Савремени принципи пословања намећу високо развијену еколошку свест.

Анализе утицаја на животну средину, које имају за циљ превентивно деловање, а утичу на максимално смањење броја еколошких акцидената јесу уобичајен део пројеката које Србијагас израђује и примењује у оквиру својих активности.
О настојањима да се све више примењује природни гас као еколошки најпогодније гориво говори податак да је управо наша компанија прва у Србији отворила пунионицу за компримовани природни гас. О нашим активностима на еколошком плану говори и велики ангажман тима стручњака, који у оквиру Сектора развоја ради Студије о заштити животне средине.

Кол центар - техника 0800 021 020 Комерцијала - рачуни 0800 202 024 Позиви на ове бројеве су бесплатни