Снага природе

Јавно предузеће «Србијагас» је предузеће за транспорт, дистрибуцију, складиштење и трговину природним гасом.

Чиста енергија

Савремени принципи пословања намећу високо развијену еколошку свест.

Природни гас Ваш избор

Сигурно снабдевање тржишта природним гасом, развој и безбедно функционисање транспортног, дистрибутивног и складишног система

previous arrowprevious arrow
next arrownext arrow
Slider

Јавно предузеће «Србијагас» је предузеће за транспорт, дистрибуцију, складиштење и трговину природним гасом. Лидер на гасном тржишту Србије, данас је модерна гасна компанија чију снагу чине традиција и вишедеценијско искуство, значајни људски и материјални ресурси, знање и опредељеност да унапређује, развија и повезује гасну инфраструктуру Србије са земљама у окружењу.

ЈП “Србијагас”, са седиштем у Новом Саду, основано је 1. октобра 2005. године одлуком Владе Републике Србије. Данашњи Србијагас настао је у процесу реструктурирања НИС-а, из организационих делова НИС-Гас, НИС-Енергогас и НИС-Југопетрол (Плинара и РЈ Гас, Панчево), који су развијали гасни сектор више од педесет година.

С обзиром на то да ЈП «Србијагас» обавља делатности од јавног значаја и општег интереса државе, основне обавезе су:

  • Сигурно снабдевање тржишта природним гасом
  • Развој и безбедно функционисање транспортног, дистрибутивног и складишног система
  • Развој могућности за успостављање нових праваца и извора снабдевања кроз повезивање са транспортним системима са земљама у окружењу
  • Развој принципа рационалне и енергетски ефикасне примене природног гаса уз поштовање заштите животне средине и принципа одрживог развоја

Пословна политика ЈП «Србијагас» заснована је на тежњи да компанија буде конкурентна и тржишно ефикасна у свим делатностима, те да развија савремено организовано, профитабилно и дугорочно успешно предузеће које перманентно брине о својим купцима, запосленима и окружењу у коме делује. Ефикасна и квалитетна реализација Енергетског биланса и Стратегије развоја енергетике Републике Србије чине главне делове пословне политике предузећа.