Снага природе

Јавно предузеће «Србијагас» је предузеће за транспорт, дистрибуцију, складиштење и трговину природним гасом.

Чиста енергија

Савремени принципи пословања намећу високо развијену еколошку свест.

Природни гас Ваш избор

Сигурно снабдевање тржишта природним гасом, развој и безбедно функционисање транспортног, дистрибутивног и складишног система

previous arrowprevious arrow
next arrownext arrow
Slider

Србијагас у сарадњи са универзитетима и у складу са својим пословним активностима пружа прилику студентима да своја прва радна искуства стекну учешћем у програму Стручна пракса.

Стручна пракса представља вид практичног учења који подразумева боравак у компанији, где се студент упознаје са начином пословања учествујући у свакодневним активностима компаније, непосредно посматрајући запослене али и обављајући задатке мање или веће сложености.

Стручна пракса има циљ да унапреди способност студента за успешну примену стручних знања и метода у практичним ситуацијама, као и да допринесе интензивнијем повезивању теорије и праксе.

Трајање праксе је десет радних дана, према програму стручне праксе. По обављеној пракси овлашћени руководилац из компаније даје описну оцену рада студента и потврду о обављеној стручној пракси.

Уколико сте заинтересовани за да обављате праксу код нас, можете приложити Вашу биографију (ЦВ) на ову мејл адресу

Контактирани ће бити само кандидати који уђу у ужи избор.