Снага природе

Јавно предузеће «Србијагас» је предузеће за транспорт, дистрибуцију, складиштење и трговину природним гасом.

Чиста енергија

Савремени принципи пословања намећу високо развијену еколошку свест.

Природни гас Ваш избор

Сигурно снабдевање тржишта природним гасом, развој и безбедно функционисање транспортног, дистрибутивног и складишног система

previous arrowprevious arrow
next arrownext arrow
Slider

Енергетску делатност дистрибуције природног гаса, ЈП ”Србијагас” Нови Сад, обавља на основу лиценце за обављање енергетске делатности дистрибуције гаса, решење број 311.01-40/2006-Л-И од 31.10.2006. године на гасоводном систем ниског притиска до 6 бара и дистрибутивном систему средње притиска од 6 до 16 бара. Организована је територјално преко осам радних јединица:

  1. РЈ Дистрибуције Кикинда, РЈ Дистрибуције Панчево,
  2. РЈ Дистрибуције Зрењанин,
  3. РЈ Дистрибуције Нови Сад,
  4. РЈ Дистрибуције Београд,
  5. РЈ Дистрибуције Јагодина,
  6. РЈ Дистрибуције Крагујевац и
  7. РЈ Дистрибуције Чачак.

Основне карактеристике дистрибутивног гасоводног система

Средњи притисак: 6 до 16 бара
Дужина: 600 км
Ниски притисак: до 6 бара
Дужина: око 6.033 км
Старост: 10 година (просечна)

ЈП „Србијагас“ активности дистрибуције интензивно је почео да развија крајем прошлог и почетком овог века. Наше предузеће данас дистрибуира природни гас до крајњих потрошача-домаћинстава и привредних субјеката у 57 општина Републике Србије. Дужина дистрибутивне мреже износи 6033 км. Више од 90.000 домаћинстава прикључено је на дистрибутивну гасну мрежу наше компаније.