A+ A-
Srbijagas RSS feeds print version set contrast

Srbijagas > Press Centar > Vest

Vesti

01.07.2015 |

Stabilno snabdevanje gasom

Saopštenje JP "Srbijagas", Novi Sad

           Javno preduzeće „Srbijagas“ saopštava da je, i pored novonastale situacije i informacije da je obustavljena isporuka prirodnog gasa za Ukrajinu, u Republici Srbiji obezbeđeno redovno i sigurno snabdevanje krajnjih kupaca tim energentom, odnosno da nije došlo ni do kakvog prekida u isporukama gasa za Srbiju.
           Prema informacijama koje su do sada objavljene, može se zaključiti da će isporuke gasa preko Ukrajine za sve klijente ruske kompanije „Gasprom“ u Evropi i Turskoj, biti nastavljene u punom obimu i u skladu sa ranije potpisanim ugovorima, a da se prekid isporuka odnosi samo na Ukrajinu.
           JP „Srbijagas“ je u stalnom kontaktu sa ruskim partnerima, kao i sa Energetskom zajednicom, a sve sa ciljem obezbeđenja redovnog i stabilnog snabdevanja tržišta Srbije prirodnim gasom.

Novi Sad, 01.07.2015. godine                                    Služba za odnose s javnošću i marketing