A+ A-
Srbijagas RSS feeds print version set contrast
Print

Srbijagas > Press Centar > Vest

Vesti

28.10.2015 |

Javna konsultacija u toku

Objavljena "Pravila o radu transportnog sistema - Transportgas Srbija d.o.o."

           Javno preduzeće „Srbijagas“, Novi Sad objavilo je JAVNU KONSULTACIJU na dokument „Pravila o radu transportnog sistema prirodnog gasa – Transportgas Srbija d.o.o.“. Ovim tekstom Operator transportnog sistema bliže uređuje: način planiranja razvoja transportnog sistema, tehničke uslove za priključenje na transportni sistem, uslove za pouzdan i siguran rad transportnog sistema, pravila o merenju sa definisanom mernom opremom, usaglašavanje i razmenu podataka sa operatorima povezanih sistema, održavanje objekata, pristup transportnom sistemu, raspodelu kapaciteta i upravljanje preopterećenjem, zatim najavu za korišćenje transportnog sistema, virtualnu tačku i uslove trgovanja prirodnim gasom, uslove pružanja usluga transportnog sistema, razmenu podataka o najavljenim i ostvarenim količinama na mestu merenja, utvrđivanje dnevnih količina, njihovu korekciju i raspodelu po korisnicima, balansiranje transportnog sistema, pružanje usluge balansiranja i utvrđivanje odstupanja i obračun naknade za debalans, upravljanje u slučaju poremećaja u transportnom sistemu, kao i druga pitanja od značaja za rad i pružanje usluga transportnog sistema propisane zakonom koji uređuje oblast energetike.

           Dokument „Pravila o radu transportnog sistema prirodnog gasa – Transportgas Srbija d.o.o.“ možete pronaći na linku: /o-preduzecu/delatnost/transport/transport-prirodnog-gasa.67.html

           A vaše primedbe i sugestije možete dostaviti na priloženom obrascu-tabeli u elektronskoj formi na adresu operatori.sistema.ns@srbijagas.com najkasnije do 08. novembra 2015. godine.

Novi Sad, 28.10.2015. godine                                     Služba za odnose s javnošću i marketing