A+ A-
Srbijagas RSS feeds print version set contrast
Print

Srbijagas > Press Centar > Vest

Vesti

29.02.2016 |

Cene gasa u 2015. značajno smanjene za sve kategorije kupaca

Saopštenje JP "Srbijagas" povodom pisanja "Večernjih novosti"

           Javno preduzeće „Srbijagas“, Novi Sad, povodom teksta pod nazivom „Odzvonilo monopolu Srbijagasa“, koji je objavljen u današnjem broju Večernjih novosti, u cilju potpunog i istinitog informisanja javnosti, saopštava sledeće:
         JP „Srbijagas“, u skladu sa Metodologijom za određivanje cene prirodnog gasa u domenu javnog snabdevanja, a koju je odobrila Agencija za energetiku Republike Srbije, kao i u skladu sa metodologijama za određivanje cene prirodnog gasa na slobodnom tržištu, koje je odobrio Nadzorni odbor Srbijagasa, smanjilo je cene gasa za pojedine kategorije kupaca u toku 2015. godine, i to u sledećem obimu:
         - Kod kvalifikovanih kupaca, tj. onih kupaca koji od 1. januara nemaju pravo na javno snabdevanje, a opredelili su se za Srbijagas na slobodnom tržištu, važeća cena gasa u januaru iznosila je 48,16 dinara, a u decembru 37,2 dinara, što pokazuje smanjenje cene u periodu I-XII 2015. godine, i to za 29,5%. Za ovu kategoriju kupaca najveća cena bila je u februaru i iznosila je 50,19 dinara. Ako uporedimo tu cenu i onu koja je važila u decembru, smanjenje iznosi 35%;
         - U slučaju snabdevanja javnih snabdevača, odnosno distributera, koji kupuju gas od JP „Srbijagas“, cena gasa u januaru bila je na nivou od 43,64 dinara a u decembru 33,89 dinara, što znači da smo i ovde imali umanjenje od 28%. Pošto cena gasi varira, tj. zavisi i od kursa dolara, pa je i ova cena u martu imala svoj maksimum od 44,78 dinara, kada se ista uporedi sa decembrom onda je procenat smanjenja – čitavih 32%;
         - Ako posmatramo cene prirodnog gasa za grupu potrošača „domaćinstva“ koja direktno snabdeva JP „Srbijagas“ u periodu januar-decembar 2015. godine, cena je manja za oko 15%. Dakle, cena gasa za domaćinstva u januaru je iznosila 44,16 dinara, a u decembru 38,46 dinara. Ukoliko se u obzir uzme mart mesec, kada je došlo do povećanja transportnih troškova i cene distributivne mrežarine, a koje je odobrila Agencija za energetiku i kada je, inače, cena za krajnjeg kupca bila na najvišem nivou - od 50,30 dinara (odnosno ukoliko se uporedi kraj grejne sezone 2014/2015 i kraj 2015. godine), onda je cena na kraju godine smanjena za 23,5%;

Novi Sad, 29. februara 2016. godine                                              Služba za odnose s javnošću