A+ A-
Srbijagas RSS feeds print version set contrast
Print

Srbijagas > Press Centar > Vest

Vesti

20.04.2016 |

Poslovanje JP "Srbijagas" u prvom kvartalu 2016. godine

Pisana izjava generalnog direktora JP "Srbijagas"

JP "Srbijagas" nastavlja sa dobrim rezultatima u poslovanju i tokom prvog kvartala 2016. godine. Posle pozitivnog rezultata na kraju 2015. godine od RSD 2,9 milijardi dinara i sa 31 martom 2016., kompanija je ostvarila pozitivan rezultat u iznosu od RSD 4,7 milijardi dinara. Podsećanja radi, u istom periodu 2015 godine kompanija je imala gubitak od RSD 1 milijarde.

Razlog ovakvog rezultata leži u činjenici da je i pored značajnog pada cene gasa (sa USD 350 na USD 180 za hiljadu kubnih metara) JP "Srbijagas" uspeo da održi na približno istom nivou poslovnu dobit zahvaljujući činjenici da je prodaja gasa konstantno u porastu. U odnosu na isti period prošle godine potrošnja gasa je veća za 5.4% i dostila je 725 miliona metara kubnih.

Zahvaljujući politici racionalizacije u poslovanju, kompanija je smanjila operativne troškove (bez amortizacije) za 13% ili za RSD 161 milion.

Izmeštanjem socijalne politike iz preduzeća i povećanim aktivnostima naplate potraživanja neto ispravke potraživanja za isporučeni a nenaplaćeni gas su smanjene sa RSD 4,2 milijarde u 2015 godini na RSD 2,1 milijardu ili za 50%. Kompanija će nastaviti sa politikom striktne naplate za isporučeni gas kako bi iznos ispravki potraživanja zadržala na ovom nivou.

Naredna tabela ilustruje strukturu rezultata poslovanja JP Srbijagas u periodu 01.01. – 31.03.2016 godine.

u milijardama RSD                                2016.     2015.
Neto Poslovni rezultat                              6.0        6.4
Neto Finansijski rezultat                          0.6      -3.2
Neto Ispravka vrednosti                          -2.1      -4.2
Neto ostalo                                                 0.2       0.0
Rezultat poslovanja                                 4.7      -1.0

Posebno je važno napomenuti da je zahvaljujući boljem korišćenju skladišta Banatski Dvor došlo do optimizacije troškova transporta kroz Mađarsku, tako da je prosečni trošak smanjen sa USD 35,3 na USD 33,1 ili 6.4% za transport hiljadu metara kubnih u prvom kvartalu 2016. u odnosu na 2015. godinu. Poređenja radi, u 2014. godini je prosečan trošak transporta iznosio USD 50,5 za hiljadu metara kubnih u posmatranom periodu.


                                                                          Generalni direktor JP "Srbijagas"

                                                                                       Dušan Bajatović