A+ A-
Srbijagas RSS feeds print version set contrast

Srbijagas > Press Centar > Vest

Vesti

06.03.2015 |

Nadzorni odbor informisan o postupku restrukturiranja Srbijagasa

Saopštenje JP "Srbijagas"

             Nadzorni odbor JP "Srbijagas", na 13. vanrednoj sednici koja je održana 6. marta u Beogradu i kojoj je predsedavao Milivoje Miletić, predsednik NO u ostavci , usvojio je Informaciju o postupku restrukturiranja kompanije, koju je izneo generalni direktor Dušan Bajatović. Ceo taj postupak vodi Ministarstvo rudarstva i energetike, pod nadzorom Evropske komisije i Energetske zajednice, rečeno je ovom prilikom. Članovi Nadzornog odbora JP „Srbijagas“ u danas donetom zaključku, konstatuju da bi poslovodstvo i u narednom periodu trebalo redovno da informiše nadzorni odbor o daljim koracima u postupku restrukturiranja, budući da je značaj ovog posla i sa organizacionog i sa finansijskog aspekta, izuzetno veliki, kako za zaposlene i za rad i funkcionisanje same kompanije, tako i za javne finansije Republike Srbije.
             Članovi Nadzornog odbora u zakonskom roku utvrdili su Finansijske izveštaje preduzeća za 2014. godinu. Nadzorni odbor usvojio je i Korigovani izveštaj o realizaciji godišnjeg Programa poslovanja JP „Srbijagas“ za period 1.10-31.12.2014. godine, koji je urađen nakon izrade i usvajanja finansijskih izveštaja JP „Srbijagas“ za 2014. godinu.

Beograd, 06.03.2015. godine                                    Služba za odnose s javnošću i marketing