A+ A-
Srbijagas RSS feeds print version set contrast
Print

Srbijagas > Press Centar > Vest

Vesti

06.12.2016 |

Nadzorni odbor usvojio Predlog Programa poslovanja JP „Srbijagas“ za 2017. godinu

Saopštenje za javnost JP "Srbijagas", Novi Sad

           Poštujući smernice nadležnih ministarstava, Nadzorni odbor Javnog preduzeća „Srbijagas“ na sednici održanoj 06.12.2016. godine u Novom Sadu, usvojio je Predlog Programa poslovanja JP „Srbijagas“ za 2017. godinu, koji će putem Ministarstva privrede biti dostavljen Vladi Republike Srbije, kao osnivaču, na saglasnost.
           Na sednici je, takođe, razmatrana raspodela neraspoređene dobiti JP „Srbijagas“ sa stanjem na dan 31.12.2015. godine. S tim u vezi, Nadzorni odbor je doneo Odluku da se ukupna neraspoređena dobit raspoređuje za pokriće gubitaka iz prethodnog perioda.
           Sednici Nadzornog odbora predsedavao je prof. dr Muamer Redžović, predsednik NO, a pored članova NO, prisustvovali su joj, u ime poslovodstva, zamenica generalnog direktora Blaženka Mandić i izvršni direktori JP „Srbijagas“.


Novi Sad, 06.12.2016. godine                                       Služba za odnose s javnošću i marketing