Снага природе

Јавно предузеће «Србијагас» је предузеће за транспорт, дистрибуцију, складиштење и трговину природним гасом.

Чиста енергија

Савремени принципи пословања намећу високо развијену еколошку свест.

Природни гас Ваш избор

Сигурно снабдевање тржишта природним гасом, развој и безбедно функционисање транспортног, дистрибутивног и складишног система

previous arrowprevious arrow
next arrownext arrow
Slider

Потрошња природног гаса за 2012 годину, не укључујући сопствену потрошњу, техничке губитке И складисте

ГРУПА

КОЛИЧИНА/м³

проценат

Дистрибутери

385,045,817

21.62

Домаћинства

77,708,040

4.36

Даљински системи

469,156,491

26.34

Остали

849,448,074

47.69

Укупно

1,781,358,422

100.00

 

Приказана табела и графикон показују доминантно учешће осталих потрошача са 47,69% у укупној структури потрошње. За потрошњу природног гаса у Републици Србији карактеристична је сезонска осцилација која је проузрокована повећаним потребама потрошача (примарно даљински системи грејања и домаћинства) у периоду грејне сезоне (први и последњи квартал календарске године). Потрошња природног гаса у Републици Србији је око три пута већа у зимским месецима у односу на потрошњу у летњим месецима. Ова чињеница се одражава на физички обим пословања свих енергетских делатности.

ЈП „Србијагас” реализује пословне односе са више од 91.000 потрошача природног гаса. Овог момента наша компанија снабдева око 600 индустријских потрошача у Србији и око 90.000 домаћинстава.. Број потрошача у категорији «домаћинства» рапидно расте, што је условљено интензивном гасификацијом у централној Србији.