Снага природе

Јавно предузеће «Србијагас» је предузеће за транспорт, дистрибуцију, складиштење и трговину природним гасом.

Чиста енергија

Савремени принципи пословања намећу високо развијену еколошку свест.

Природни гас Ваш избор

Сигурно снабдевање тржишта природним гасом, развој и безбедно функционисање транспортног, дистрибутивног и складишног система

previous arrowprevious arrow
next arrownext arrow
Slider

Кликом на линкове испод преузмите одговарајући Уговор
Попуњавате рубрике у Уговору са подацима о називу фирме, одговорном лицу, ПИБ-у итд. (на првој страни)

Уколико имате нејасноћа или дилема обратите се на следеће адресе-телефоне:

Контракти у Београду су:
011/3539-150 Дејан Рашковић, Кристина Дреновац
011/3539-158 Слађана Матовић
011/3539-266 Александар Савкић

Особе за контакт у Новом Саду су:
021/ 481-1233 Владимир Митровић
021/ 481-1237 Владимир Рајић
021/ 481-1221 Јадранко Бркљач
021/ 481-1058 Снежана Бобић

Попуњавате податке у табелама датим у прилогу Уговора.Уговор потпишете и заведете у потребном броју примерака (четири)

Доставити нам попуњен, потписан и оверен Уговор са прилозима на адресу:
ЈП „Србијагас“ Народног фронта 12, 21000 Нови Сад

 

ЈАВНО СНАБДЕВАЊЕ

 

ПОТПУНО СНАБДЕВАЊЕ КРАЈЊИХ КУПАЦА

 

СНАБДЕВАЊЕ КРАЈЊИХ КУПАЦА

 

СНАБДЕВАЊЕ СНАБДЕВАЧА

 

РЕЗЕРВНО СНАБДЕВАЊЕ