A+ A-
Srbijagas RSS feeds print version set contrast
Print

Srbijagas > Projekti > Podzemno skladište gasa Banatski Dvor sa gasovodom

Podzemno skladište gasa Banatski Dvor sa gasovodom

Podzemno skladište gasa Banatski Dvor sa gasovodom DV 04-18 Gospođinci - Banatski Dvor predstavlja investiciju vrednu oko 100 miliona evra.

Dvosmerni gasovod DV 04-18 GRČ Gospođinci - PSG Banatski Dvor je sastavni deo podzemnog skladišta gasa i kao takav trebalo bi da omogući nesmetano i potpuno povezivanje podzemnog skladišta gasa sa transportnim sistemom Republike Srbije.

Osnovni podaci o gasovodu:

  • dužina gasovoda L=42,5 km
  • nazivni prečnik gasovoda DN 500
  • maksimalni radni pritisak u gasovodu Rmax="75" bar
  • maksimalni protok gasa:
    • pražnjenje PSG B. Dvor Q=415.000 Sm3/h (10.000.000 Sm3/dan)
    • punjenje PSG B. Dvor Q=230.000 Sm3/h (5.500.000 Sm3/dan)
Vrednost ovog objekta iznosi 11 miliona evra.