Снага природе

Јавно предузеће «Србијагас» је предузеће за транспорт, дистрибуцију, складиштење и трговину природним гасом.

Чиста енергија

Савремени принципи пословања намећу високо развијену еколошку свест.

Природни гас Ваш избор

Сигурно снабдевање тржишта природним гасом, развој и безбедно функционисање транспортног, дистрибутивног и складишног система

previous arrowprevious arrow
next arrownext arrow
Slider

Мисија

ЈП «Србијагас» поуздано, благовремено и континуирано снабдева тржиште природним гасом и настоји да тај енергент заузме значајније место на енергетском тржишту Србије и самим тим да буде један од важнијих чинилаца покретања економског развоја наше земље. У циљу испуњења свих ових важних задатака пред нама је усаглашавање пословања са европским директивама:

  • Према европској Директиви 2003/55 у будућности предстоји реорганизација предузећа према основним делатностима
  • Атински споразум нас обавезује да остваримо енергетско тржиште југоисточне Европе
  • Поштујући европску регулативу Агенција за енергетику Републике Србије издала је Лиценце ЈП «Србијагас» за обављање енергетских делатности

Визија

ЈП «Србијагас» има визију да поред лидерске позиције у делатности транспорта, складиштења, дистрибуције и трговине природним гасом на тржишту Републике Србије, заузме водеће место и у окружењу. Наше предузеће спремно је да развија кадровску и материјалну основу за примену светских трендова. Постоји чврста опредељеност за стварање савремено организоване, профитабилне и дугорочно успешне компаније која брине о својим купцима, запосленима и о средини у којој се налази.

Стратешки циљеви

  • Развој модерне, снажне и респектабилне компаније у региону
  • Интензивирање развоја гасоводне инфраструктуре Србије и повезивање са системима земаља у окружењу
  • Завршетак и даљи развој подземног складишта гаса у Банатском Двору
  • Ревитализација постојећег, стално проширење и побољшање система надзора и управљања гасоводним системом
  • Повећање сигурности снабдевања тржишта
  • Праћење развоја нових технологија на светском тржишту

Неговање добре пословне комуникације и бриге о својим потрошачима, запосленима, свим ресурсима животне средине и одрживом енергетском развоју