ДЦ НОВИ САД

Пут Шајкашког одреда 3
21000 Нови Сад
Телефон: 021/48-72-800 – централа
тел. 021/48-72-971

Испостава Кула

Лењинова 27
25230 Кула
Телефон: 025/72-96-40

Испостава Апатин

Светог Саве 8
25260 Апатин
Телефон: 025/781-900

ДЦ КИКИНДА

Башаидски пут бб
23300 Кикинда
Телефон: 0230/421-099 – централа
тел. 0230/402-465

Телефон за рекламације за подручје Општине Кањижа 024/873-304

Испостава Кикинда – центар

Милоша Великог 48
23300 Кикинда
Телефон: 0230/422-081 – центала
тел. 0230/424-365

Испостава Српска Црња

Патријарха Арсенија Чарнојевића 38
23220 Српска Црња
Телефон: 023/812-450

ДЦ ПАНЧЕВО

Милоша Обреновића 8
26000 Панчево
Телефон за пријаву стања и пријаву квара: 013/215-5350 i 013/351-208
Телефон за рекламације рачуна: 013/215-5359 i 013/215-5352

Испостава Алибунар

Трг Слободе
26310 Алибунар
Телефон: 013/641-227; 013/642-197

ДЦ ЗРЕЊАНИН

Београдска 13
23000 Зрењанин
Телефон: 023/554-119 – централа
тел. 023/513-621

Испостава Сечањ

Телефон: 023/841-385

Испостава Житиште

Ђуре Јакшића број 2
Житиште

ДЦ ЈАГОДИНА

Краља Петра И 3/4
35000 Јагодина
Телефон: 035/8234-247; 035/8234-248
тел. 035/8234-248

Испостава Параћин

Светозара Марковића 2
35250 Параћин
Телефон: 035/573-236

Испостава Ћуприја

Kneza Miloša 2
35230 Ћуприја
Телефон: 035/88-70-320; 88-70-120

Испостава Лапово
Испостава Крушевац

Цара Лазара 68/3
37000 Крушевац
Телефон: 037/34-53-619

ДЦ КРАГУЈЕВАЦ

Радоја Домановића 12, 34000 Крагујевац
Телефон: 034/33-25-29 – централа
тел. 034/33-25-29

ДЦ ЧАЧАК

Косовски Венац 12
32000 Чачак
Телефон: 032/34-00-65, 032/340-070
тел. 032/34-00-65

Испостава Горњи Милановац

Курсулина 47
32300 Горњи Милановац
Телефон: 032/720-880

ДЦ БЕОГРАД

Аутопут 11
11000 Београд
Телефон: 011/3539 272v

Испостава Аранђеловац

Краља Петра И 5
34300 Аранђеловац
Телефон: 034/720-800

Испостава Смедеревска Паланка

Олге Милошевић бб
11420 Смедеревска Паланка
Телефон: 026/310-331

Испостава Смедерево

Карађорђева 12
11300 Смедерево
Телефон: 026/22-78-46