ДИСТРИБУТИВНИ ГАСОВОДНИ СИСТЕМ ОПЕРАТОРА ДИСТРИБУТИВНОГ СИСТЕМА СРБИЈАГАС

Основне карактеристике дистрибутивног гасоводног система

Делатност Оператор дистрибутивног система СРБИЈАГАС обавља преко дистрибутивног система, који се састоји из мреже:

  • средњег притиска МОП 16 бар (ова мрежа по правилу се изграђује од челичних цеви, а притисак у мрежи је 6-12(16) бар, на коју су прикључени и већи потрошачи који имају своје мерно-регулационе станице. Дужина ове мреже је 600 км.
  • дистрибутивне гасне мреже МОП 4 бар (ова мрежа по правилу се изграђује од полиетиленских цеви, а притисак у мрежи је 1-3 бар), на коју су прикључени мали потрошачи (домаћинства и мала привреда) са кућним мерно-регулационим сетом код потрошача. Дужине ове мреже износи око 9.033 км.
  • Просечна старост дистрибутивне мреже је 10 година.
  • У овом тренутку више од 90.000 потрошача прикључено је на дистрибутивни гасоводни систем Оператора Дистрибутивног Система СРБИЈАГАС.
Могућност плаћања прикључења на 36 рата
Желите да се информишете
или упутите питања у вези са коришћењем услуга Оператора дистрибутивног цистема СРБИЈАГАС,
можете нас контактирати позивом на број нашег контакт центра
0800 021 020.
Позив на овај број је бесплатан.