Снага природе

Јавно предузеће «Србијагас» је предузеће за транспорт, дистрибуцију, складиштење и трговину природним гасом.

Чиста енергија

Савремени принципи пословања намећу високо развијену еколошку свест.

Природни гас Ваш избор

Сигурно снабдевање тржишта природним гасом, развој и безбедно функционисање транспортног, дистрибутивног и складишног система

previous arrowprevious arrow
next arrownext arrow
Slider

Саопштење о статусу малог купца

ЈП „Србијагас“, Нови Сад обавештава сва домаћинства прикључена на дистрибутивни гасоводни систем ЈП „Србијагас“, у складу са Законом о енергетици („Службени гласник РС”, бр. 145/14), члан 261, став 1, тачка 15, да припадају категорији „Мали купци“.

Осталим купцима природног гаса, који нису домаћинства, а који у складу са Законом о енергетици, члан 2, став 1, тачка 38, имају статус „Малог купца“, ЈП „Србијагас“ је послао писано обавештење о статусу.

Напомена:

Од 1. јануара 2015. године право на јавно снабдевање по ценама које регулише Агенција за енергетику имају само домаћинства и мали купци природног гаса – крајњи купци чија је годишња потрошња природног гаса до 100.000 m3 и чији су сви објекти прикључени на дистрибутивни систем.

Јавни снабдевач ЈП „Србијагас“ је обавештен о листи купаца који испуњавају услове за статус малог купца.

 

Нови Сад, 24. јануара 2019. године                                             Служба за односе с јавношћу и маркетинг