Гасоводни систем Републике Србије транспортује природни гас за потрошаче
у Босни и Херцеговини.

Транспорт се обавља од улаза у гасоводни транспротни ситем ЈП „Србијагас“ код Хоргоша до излаза код Зворника.

Кол центар - техника 0800 021 020 Комерцијала - рачуни 0800 202 024 Позиви на ове бројеве су бесплатни