A+ A-
Srbijagas RSS feeds print version set contrast
Print

Srbijagas > Press Centar > Vest

Vesti

04.02.2015 |

Nadzorni odbor usvojio Izveštaj Centralne popisne komisije JP „Srbijagas“

Saopštenje JP "Srbijagas"

          U Beogradu je 02. februara 2015. godine održana 12. vanredna sednica Nadzornog odbora JP „Srbijagas“, kojoj je predsedavao v.d. predsednika Nadzornog odbora Milivoje Miletić. Pored članova Nadzornog odbora, sednici su prisustvovali i predstavnici menadžmenta kompanije.
          Na početku zasedanja, Nadzorni odbor je verifikovao odluke donete u postupku vansedničnog izjašnjavanja članova Nadzornog odbora od 30. decembra 2014. godine, kao i 26. i 28. januara 2015. godine.
          Na sednici Nadzornog odbora, u okviru utvrđenog dnevnog reda, razmatrana su pitanja od značaja za poslovanje preduzeća. Članovi Nadzornog odbora usvojili su jednoglasno Izveštaj Centralne popisne komisije za popis imovine i obaveza JP „Srbijagas“ sa stanjem na dan 31.12.2014. godine, a donete su i odluke o vrednovanju određenih kratkoročnih potraživanja i  vrednovanju zaliha na kraju obračunskog perioda sa stanjem na dan 31.12.2014. godine.  Nadzorni odbor usvojio je Izveštaj o poslovanju JP „Srbijagas“ Novi Sad za period januar-septembar 2014. godine, korigovane Izveštaje o realizaciji godišnjeg Programa poslovanja JP „Srbijagas“ Novi Sad za I, II i III kvartal 2014. godine kao i Izveštaj o realizaciji godišnjeg Programa poslovanja JP „Srbijagas“ Novi Sad za IV kvartal 2014. godine.  
          Nadzorni odbor usvojio je Strateški plan interne revizije JP „Srbijagas“ za period od 2015-2017. godine i Plan interne revizije za tekuću godinu. 


Beograd, 04. februara 2015. godine                Služba za odnose s javnošću i marketing