ОПЕРАТОР ДИСТРИБУТИВНОГ СИСТЕМА

Оператор дистрибутивног система природног гаса (ОДС) обавља делатност дистрибуције и управљања дистрибутивним системом природног гаса, са правима и обавезама у складу са Законом о енергетици.
ОДС послује поштујући принципе објективности, транспарентности и недискриминације.
ОДС је енергетски субјект одговоран за рад, одржавање и развој дистрибутивног система на одређеном подручју, његово повезивање са другим системима, и за обезбеђење дугорочне способности система да испуни потребе за дистрибуцијом природног гаса на економски оправдан начин.

Оператор дистрибутивног система природног гаса одговоран је за:

 1. сигуран и поуздан рад дистрибутивног система и квалитет испоруке природног гаса;
 2. безбедан рад дистрибутивног система природног гаса;
 3. развој којим се обезбеђује дугорочна способност дистрибутивног система да испуни потребе за дистрибуцијом природног гаса на економски оправдан начин;
 4. изградњу прикључка на дистрибутивни систем;
 5. давање информација енергетским субјектима и корисницима дистрибутивног система које су потребне за ефикасан приступ дистрибутивном систему, на принципима транспарентности и недискриминације;
 6. недискриминаторни приступ дистрибутивном систему;
 7. управљање дистрибутивним системом, на начин који обезбеђује сигурност испоруке природног гаса;
 8. исправност и поузданост мерења испорученог природног гаса.

Правилима о раду дистрибутивног система природног гаса уређују се:

 1. начин планирања развоја дистрибутивног система;
 2. планирање рада и управљање дистрибутивним системом;
 3. технички услови за прикључење на дистрибутивни систем;
 4. приступ дистрибутивном систему, инструмент обезбеђења плаћања и критеријуме за утврђивање износа и периода за који се тражи;
 5. процедура за мерење са дефинисаном потребном мерном опремом у зависности од положаја мерног места у систему и врсте корисника система;
 6. коришћење и одржавање објеката;
 7. поступци у случају поремећаја у раду дистрибутивног система;
 8. врста и обим података који се размењују са другим енергетским субјектима и корисницима система, процедуре и динамика размене;
 9. обавезе корисника дистрибутивног система;
 10. друга питања неопходна за рад дистрибутивног система.
Купите прикључак на 36 рата
Желите да се информишете
или упутите питање у вези са коришћењем услуга компаније Оператор Дистрибутивног Система СРБИЈАГАС?
Налазимо Вам се на располагању. Можете нас контактирати позивом на број нашег контакт центра на број
0800 021 020
Позив на овај број је бесплатан