ЈП „СРБИЈАГАС“, Нови Сад

Булевар ослобођења 69, Нови Сад, Србија 21101

Кол центар Оператора Дистрибутивног система

0800 021 020 Позиви на овај број су бесплатни

Контакт центар Функције комерцијалних послова

0800 20 20 24 Позиви на овај број су бесплатни

Служба за односе с јавношћу и маркетинг

Булевар ослобођења 69, 21101 Нови Сад
+ 381 21 481 1204
+ 381 11 262 3822
prmarketing@srbijagas.com

Телефони за рекламације потрошача:

Телефони за рекламације потрошача:

Купци – правна лица на средњем и високом притиску
Војводина + 381 21 481 2676
Централна Србија + 381 11 3539 147

Домаћинства и правна лица на ниском притиску
Бачка и Срем + 381 21 4872 941 (правна лица); + 381 21 4872 957 (домаћинства)
Средњи Банат + 381 23 513 619
Северни Банат + 381 230 421 757
Јужни Банат + 381 13 351 208
Централна Србија + 381 11 3539 144

За информације о техничким проблемима везаним за тачност мерења и квалитет гаса, можете се обратити путем броја бесплатне телефонске линије 0800 021 020