Centar > Vest

Vesti

15.01.2015 |

Status malog kupca

Saopštenje JP Srbijagas

          U skladu sa Zakonom o energetici („Službeni glasnik RS“, br. 145/14), član 261, stav 1, tačka 15) obaveštavamo sva domaćinstva priključena na distributivni sistem JP ''Srbijagas'' da pripadaju kategoriji mali kupci. Ostalim kupcima prirodnog gasa koji imaju status malog kupca JP ''Srbijagas'' je poslao obaveštenje.
          Novim Zakonom o energetici  izmenjeni su uslovi za sticanje  prava na javno snabdevanje prirodnim gasom.
          U skladu sa tim, od 1. januara 2015. godine pravo na javno snabdevanje po cenama koje reguliše Agencija za energetiku, imaju samo domaćinstva i mali kupci prirodnog gasa - krajnji kupci čija je godišnja potrošnja prirodnog gasa do 100.000 m3 i čiji su svi objekti priključeni na distributivni sistem.
          Javni snabdevač JP ''Srbijagas'' je obavešten o tome koji kupci ispunjavaju uslove za status malog kupca.

Novi Sad, 15.01.2015. godine                                 Služba za odnose s javnošću i marketing