Менаџмент
 • Душан Бајатовић
  Душан БајатовићГенерални директор ЈП „Србијагас“
  Душан Бајатовић, инжењер електротехнике и дипломирани економиста. Рођен је 1967. […]
 • Блаженка Мандић
  Блаженка МандићЗаменица генералног директора
  Блаженка Мандић је дипломирани економиста. Рођена је 1962. године у […]
 • Мр Милан Ђукић
  Мр Милан ЂукићИзвршни директор за правне кадровске и опште послове
  Мр Милан Ђукић је рођен у Новом Саду 1974. године. […]
 • Љиљана Вудраковић
  Љиљана ВудраковићИзвршни директор за финансије
  Љиљана Вудраковић је дипломирани економиста. Рођена је 1972. године у […]
 • Милан Здравковић
  Милан ЗдравковићИзвршни директор Оператора дистрибутивног система
  Милан Здравковић је дипломирани машински инжењер. Рођен је 1964. године […]
 • ПРОФ. ДР МУАМЕР РЕЏОВИЋ
  ПРОФ. ДР МУАМЕР РЕЏОВИЋПредседник Надзорног одбора ЈП „Србијагас“
  Проф. др. Муамер Реџовић је доктор економских наука, чија је […]
 • Драган Вучур
  Драган ВучурИзвршни директор за комерцијалне послове
  Драган Вучур је дипломирани машински инжењер. Рођен је 1964. године.Диплому […]
 • Јовица Будимир
  Јовица БудимирИзвршни директор за инвестиције
  Јовица Будимир je дипломирани машински инжењер. Рођен je 1966. године. […]
 • Душан Бајатовић
  Душан БајатовићГенерални директор ЈП „Србијагас“
  Душан Бајатовић, инжењер електротехнике и дипломирани економиста. Рођен је 1967. […]
 • Блаженка Мандић
  Блаженка МандићЗаменица генералног директора
  Блаженка Мандић је дипломирани економиста. Рођена је 1962. године у […]
 • Мр Милан Ђукић
  Мр Милан ЂукићИзвршни директор за правне кадровске и опште послове
  Мр Милан Ђукић је рођен у Новом Саду 1974. године. […]
 • Љиљана Вудраковић
  Љиљана ВудраковићИзвршни директор за финансије
  Љиљана Вудраковић је дипломирани економиста. Рођена је 1972. године у […]
 • Милан Здравковић
  Милан ЗдравковићИзвршни директор Оператора дистрибутивног система
  Милан Здравковић је дипломирани машински инжењер. Рођен је 1964. године […]
 • ПРОФ. ДР МУАМЕР РЕЏОВИЋ
  ПРОФ. ДР МУАМЕР РЕЏОВИЋПредседник Надзорног одбора ЈП „Србијагас“
  Проф. др. Муамер Реџовић је доктор економских наука, чија је […]
 • Драган Вучур
  Драган ВучурИзвршни директор за комерцијалне послове
  Драган Вучур је дипломирани машински инжењер. Рођен је 1964. године.Диплому […]
 • Јовица Будимир
  Јовица БудимирИзвршни директор за инвестиције
  Јовица Будимир je дипломирани машински инжењер. Рођен je 1966. године. […]
Надзорни одбор
 • Душан Бајатовић
  Душан БајатовићГенерални директор ЈП „Србијагас“
  Душан Бајатовић, инжењер електротехнике и дипломирани економиста. Рођен је 1967. […]
 • Блаженка Мандић
  Блаженка МандићЗаменица генералног директора
  Блаженка Мандић је дипломирани економиста. Рођена је 1962. године у […]
 • Мр Милан Ђукић
  Мр Милан ЂукићИзвршни директор за правне кадровске и опште послове
  Мр Милан Ђукић је рођен у Новом Саду 1974. године. […]
 • Љиљана Вудраковић
  Љиљана ВудраковићИзвршни директор за финансије
  Љиљана Вудраковић је дипломирани економиста. Рођена је 1972. године у […]
 • Милан Здравковић
  Милан ЗдравковићИзвршни директор Оператора дистрибутивног система
  Милан Здравковић је дипломирани машински инжењер. Рођен је 1964. године […]
 • ПРОФ. ДР МУАМЕР РЕЏОВИЋ
  ПРОФ. ДР МУАМЕР РЕЏОВИЋПредседник Надзорног одбора ЈП „Србијагас“
  Проф. др. Муамер Реџовић је доктор економских наука, чија је […]
 • Драган Вучур
  Драган ВучурИзвршни директор за комерцијалне послове
  Драган Вучур је дипломирани машински инжењер. Рођен је 1964. године.Диплому […]
 • Јовица Будимир
  Јовица БудимирИзвршни директор за инвестиције
  Јовица Будимир je дипломирани машински инжењер. Рођен je 1966. године. […]

Весна Ракочевић, члан
Сретен Јовановић, члан
Зоран Јанковић, члан
Вељко Милошевић, члан

Структура запослених

Јавно предузеце “Србијагас” има 1.105 запослених. У квалификационој структури запослених у ЈП “СРБИЈАГАС”, Нови Сад највише има запослених са високом стручном спремом (укупно 478 запослених или 43,3%), затим са средњом стручном спремом (укупно 376 запослених или 34%), следе запослени са вишом стручном спремом (укупно 100 запослених или 9,0%), потом квалификовани радници (укупно 89 запослених или 8,1%), високо квалификовани радници ( 36 запослених тј. 3,2%) неквалификовани радници (14 запослених или 1,3%) и полу-квалификовани радници (12 запослених или 1,1%).

Преглед запослених по квалификационој структури у ЈП „Србијагас“ Нови Сад на дан 31.12.2016. године

Компанија располаже добром кадровском основом, обједињује знања и искуства стечена дугогодишњим радом пре свега у области транспорта и дистрибуције, као и складиштења природног гаса и јавног снабдевања. Непрекидно унапређујући пословност, односом пуним поштовања, стиче се поверење и негује припадност заједничким циљевима.

Кол центар 0800 021 020
Позиви на овај број су бесплатни