[jag_addons_fb_iconbox jag_iconbox_style=“jag-iconbox-s1″ jag_iconbox_effect=“jag-iconbox-e1″ jag_iconbox_fcolor=“#ffffff“ jag_iconbox_ficonsize=“jag_icon_medium“ icon_fontawesome=“fa-industry fas“ jag_iconbox_iconcolor=“#1e73be“ jag_iconbox_title=““ jag_iconbox_titlesize=“16″ jag_iconbox_titlecolor=“#ffffff“ jag_iconbox_buttonurl=““ jag_iconbox_align=“jag_icon_center“ jag_iconbox_shadow=“0″ jag_iconbox_shadowcolor=“#efefef“ jag_iconbox_extra_class=““ /]

Наша компанија сваке године транспортује гас до великих индустријских потрошача и дистрибутера, повезаних на гасоводни транспортни систем и снабдева их са више од две милијарде кубних метара природног гаса. Зими, безбедно и поуздано, више од 12 милиона м3 природног гаса путује кроз Србију. Гасоводни транспортни систем – гасоводи високог притиска од 16 до 50 бара имају дужину више од 2.230 км. Транспорт гаса обавља се поуздано и непрекидно, јер ЈП „Србијагас“ обезбеђује двадесетчетворочасовни надзор и контролу параметара гасоводног транспортног система. Даљински надзор обавља се путем рачунарског система који обезбеђује информације о стању кључних тачака на гасоводном систему. Транспортни систем надзире се из диспечерских центара у Новом Саду и Београду.

[jag_addons_fb_iconbox jag_iconbox_style=“jag-iconbox-s1″ jag_iconbox_effect=“jag-iconbox-e1″ jag_iconbox_fcolor=“#ffffff“ jag_iconbox_ficonsize=“jag_icon_medium“ icon_fontawesome=“fa-phone fas“ jag_iconbox_iconcolor=“rgba(0,100,177,0.88)“ jag_iconbox_title=““ jag_iconbox_titlesize=“16″ jag_iconbox_titlecolor=“#ffffff“ jag_iconbox_buttonurl=““ jag_iconbox_align=“jag_icon_center“ jag_iconbox_shadow=“0″ jag_iconbox_shadowcolor=“#efefef“ jag_iconbox_extra_class=““ /]
Диспечерски центар Нови Сад

+381 21 481 1400
+381 21 481 1285

Диспечерски центар Београд

+38111 260 4130

ОСНОВНЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ ТРАНСПОРТНОГ ГАСОВОДНОГ СИСТЕМА
Капацитет 540.000 м3/х ( 13 мил м3/дан )
Притисак 16 до 50 бар
Дужина 2.230 км
Старост 25 година (просечна)
Компресорска станица 4.4 МW
Улази
Увозног гаса 1
Домаћег гаса 10
ПСГ Бантаски Двор 1
Излази
ГМРС 165 (168)
ПСГ Бантаски Двор 1
ППС 2
ОСНОВНЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ ТРАНСПОРТНОГ ГАСОВОДНОГ СИСТЕМА
Капацитет 540.000 м3/х ( 13 мил м3/дан )
Притисак 16 до 50 бар
Дужина 2.230 км
Старост 25 година (просечна)
Компресорска станица 4.4 МW
Улази
Увозног гаса 1
Домаћег гаса 10
ПСГ Бантаски Двор 1
Излази
ГМРС 165 (168)
ПСГ Бантаски Двор 1
ППС 2

Правила о раду транспортног система природног гаса
Одлуку о давању сагласности на Правила о раду транспортног система природног гаса можете преузети овде

Правила о раду транспортног система природног гаса можете преузети овде

Уговор о транспорту природног гаса можете преузети овде

Одлуку о измени правила о раду транспортног система природног гаса објављене у Сл. Гласнику бр.14/14 можете преузети овде

Одлуку о давању сагласности АЕРС-а на Одлуку о измени правила о раду транспортног система природног гаса објављене у Сл. Гласнику бр.5/14 можете преузети овде

Јавна косултација
Правила о раду транспортног система природног гаса – Транспортгас Србија д.о.о.

Примедбе и сугестије доставити на приложеном образцу – табели у електрoнској форми на адресу operatori.sistema.ns@srbijagas.com најкасније до 08. Новембра 2015.г

Позив за уговарање годишњих непрекидних капацитета за гасне године Г+1 Г+2 и Г+3
Позив за уговарање годишњих непрекидних капацитета за гасне године Г+1 Г+2 и Г+3 можете преузети овде.
Подаци о капацитетима по сваком улазу / излазу
Нумеричким подацима о појединачним капацитетима по сваком улазу / излазу (технички, укупно уговорени и расположиви) можете приступити на адреси https://ots-test.srbijagas.com
Извештај о процени потражње за увећаним капацитетом између Мађарске и Србије
У складу са Уредбом Комисије (ЕУ) 2017/459 , Поглавље V , Члан 26 , ОТС Србијагас објављује анкету тражње – Извештај о процени тржишне потражње за проширење капацитета на тачки интерконекције Кишкундорожма / Хоргош граница Србија/Мађарска.
Извештај можете преузети овде
In accordance to Commission Regulation (EU) 2017/459 , Chapter V, Article 26, TSO Srbijagas publish demand survey – The Market Demand Assessment Report for incremental capacity at interconnection point Kiskundorozsma HU/SRB border.
You can download the report here.