Снага природе

Јавно предузеће «Србијагас» је предузеће за транспорт, дистрибуцију, складиштење и трговину природним гасом.

Чиста енергија

Савремени принципи пословања намећу високо развијену еколошку свест.

Природни гас Ваш избор

Сигурно снабдевање тржишта природним гасом, развој и безбедно функционисање транспортног, дистрибутивног и складишног система

previous arrowprevious arrow
next arrownext arrow
Slider

Менаџмент

 

Надзорни одбор

Проф. др Муамер Реџовић – председник Надзорног одбора

Чланови Надзорног одбора ЈП «Србијагас»

  • Весна Ракочевић, члан
  • Сретен Јовановић, члан
  • Зоран Јанковић, члан
  • Вељко Милошевић, члан


Структура запослених

Јавно предузеце “Србијагас” има 1.105 запослених. У квалификационој структури запослених у ЈП “СРБИЈАГАС”, Нови Сад највише има запослених са високом стручном спремом (укупно 478 запослених или 43,3%), затим са средњом стручном спремом (укупно 376 запослених или 34%), следе запослени са вишом стручном спремом (укупно 100 запослених или 9,0%), потом квалификовани радници (укупно 89 запослених или 8,1%), високо квалификовани радници ( 36 запослених тј. 3,2%) неквалификовани радници (14 запослених или 1,3%) и полу-квалификовани радници (12 запослених или 1,1%).

 

Преглед запослених по квалификационој структури у ЈП „Србијагас“ Нови Сад на дан 31.12.2016. године

 

Компанија располаже добром кадровском основом, обједињује знања и искуства стечена дугогодишњим радом пре свега у области транспорта и дистрибуције, као и складиштења природног гаса и јавног снабдевања. Непрекидно унапређујући пословност, односом пуним поштовања, стиче се поверење и негује припадност заједничким циљевима.