Снага природе

Јавно предузеће «Србијагас» је предузеће за транспорт, дистрибуцију, складиштење и трговину природним гасом.

Чиста енергија

Савремени принципи пословања намећу високо развијену еколошку свест.

Природни гас Ваш избор

Сигурно снабдевање тржишта природним гасом, развој и безбедно функционисање транспортног, дистрибутивног и складишног система

previous arrowprevious arrow
next arrownext arrow
Slider

Надзорни одбор ЈП „Србијагас“: Настављен тренд позитивног пословања компаније и у првој половини 2018.

У Београду је данас одржана седница Надзорног одбора Јавног предузећа „Србијагас“, којој је председавао председник Надзорног одбора професор доктор Муамер Реџовић. Седници су присустовали чланови Надзорног одбора, заменица генералног директора Блаженка Мандић и извршни директори компаније.

У оквиру дневног реда, чланови Надзорног одбора, између осталог, разматрали су и усвојили Извештај о пословању предузећа за период 01.01-30.06.2018. године, у којем се констатује да је и у првој половини ове године настављен позитиван тренд пословања из ранијих година. У извештају се истиче да су на позитиван резултат утицале пословне одлуке, предузете мере и активности у циљу рационализације трошкова пословања, нарочито активности на побољшању ефикасности наплате потраживања и на реализацији стратешких инвестиционих пројеката.

У шестомесечном извештају, који је усвојио Надзорни одбор ЈП „Србијагас“, такође стоји да набавна цена природног гаса и у првом и у другом кварталу ове године има тенденцију раста, а да у том извештајном периоду није вршена промена регулисаних продајних цена, односно није мењана цена природног гаса за домаћинства.

Такође, констатовано је да предузеће у првих шест месеци има мање запослених у односу на стање крајем 2017. године и да у том периоду, у складу са важећим законима и препорукама оснивача, Владе Републике Србије, није било значајнијег новог запошљавања.

Председник Надзорног одбора проф. др Муамер Реџовић похвалио је шестомесечне резултате компаније, којима, како је рекао, морамо бити задовољни, имајући у виду услове пословања и све оно што је обележило овај период.

–Резултати су добри захваљујући великом труду запослених и чињеници да се у предузећу максимално штедело, истакао је председник НО, који је, у вези са показатељима пословања из полугодишњег извештаја, заједно са представницима пословодства указао на велики проблем одлива запослених и одласка стручних кадрова из предузећа, што, како је речено, захтева ванредне и хитне мере и активности, у договору са оснивачем, како овај тренд смањења броја запослених не би довео у питање даље пословање компаније.

Надзорни одбор на данашњој седници донео је и Одлуку да се нераспоређена добит утврђена у годишњим финансијским извештајима са стањем на дан 31.12.2017. године, распоређује за покриће дела губитка ЈП „Србијагас“ из претходних година.

Београд, 24. октобар 2018. године           Служба за односе с јавношћу и маркетинг