A+ A-
Srbijagas RSS feeds print version set contrast
Print

Srbijagas > Press Centar > Vest

Vesti

22.07.2015 |

Saopštenje sa sednice Nadzornog odbora JP „Srbijagas“

Na dnevnom redu Rebalans Programa poslovanja za 2015. godinu

           U Beogradu je u sredu, 22. jula 2015. godine, održana sednica Nadzornog odbora JP „Srbijagas“ kojom je predsedavao Milivoje Miletić, predsednik NO u ostavci, a kojoj je prisustvovao generalni direktor kompanije Dušan Bajatović, zajedno sa članovima menadžmenta. Zasedanje je teklo po unapred utvrđenom i na početku usvojenom dnevnom redu, koji je danas obuhvatao niz tačaka, među kojima su bile: usvajanje izveštaja nezavisnog revizora o izvršenoj reviziji konsolidovanih finansijskih izveštaja Javnog preduzeća „Srbijagas“ za prošlu godinu, zatim razmatranje konsolidovanog izveštaja o poslovanju u istom periodu, kao i utvrđivanje konsolidovanih finansijskih izveštaja za prošlu godinu nakon izvršene revizije nezavisnog revizora.
           Članovi NO doneli su na ovoj julskoj sednici Program o izmenama i dopunama Programa poslovanja JP „Srbijagas“ za 2015. godinu. Tom prilikom rečeno je da su izmenjene okolnosti u poslovanju preduzeća, kao što su izmena plana fizičkog obima poslovanja, planskih nabavnih i prodajnih cena, efekti tih promena na bilanse itd., uzrokovali izmenu planskih pretpostavki i veličina i da su predstavljali osnov za izradu Rebalansa Programa poslovanja preduzeća za ovu godinu. Tekst Programa poslovanja biće dostavljen Vladi Republike Srbije na saglasnost.


Beograd, 22.07.2015. godine                                      Služba za odnose s javnošću i marketing