Снага природе

Јавно предузеће «Србијагас» је предузеће за транспорт, дистрибуцију, складиштење и трговину природним гасом.

Чиста енергија

Савремени принципи пословања намећу високо развијену еколошку свест.

Природни гас Ваш избор

Сигурно снабдевање тржишта природним гасом, развој и безбедно функционисање транспортног, дистрибутивног и складишног система

previous arrowprevious arrow
next arrownext arrow
Slider

Опрема за телеметрију гасоводног система

Претходно обавештење за набавку опреме за телеметрију гасоводног система можете преузети овде

Инсталација за мерну технику

Претходно обавештење за набавку инсталације за мерну технику можете преузети овде

Мерна опрема

Претходно обавештење за набавку мерне опреме можете преузети овде

Регулациона опрема

Претходно обавештење за набавку регулационе опреме можете преузети овде

Гориво за возила

Претходно обавештење за набавку горива за возила можете преузети овде

Резервни делови за компресоре у Батајници ради обезбеђивања поузданог транспорта гаса за БиХ

Претходно обавештење за набавку резервних делова за компресоре у Батајници ради обезбеђивања поузданог транспорта гаса за БиХ можете преузети овде

Платформа за тржишне операције- ЦОДЕ платформа

Претходно обавештење за набавку платформе за тржишне операције- ЦОДЕ платформа можете преузети овде

Осигурање запослених, некретнина, постројења и опреме

Претходно обавештење за набавку осигурања запослених, некретнина, постројења и опреме можете преузети овде

Финансијске услуге-банкарске услуге (гаранција у УСД у дин.противвред. УСД) за увоз гаса Југоросгас/Газекспорт за 2015. год на износ од 104 мил УСД

Претходно обавештење за набавку финансијске услуге-банкарске услуге (гаранција у УСД у дин.противвред. УСД) за увоз гаса Југоросгас/Газекспорт за 2015. год на износ од 104 мил УСД можете преузети овде

Финансијске услуге-банкарске услуге (гаранција у УСД у дин.противвред. УСД) за увоз гаса Југоросгас/Газекспорт за 2016. год на износ од 137 мил УСД

Претходно обавештење за набавку финансијске услуге-банкарске услуге (гаранција у УСД у дин.противвред. УСД) за увоз гаса Југоросгас/Газекспорт за 2016. год на износ од 137 мил УСД можете преузети овде

Разводни гасовод до ГМРС Кљајићево и ГМРС Кљајићево

Претходно обавештење за набавку разводног гасовода до ГМРС Кљајићево и ГМРС Кљајићево можете преузети овде

Финансијске услуге-банкарске услуге (гаранцијска линија у УСД) у корист ФГСЗ за 2015.год на износ од 27 мил УСД

Претходно обавештење за набавку финансијске услуге-банкарске услуге (гаранцијска линија у УСД) у корист ФГСЗ за 2015.год на износ од 27 мил УСД можете преузети овде

Финансијске услуге-банкарске услуге (гаранцијска линија у УСД) у корист ФГСЗ за 2016.год на износ од 27 мил УСД

Претходно обавештење за набавку финансијске услуге-банкарске услуге (гаранцијска линија у УСД) у корист ФГСЗ за 2016.год на износ од 27 мил УСД можете преузети овде

Теренска и комби возила

Претходно обавештење за набавку теренских и комби возила можете преузети овде

Услуга закупа складишног простора

Претходно обавештење за набавку услуга закупа складишног простора можете преузети овде

РЕ цеви

Претходно обавештење за набавку РЕ цеви можете преузети овде

Гас набављен на домаћем тржишту-домаћи гас који пролази кроз транспортни и дистрибутивни систем ЈП СРБИЈАГАС

Претходно обавештење за набавку гаса набављеног на домаћем тржишту-домаћи гас који пролази кроз транспортни и дистрибутивни систем ЈП СРБИЈАГАС можете преузети овде

Привремени и повремени послови

Претходно обавештење за набавку привремених и повремених послова можете преузети овде

Трошкови банкрских гаранција за добро извршење посла по јавним позивима купаца за набавку природног гаса на слободном тржишту

Претходно обавештење за набавку трошкова банкрских гаранција за добро извршење посла по јавним позивима купаца за набавку природног гаса на слободном тржишту можете преузети овде