Надморска висина ГМРС на систему ЈП “Србијагас”

Надморску висину ГМРС на систему ЈП “Србијагас” можете преузети у пдф формату овде

Кол центар - техника 0800 021 020 Комерцијала - рачуни 0800 202 024 Позиви на ове бројеве су бесплатни