ДИСТРИБУТИВНИ ГАСОВОДНИ СИСТЕМ ОПЕРАТОРА ДИСТРИБУТИВНОГ СИСТЕМА СРБИЈАГАС

Основне карактеристике дистрибутивног гасоводног система

Делатност Оператор Дистрибутивног Система СРБИЈАГАС обавља преко дистрибутивног система, који се састоји из мреже:

  • средњег притиска МОП 16 бар (ова мрежа по правилу се изграђује од челичних цеви, а притисак у мрежи је 6-12(16) бар, на коју су прикључени и већи потрошачи који имају своје мерно-регулационе станице. Дужина ове мреже је 600 км.
  • дистрибутивне гасне мреже МОП 4 бар (ова мрежа по правилу се изграђује од полиетиленских цеви, а притисак у мрежи је 1-3 бар), на коју су прикључени мали потрошачи (домаћинства и мала привреда) са кућним мерно-регулационим сетом код потрошача. Дужине ове мреже износи око 9.033 км.
  • Просечна старост дистрибутивне мреже је 10 година.
  • У овом тренутку више од 90.000 потрошача прикључено је на дистрибутивни гасоводни систем Оператора Дистрибутивног Система СРБИЈАГАС.
Кол центар - техника 0800 021 020
Комерцијала - рачуни 0800 202 024
Позиви на ове бројеве су бесплатни