Националним инвестиционим планом, који је заснован на Стратегији развоја енергетике и Националном акционом плану за гасификацију Републике Србије предвиђена је изградња разводних гасовода.
Ради се о следећим пројектима:

Разводни гасовод РГ 08-17 ГРЧ “Паљевско поље” – ГРЧ “Косјерић”

Разводни гасовод РГ 08-18 ГМРС “Пожега” – ГРЧ “Ариље”

Разводни гасовод РГ 08-18 Пожега – Ариље – Ивањица – Голија –друга фаза (од ГРЧ “Ариље” до Ивањице)

Разводни гасовод РГ 08-19 ГРЧ “Трешњица” – ГРЧ “Златибор”