Јавне набавке – архива 2016-2013

Arheološko-istraživački radovi i usluge na prethodnim zaštitinim arheološkim iskopavanjima i istraživanjima na području arheološkog nalazišta od velikog značaja “Grad” Dupljaja V-R-77-1-2014-MI Radovi Otvoren postupak 29.12.2014, 10:00 Download Postavljeno OBAVEŠTENJE O ZAKLJUČENOM UGOVORU 03.03.2015.
Lična zaštitna sredstva D-123-2014 Dobra Otvoren postupak 26.12.2014, 11:00 Download Postavljeno OBAVEŠTENJE O ZAKLJUČENOM UGOVORU 03.02.2015.
Održavanje uredjaja za besprekidni sistem napajanja U-22-14 BG Usluge Otvoren postupak 26.12.2014, 10:00 Download Postavljena IZMENJENA KONKURSNA DOKUMENTACIJA 12.12.2014.
Specijalistički pregled za žene U-134-V-2014 Usluge Otvoren postupak 26.12.2014, 10:00 Download Postavljeno OBAVEŠTENJE O ZAKLJUČENOM UGOVORU 24.02.2015.
Aparat za fotokopiranje D-3-14-BG Dobra Otvoren postupak 25.12.2014, 10:00 Download Postavljena IZMENA KONKURSNE DOKUMNETACIJE 03.12.2014.
Vulkanizerske usluge za vozila, teritorija Kikinda V-U-29-2-2014-GM Usluge Otvoren postupak 25.12.2014, 10:00 Download Postavljeno OBAVEŠTENJE O ZAKLJUČENOM UGOVORU 30.01.2015.
Pristup internetu preko optičkog kabla M-U-77-2014-MM Usluge Nabavka male vrednosti 25.12.2014, 09:00 Download Postavljeno OBAVEŠTENJE O ZAKLJUČENOM UGOVORU 09.03.2015.
Vulkanizerske usluge za vozila V-U-29-2014-GM Usluge Otvoren postupak 24.12.2014, 13:00 Download Postavljeno OBAVEŠTENJE O ZAKLJUČENOM UGOVORU 02.02.2015.
Usluga pranja motornih vozila V-U-30-2014-GM Usluge Otvoren postupak 24.12.2014, 11:00 Download Postavljeno OBAVEŠTENJE O ZAKLJUČENOM UGOVORU 30.01.2015.
Postavljeno OBAVEŠTENJE O OBUSTAVI POSTUPKA 20.01.2015.
Finansijska usluga – bankarska garancijska linija na iznos od 27 miliona USD u u korist „FGSZ“ Siofok, Mađarska, za plaćanje mesečnih obaveza za transportnu i druge takse u 2015.godini,oblikovana po partijama i to:3 partije od po 9 miliona USD U- Usluge Otvoren postupak 24.12.2014, 10:00 Download Postavljeno OBAVEŠTENJE O OBUSTAVI POSTUPKA 29.12.2014.
Rezervni delovi za putnička i teretna vozila V-D-126-3-2014-GM Dobra Otvoren postupak 24.12.2014, 09:00 Download Postavljeno OBAVEŠTENJE O ZAKLJUČENOM UGOVORU 05.02.2016.
Oprema za autogeno zavarivanje D-36-14-BG Dobra Otvoren postupak 23.12.2014, 10:00 Download
Električna energija V-D-154-2014 Dobra Otvoren postupak 22.12.2014, 10:00 Download Postavljeno OBAVEŠTENJE O ZAKLJUČENOM UGOVORU 12.01.2015.
Finansijska usluga – Bankarska garancija za obezbeđenje plaćanja isporučenog prirodnog gasa za 2015.godinu na iznos od 104 miliona USD u dinarskoj protivvrednosti po srednjem kursu NBS na dan plaćanja u korist „Jugorosgaz“ a.d. Beograd oblikovan Usluge Otvoren postupak 22.12.2014, 10:00 Download Postavljeno OBAVEŠTENJE O OBUSTAVI POSTUPKA 29.12.2014.
Manometri D-29-2014 Dobra Otvoren postupak 18.12.2014, 11:00 Download PostavljenO obavštenje o zaključenom ugovoru 06.02.2015.
EX OPREMA prema specifikaciji U-66-14-Bg Dobra Otvoren postupak 18.12.2014, 10:00 Download Postavljeno OBAVEŠTENJE O ZAKLJUČENOM UGOVORU 20.01.2015.
Kalibracioni gasovi M-D-158-2014-DD Dobra Nabavka male vrednosti 18.12.2014, 09:30 Download Postavljeno OBAVEŠTENJE O ZAKLJUČENOM UGOVORU 09.02.2015.
Tehnički gasovi M-D-158-1-2014-DD Dobra Nabavka male vrednosti 18.12.2014, 09:00 Download Postavljeno OBAVEŠTENJE O ZAKLJUČENOM UGOVORU 09.02.2015.
DELOVI I OPREMA U KMRS U-57-14-Bg Dobra Otvoren postupak 17.12.2014, 10:00 Download Postavljeno OBAVEŠTENJE O ZAKLJUČENOM UGOVORU 16.01.2015.
ULJA I MAZIVA ZA SLUŽBENA VOZILA JP “SRBIJAGAS“ NOVI SAD V-D-115-2014-GM Dobra Otvoren postupak 17.12.2014, 10:00 Download Postavljeno OBAVEŠTENJE O ZAKLJUČENOM UGOVORU 05.02.2016.
Punjenje boca D-96-4-14-BG Dobra Nabavka male vrednosti 16.12.2014, 10:00 Download
Poliuretanski cistac gasovoda (kracer) D-43-14-BG Dobra Nabavka male vrednosti 16.12.2014, 10:00 Download
Računari i računarska oprema D-2-2-2014-SN Dobra Otvoren postupak 10.12.2014, 10:00 Download Postavljeno OBAVEŠTENJE O ZAKLJUČENOM UGOVORU 06.02.2015.
Usluge održavanja i serivisiranja motornih vozila JP „Srbijagas“ Beograd po OD centrima Aranđelovac i Čačak u vangarantnom roku po partijama U-27-4-14-BG Usluge Otvoren postupak 10.12.2014, 10:00 Download Postavljeno OBAVEŠTENJE O OBUSTAVI POSTUPKA 30.12.2014.
Nabavka ulja za dizel agregate D-126-1-14-BG Dobra Otvoren postupak 10.12.2014, 10:00 Download
Postavljanje oznaka trase gasovoda V-U-52-2014-MM Usluge Otvoren postupak 10.12.2014, 10:00 Download Postavljeno OBAVEŠTENJE O OBUSTAVI POSTUPKA 05.01.2015.
Praćenje i klipiranje štampanih, elektronskih i web medija iz Srbije i regiona i instaliranje softvera sa arhiviranjem U-99-2014 Usluge Nabavka male vrednosti 08.12.2014, 10:00 Download
Specijalni i univerzalni alati, mehanički V-D-36-3P-2014 Dobra Otvoren postupak 05.12.2014, 10:00 Download Postavljeno OBAVEŠTENJE O ZAKLJUČENOM UGOVORU 02.02.2015.
Kredit od poslovne banke V-U-124-PP-2014 Usluge Pregovarački postupak bez objavljivanja poziva za podnošenje ponuda 05.12.2014, 09:00 Download Postavljeno OBAVEŠTENJE O DODELI UGOVORA 08.12.2014.
Postavljeno OBAVEŠTENJE O ZAKLJUČENJU UGOVORA 12.12.2014.
Mašine za čišćenje površina metalnih cevi od korozije i nanošenje hrapavosti D-41-M-2014 Usluge Nabavka male vrednosti 04.12.2014, 10:00 Download Postavljeno OBAVEŠTENJE O OBUSTAVI POSTUPKA 29.12.2014.
Odrzavanje šahtova, kanalizacione i odvodne mreze U-59-14-BG Usluge Nabavka male vrednosti 02.12.2014, 10:00 Download Postavljena IZMENA KONKURSNE DOKUMENTACIJE 26.11.2014.
Kancelarijski materijal V-D-81-2-2014 Dobra Otvoren postupak 01.12.2014, 11:00 Download Postavljeno OBAVEŠTENJE O ZAKLJUČENJU UGOVORA 23.12.2014.
Izrada glavnog projekta sanacije gasovodnog mosta kod Smedereva R-9-14-BG Radovi Otvoren postupak 01.12.2014, 10:00 Download
Zaptivci od klingerita D-104-14-BG Dobra Otvoren postupak 28.11.2014, 10:00 Download
Tehnički pregled i registracija službenih vozila JP „SRBIJAGAS“, Novi Sad V-U-28-2014-GM Usluge Otvoren postupak 27.11.2014, 10:00 Download Postavljeno OBAVEŠTENJE O ZAKLJUČENOM UGOVORU 31.12.2014.
Rezervni delovi za kompresore D-82-2014-VP Dobra Otvoren postupak 26.11.2014, 10:00 Download Postavljeno OBAVEŠTENJE O OBUSTAVI POSTUPKA 23.02.2015.
Prenos (šlepovanje) vozila 0-24 časova M-U-31-14-BG Usluge Nabavka male vrednosti 20.11.2014, 10:30 Download
Sredstva za održavanje higjene poslovnih prostorija D-80-5-2014-MM Dobra Nabavka male vrednosti 17.11.2014, 10:00 Download Postavljeno OBAVEŠTENJE O ZAKLJUČENOM UGOVORU 13.01.2015.
Multifunkcionalni uređaji V-D-2-2014 Dobra Otvoren postupak 12.11.2014, 11:00 Download Postavljeno OBAVEŠTENJE O ZAKLJUČENO UGOVORU 08.12.2014.
Turbinska merila P-D-34-3 Dobra Pregovarački postupak sa objavljivanjem poziva za podnošenje ponuda 12.11.2014, 10:30 Download Postavljeno obaveštenje o podnetom zahtevu za zaštitu potrošača 15.06.2015.
Postavljeni odgovori na pitanja 25.03.2015.
Usluge tehničke kontrole za gasovodne objekte za 2014.god V-U-165-2014-IM Usluge Otvoren postupak 12.11.2014, 10:00 Download Postavljeni odgovori na pitanja 17.10.2014.
Finansijska usluga – Bankarska garancija na iznos od 2 mil.USD u korist „FGSZ“ Hungary za obezbeđenje plaćanja naknade u slučaju raskida ugovora za 2015.godinu U-115-V-2014 Usluge Otvoren postupak 12.11.2014, 10:00 Download Postavljeno OBAVEŠTENJE O ZAKLJUČENOM UGOVORU 05.12.2014.
Produžni kabel za struju za RJ Transport Pančevo M-D-37-2014-IM Dobra Nabavka male vrednosti 11.11.2014, 11:00 Download Postavljeni odgovori na pitanja 27.10.214.
Papir za fotokopiranje formata A4, A3 i papir za ploter u rolni V-D-81-1-2014 Dobra Otvoren postupak 10.11.2014, 11:00 Download Postavljeno OBAVEŠTENJE O ZAKLJUČENOM UGOVORU 08.12.2014.
Aktuarske usluge V-U-132-2014-MI Usluge Otvoren postupak 10.11.2014, 10:00 Download Postavljeno OBAVEŠTENJE O ZAKLJUČENOM UGOVORU 10.12.2014.
Gasomeri V-D-34-1-2014 Dobra Otvoren postupak 10.11.2014, 10:00 Download Postavljeno OBAVEŠTENJE O ZAKLJUČENJU UGOVORA za partiju 2 22.07.2015.
Postavljeno OBAVEŠTENJE O ZAKLJUČENJU UGOVORA 25.02.2015.
Redovan godišnji servis kotlarnice I instalacija grejanja I zamena dotrajalih ventila u postojećim šahtama R-122-14-BG Radovi Otvoren postupak 07.11.2014, 10:00 Download
OLOVNE PLOMBE I ŽICA ZA PLOMBE: 1.olovne plombe Ø 8–120kg, 2.Žica (serber) za plombe–80kg D-94-14-Bg Dobra Otvoren postupak 06.11.2014, 10:00 Download
Vodeni hladnjak i komplet fleksibilnih kablova za uređaj za predgrevanje cevovoda V-D-38-2014-MI Dobra Otvoren postupak 06.11.2014, 10:00 Download Postavljeno OBAVEŠTENJE O OBUSTAVI POSTUPKA 20.11.2014.
Elektromaterijal D-101-14 BG Dobra Otvoren postupak 05.11.2014, 10:00 Download
Elektrode za elektrolučno zavarivanje V-D-94-4-2014-MI Dobra Otvoren postupak 05.11.2014, 10:00 Download Postavljeno OBAVEŠTENJE O ZAKLJUČENOM UGOVORU 10.12.2014.
Impulsni davač za TRZ i RVG jednostruki V-D-83-5-2014-MI Dobra Otvoren postupak 04.11.2014, 10:00 Download Postavljeno OBAVEŠTENJE O OBUSTAVI POSTUPKA 20.11.2014.
Elektromaterijal D-174-2014 Dobra Nabavka male vrednosti 03.11.2014, 11:00 Download Postavljeno OBAVEŠTENJE O OBUSTAVI POSTUPKA 19.11.2014.
Ulošci filtera (čarape) V-D-97-1-2014-MI Dobra Otvoren postupak 03.11.2014, 10:00 Download Postavljeno OBAVEŠTENJE O ZAKLJUČENOM UGOVORU 27.04.2015.
ANTIFRIZ ZA STANICE M-D-106-2014-GM Dobra Nabavka male vrednosti 03.11.2014, 10:00 Download Postavljeno OBAVEŠTENJE O ZAKLJUČENOM UGOVORU 28.11.2014.
Izrada KTP elaborata za eksproprijaciju i formiranje parcele R-53-14-BG Radovi Otvoren postupak 31.10.2014, 10:00 Download Postavljeni odgovori na pitanja 24.10.2014.
UPS 230 VAC za procesne gasne hromatografe i telemetriju D-109-2014-SN Dobra Nabavka male vrednosti 30.10.2014, 10:30 Download Postavljeno OBAVEŠTENJE O ZAKLJUČENJU UGOVORA 11.12.2014.
RADOVI I OPREMA ZA RS I MRS NOVI POPOVAC U PARAĆINU PARTIJA 1.GRAĐEVINSKI I ELEKTRO RADOVI A U SVEMU PREMA PREDMERU PARTIJA 2.OPREMA ODORIZATOR 5000m3/h., A U SVEMU PREMA PREDMERU JN R-56/14-Bg Radovi Otvoren postupak 29.10.2014, 10:00 Download
Agregat za električnu energiju M-D-56-2014-DD Dobra Nabavka male vrednosti 29.10.2014, 09:30 Download Postavljeno OBAVEŠTENJE O ZAKLJUČENOM UGOVORU 11.12.2014.
Klimauređaj M-D-9-2-2014-DD Dobra Nabavka male vrednosti 29.10.2014, 09:30 Download Postavljeno OBAVEŠTENJE O OBUSTAVI POSTUPKA 19.11.2014.
Registratori pritiska i temperature M-D-42-1-2014-MM Dobra Nabavka male vrednosti 27.10.2014, 11:00 Download Postavljeno OBAVEŠTENJE O ZAKLJUČENOM UGOVORU 13.01.2015.
Finansijska usluga – carinska garancija poslovne banke na iznos do 20 miliona RSD u korist Uprave carine U-118-M-2014 Usluge Nabavka male vrednosti 24.10.2014, 10:00 Download Postavljeno OBAVEŠTENJE O ZAKLJUČENJU UGOVORA 22.12.2014.
Baterije za merila i korektore V-D-83-1-2014-DD Dobra Otvoren postupak 17.10.2014, 09:30 Download Postavljeno OBAVEŠTENJE O ZAKLUČENJU UGOVORA 11.12.2014.
Servis i odrzavanje PPZ po partijama U-5-1-14-BG Usluge Nabavka male vrednosti 16.10.2014, 10:00 Download
Ispitivanje protivpožarnih aparata U-156-14 BG Usluge Nabavka male vrednosti 09.10.2014, 10:00 Download
Usluge spedicije U-83-2014-VP Usluge Otvoren postupak 06.10.2014, 10:00 Download Postavljeno OBAVEŠTENJE O ZAKLJUČENJU UGOVORA 28.11.2014.
GUME ZA SLUŽBENA VOZILA JP “SRBIJAGAS“ NOVI SAD V-D-125-2014-GM Dobra Otvoren postupak 06.10.2014, 10:00 Download Postavljeno OBAVEŠTENJE O ZAKLJUČENOM UGOVORU 30.10.2015.
SPECIJALNI I UNIVERZALNI ALATI MEHANICKI D-36-1-14-BG Dobra Otvoren postupak 02.10.2014, 10:00 Download Postavljeni odgovori na pitanja 25.09.214.
Rezervni deloviza ACTARIS DELTA gasomere D-83-V-2014 Dobra Otvoren postupak 01.10.2014, 10:00 Download Postavljeni odgovori na pitanja 27.10.2014.
Održavanje (servis) vatrogasne opreme (protiv požarni aparati, hidranti i druga oprema) U-MV-5-3-2014-IM Dobra Nabavka male vrednosti 30.09.2014, 11:00 Download Postavljeno obaveštenje o zaštiti prava na odluku o obustavi postupka 22.12.2014.
Postavljeno OBAVEŠTENJE O O OBUSTAVI POSTUPKA 12.12.2014.
Zamena neispravnog rastavljača TP 20 KV za STS Gospođinci Usluge Nabavka male vrednosti 29.09.2014, 11:00 Download
Revizija finansijskih izveštaja V-U-109-2014-MI Usluge Nabavka male vrednosti 29.09.2014, 10:00 Download Postavljeno OBAVEŠTENJE O ZAKLJUČENOM UGOVORU 29.10.2014.
Uređaji za kontrolu i očitavanje potrošenog prirodnog gasa kod potrošača na distirbutivnom sistemu D-122-V-2014 Dobra Otvoren postupak 29.09.2014, 10:00 Download Postavljeno OBAVEŠTENJE O ZAKLJUČENOM UGOVORU 19,11,2014.
Bazdarenje, servis i popravka detektora za gas UMV-6-1-2014-IM Usluge Pregovarački postupak bez objavljivanja poziva za podnošenje ponuda 19.09.2014, 11:00 Download Postavljena DOPUNA I IZMENA KONKURSNE DOKUMENTACIJE 10.09.2014.
Pregled i ciscenje gasne i dimovne instalacije na gasnim objektima U-MV-88-2014-IM Usluge Nabavka male vrednosti 18.09.2014, 11:00 Download Postavljeni odgovori na pitanja 16.09.2014.
Grejači za procesni gasni hromatograf M-D-111-2014-DD Dobra Otvoren postupak 16.09.2014, 09:30 Download Postavljeno OBAVEŠTENJE O ZAKLJUČENOM UGOVORU 07.11.2014.
Čelični fitinzi V-D-138-3-14-BG Dobra Otvoren postupak 15.09.2014, 10:30 Download
Traka za održavanje gasovoda D-130-14 BG Dobra Nabavka male vrednosti 15.09.2014, 10:00 Download
Angažovanje građevinske operative na hitnoj sanaciji gasovoda i izradi priključaka Partija br. 1- reon Beograd K-U-55-8 Usluge Kvalifikacioni postupak 14.09.2014, 10:30 Download Postavljeno OBAVEŠTENJE O ZAKLJUČENOM UGOVORU 31.12.2014.
Uređaj za lokaciju gasovoda V-D-19-2014-DD Dobra Otvoren postupak 11.09.2014, 09:30 Download Postavljeno OBAVEŠTENJE O ZAKLJUČENOM UGOVORU 12.11.2014.
Merenje emisije zagadjujucih materija U-140-14-BG Usluge Otvoren postupak 09.09.2014, 10:00 Download
Izmestanje dela gasovoda u kolovozu na lokaciji Zarkovo-Beograd. P-76-14-BG Radovi iz oblasti energetike Radovi
Otvoren postupak
05.09.2014, 10:00 Download
Prenoćište za radnike na terenu V-U-58-12014-MM Usluge Otvoren postupak 04.09.2014, 10:00 Download Postavljeno OBAVEŠTENJE O ZAKLJUČENOM UGOVORU 14.05.2015.
Navojne slavine D-161-14-BG Dobra Otvoren postupak 02.09.2014, 10:00 Download
Specijalni i univerzalni alati, mehanički V-D-36-3-2014 Dobra Otvoren postupak 01.09.2014, 10:00 Download Postavljeno OBAVEŠTENJE O OBUSTAVI POSTUPLKA 29.09.2014.
Postavljeni odgovori na pitanja 28.08.2014.
Nabavka motorne travokosačice, trimera, motorne testere i industrijskog usisivača za R.J. Transport M-D-10-2014-IM Dobra Nabavka male vrednosti 26.08.2014, 12:00 Download Postavljeni odgovori na pitanja 20.08.2014.
Održavanje i servisiranje motornih vozila JP „SRBIJAGAS“ Novi Sad u garantnom i vangarantnom roku V-U-27-2-2014-GM Usluge Otvoren postupak 26.08.2014, 11:00 Download Postavljeno OBAVEŠTENJE O ZAKLJUČENOM UGOVORU 12.03.2015.
Tehnički pregled i registracija službenih vozila JP „SRBIJAGAS“ Novi Sad V-U-28-2014-GM Usluge Otvoren postupak 26.08.2014, 09:00 Download Postavljeno OBAVEŠTENJE O OBUSTAVI POSTUPKA 03.10.2014.
Klima za kancelariju MV-D-9-2014-IM Dobra Nabavka male vrednosti 25.08.2014, 12:00 Download
Telekomunikaciona oprema i materijal D-14-2014-SN Dobra Otvoren postupak 15.08.2014, 10:00 Download Postavljeno OBAVEŠTENJE O ZAKLJUČENOM UGOVORU 24.09.2014.
Angažovanje građevinske operative na hitnoj sanaciji gasovoda i izradi priključaka Partija br. 1- reon Beograd K-U-55-7 Usluge Kvalifikacioni postupak 12.08.2014, 10:30 Download Postavljeno OBAVEŠTENJE O OBUSTAVI POSTUPKA 29.09.2014.
Fotokopiranje, štampanje i koričenje projekata U-V-42-2014-IM Usluge Otvoren postupak 08.08.2014, 12:00 Download POstavljeni odgovori na pitanja 31.07.2014.
Postavljena izmena i dopuna poziva za dostavljanje ponuda 15.07.2014.
Oprema za telemetriju D-21-V-2014 Dobra Otvoren postupak 07.08.2014, 10:00 Download Postavljeno OBAVEŠTENJE O ZAKLJUČENOM UGOVORU za partije 1 i 3 26.09.2014.
Etaloniranje manometara i opreme U-15-1-14-BG Usluge Nabavka male vrednosti 07.08.2014, 10:00 Download
Orginalni toneri i kertridzi D-81-2014-ZS Radovi iz oblasti energetike Dobra
Otvoren postupak
04.08.2014, 11:00 Download Postavljeno OBAVEŠTENJE O ZAKLJUČENOM UGOVORU 16.09.2014.
DIGITALNI MANOMETRI D-48-14-BG Radovi iz oblasti energetike Dobra
Otvoren postupak
04.08.2014, 10:00 Download
Radovi – angažovanje građevinske operative na hitnoj sanaciji gasovoda, izrada priključaka i povezivanje telemetrije po partijama T-20-13-BG Radovi Kvalifikacioni postupak 01.08.2014, 11:00 Download Postavljeno drugo ažuriranje lista kandidata i konkursna dokumentacija 27.08.2014.
Postavljeno obaveštenje o priznavanju kvalifikacija 22.08.2014.
BAKARNE CEVI D-94-14-BG Dobra Otvoren postupak 30.07.2014, 10:00 Download
Bežični prenos podataka kroz resurse mobilne telefonije (GPRS/EDGE/UMTS/HSDPA), privatni APN M-U-75-2014-MM Usluge Nabavka male vrednosti 28.07.2014, 11:30 Download Postavljeno OBAVEŠTENJE O ZAKLJUČENOM UGOVORU 09.09.2014.
Sredstva za održavanje higijene poslovnih prostorija M-D-80-4-2014-MM Dobra Nabavka male vrednosti 28.07.2014, 10:00 Download Postavljeno OBAVEŠTENJE O ZAKLJUČENOM UGOVORU 06.10.2014.
Materijal za održavanje higijene D-80-3-14-BG Dobra Nabavka male vrednosti 28.07.2014, 10:00 Download
Servis i odrzavanje PPZ po partijama U-5-1-14-BG Usluge Nabavka male vrednosti 24.07.2014, 10:00 Download
Gatrnitura zumbi od 2-50mm za klingerit D-19-2014-MM Dobra Otvoren postupak 21.07.2014, 10:00 Download Postavljeno OBAVEŠTENJE O ZAKLJUČENOM UGOVORU 06.10.2014.
Računari i računarska oprema, D-2-1-2014-SN Dobra Otvoren postupak 17.07.2014, 10:00 Download Postavljeno OBAVEŠTENJE O ZAKLJUČENOM UGOVORU 22.09.2014.
Čelične cevi i čelični fitinzi V-D-160-4-14-BG Dobra Otvoren postupak 16.07.2014, 10:30 Download Postavljeni odgovori na pitanja 11.07.2014.
Revizija trafo stanica U-70-2014 Usluge Nabavka male vrednosti 15.07.2014, 11:00 Download
SPOLJNA I UNUTRAŠNJA RASVETA NA GMRS D-169 -14-BG Dobra Nabavka male vrednosti 13.07.2014, 10:00 Download
Čelični komadi i profili :bravarski materijali D-145-14-BG Dobra Otvoren postupak 10.07.2014, 10:00 Download Postavljena IZMENA KONKURSNE DOKUMETACIJE 20.06.2014.
Loyd anode M-D-170-2014-MM Dobra Nabavka male vrednosti 10.07.2014, 10:00 Download Postavljeno OBAVEŠTENJE O ZAKLJUČENOM UGOVORU 01.09.2014.
POPRAVKA ZAŠTITNE OGRADE OKO GASOVODNIH OBJEKATA ISPORUKA GRIFOVANIH PLETIVA D-110-14-Bg Radovi Nabavka male vrednosti 08.07.2014, 10:00 Download
GEODETSKI RADOVI NA SNIMANJU POSTOJEĆIH I BUDUĆIH DGM i KTP SA KARTIRANJEM ZA NOVI SAD,KIKINDU, ZRENJANIN,PANČEVO,BEOGRAD,ČAČAK,JAGODINU,KRAGUJEVAC OBLIKOVANA PO PARTIJAMA R-93-14-BG Radovi Kvalifikacioni postupak 07.07.2014, 10:00 Download Postavljeni odgovori na pitanja 14.01.2015.
SPOLJNA I UNUTRAŠNJA RASVETA NA GMRS D-101-14-Bg Dobra Nabavka male vrednosti 04.07.2014, 10:00 Download
Usluge štampe U-144-2014 Usluge Otvoren postupak 03.07.2014, 10:00 Download Postavljeno OBAVEŠTENJE O ZAKLJUČENOM UGOVORU 25.08.2014.
USLUGA ODRŽAVANJA I SERVISIRANJA MOTORNIH VOZILA JP „SRBIJAGAS“- BEOGRAD I PO ODC-a (Aranđelovac, Čačak) VANGARANTNOG ROKA U-27/2014-BG Usluge Otvoren postupak 01.07.2014, 10:00 Download
BURGIJE I UREZNICE D-36-14-BG Dobra Otvoren postupak 30.06.2014, 10:00 Download
Zdravstvena usluga – lekarski pregledi U-137-B-2014 Usluge Otvoren postupak 30.06.2014, 10:00 Download Postavljeno OBAVEŠTENJE O ZAKLJUČENOM UGOVORU 19.08.2014.
Smeštaj zaposlenih pri pregledu distributivnih gasnih mreža U-58-14 Usluge Otvoren postupak 27.06.2014, 09:30 Download Postavljena IZMENA KONKURSNE DOKUMENTACIJE 02.06.2014.
Blokadni ventili za zaštitu sistema grejanja na gas D-35-1-2014 Dobra Otvoren postupak 26.06.2014, 11:00 Download Postavljeno OBAVEŠTENJE O OBUSTAVI POSTUPKA 13.08.2014.
Presostat vazduha D-84-14-BG Dobra Otvoren postupak 26.06.2014, 10:00 Download
Štampanje internog biltena V-U-144-2014-DD Usluge Otvoren postupak 26.06.2014, 09:30 Download Postavljeno OBAVEŠTENJE O ZAKLJUČENOM UGOVORU 25.08.2014.
Nabavka cetki, boja, lakova, valjaka i razredjivaca. D-96-1-14-BG Dobra Otvoren postupak 24.06.2014, 10:00 Download
Mobilni telefoni D-13-2014-ZS Dobra Nabavka male vrednosti 23.06.2014, 11:00 Download
Angažovanje građevinske operative na hitnoj sanaciji gasovoda i izradi priključaka Partija br. 1- reon Beograd K-U-55-6 Usluge Kvalifikacioni postupak 20.06.2014, 10:30 Download
POGONSKO GORIVO ZA MOTORNA VOZILA V-D-127-2014-GM Dobra Otvoren postupak 20.06.2014, 10:00 Download Postavljeno OBAVEŠTENJE O ZAKLUČENOM UGOVORU 31.12.2014.
Etaloniranje elektronskih manometara U-20-M-2014 Usluge Nabavka male vrednosti 18.06.2014, 10:00 Download Postavljeno OBAVEŠTENJE O ZAKLJUČENOM UGOVORU 12.08.2014.
Utakački stub za CNG sa pripadajućom armaturom D-173-2014-VP Dobra Nabavka male vrednosti 16.06.2014, 10:00 Download Postavljeno OBAVEŠTENJE O ZAKLJUČENOM UGOVORU 28.07.2014.
Gasni filteri M-D-93-2014-DD Dobra Nabavka male vrednosti 12.06.2014, 09:30 Download Postavljeno OBAVEŠTENJE O ZAKLJUČENOM UGOVORU 19.08.2014.
ZAKUP POSLOVNOG PROSTORA U SMEDEREVU ZA POTREBE RADA RJ U CUPRIJI U-137-14-Bg Usluge Nabavka male vrednosti 10.06.2014, 10:00 Download
Ulošci filtera (čarape) V-D-97-2014-MI Dobra Nabavka male vrednosti 10.06.2014, 10:00 Download Postavljeno OBAVEŠTENJE O OBUSTAVI POSTUPKA 08.07.2014.
Manometri D-48-2014 Dobra Otvoren postupak 09.06.2014, 10:30 Download Postavljeno OBAVEŠTENJE O OBUSTAVI POSTUPKA 24.07.2014.
ZAKUP POSLOVNOG PROSTORA U SMEDEREVU ZA POTREBE RADA RJ U SMEDEREVU U-137-14-Bg Usluge Nabavka male vrednosti 09.06.2014, 10:00 Download
Kredit od poslovne banke V-U-124-2014 Usluge Otvoren postupak 09.06.2014, 10:00 Download Postavljeno OBAVEŠTENJE O DODELI UGOVORA 12.12.2014.
Postavljeno OBAVEŠTENJE O OBUSTAVI POSTUPKA 15.12.2014.
Mobilni telefoni D-13-1-14-BG Dobra Nabavka male vrednosti 09.06.2014, 10:00 Download
Nabavka i ugradnja rampe za ulaz u RJ Odrzavanje Zrenjanin M-D-103-1-2014-IM Dobra Nabavka male vrednosti 06.06.2014, 12:00 Download Postavljeni odgovori na pitanja 03.06.2014.
Polietilenski PE fiting V-D-129-14-BG Dobra Otvoren postupak 06.06.2014, 10:30 Download Postavljeni odgovori na pitanja 02.06.2014.
Postavljena IZMENA KONKURSNE DOKUMETACIJE 26.05.2014.
Postavljena IZMENA POZIVA ZA DOSTAVLJANJE PONUDA 12.05.2014.
Usluge prenoćišta za radnike na terenu za izgradnju GMRS Batočina PrP-U-58-1-2014-MM Usluge Pregovarački postupak bez objavljivanja poziva za podnošenje ponuda 06.06.2014, 10:00 Download Postavljeno OBAVEŠTENJE O OBUSTAVI POSTUPKA 30.06.2014.
Zamena razvodnih ormana na GMRS R-115-14-BG Radovi Nabavka male vrednosti 06.06.2014, 10:00 Download
ZAKUP POSLOVNOG PROSTORA U JAGODINI ZA POTREBE RADA RJ U JAGODINI U-137-14-Bg Usluge Nabavka male vrednosti 05.06.2014, 10:00 Download
Čelične cevi V-D-160-1 Dobra Otvoren postupak 04.06.2014, 10:30 Download Postavljeno OBAVEŠTENJE O ZAKLJUČENOM UGOVORU 07.07.2014.
Reatest, kontrola i izdavanje uverenja za TNG i KPG uređaje i boce na vozilima, redni broj M U-32-2014- GM Usluge Nabavka male vrednosti 02.06.2014, 10:00 Download Postavljeno OBAVEŠTENJE O ZAKLJUČENOM UGOVORU 01.08.2014.
USLUGE OČITAVANJE POTROŠNJE GASA KOD POTROŠAČA-DOMAĆINSTVA U GRADOVIMA: KIKINDA, PANČEVO, BEOGRAD, JAGODINA, ČAČAK, KRAGUJEVAC OBLIKOVANA PO PARTIJAMA U-133-14-Bg Usluge Otvoren postupak 30.05.2014, 10:00 Download Postavljene isprevke konkursne dokumentacije (tabela) 05.05.2014.
Servis i kalibracija detektora gasa U-6-14 BG Dobra Nabavka male vrednosti 30.05.2014, 10:00 Download
Održavanje računara i telekomunikacione opreme, 72611000 – Usluge tehničke računarske opreme U-36-2014 Usluge Otvoren postupak 28.05.2014, 11:00 Download Postavljeno OBAVEŠTENJE O ZAKLJUČENOM UGOVORU 22.07.2014.
Rekonstrukcijakrovana MRS u Pančevu V-P-96-2014-DD Radovi Otvoren postupak 27.05.2014, 09:30 Download Postavljeno OBAVEŠTENJE O ZAKLJUČENOM UGOVORU 15.07.2014
Elektrogalanterija U-100-14-BG Dobra Nabavka male vrednosti 23.05.2014, 10:00 Download
Zaštitna, sklopna i relejna oprema na gasnim objektima prema specifikaciji U-172-14-BG Dobra Nabavka male vrednosti 22.05.2014, 10:00 Download
Dvostepeni regulatori pritiska za KMRS D-35-2014 Dobra Otvoren postupak 21.05.2014, 11:00 Download
Zasuni sa elektro aktuatorom V-D-87-2014-MI Dobra Nabavka male vrednosti 20.05.2014, 10:00 Download Postavljeno OBAVEŠTENJE O ZAKLJUČENOM UGOVORU 30.07.2014.
IZRADA KATASTARSKOG TOPOGRAFSKOG PLANA ZA TRASU GASOVODA SREDNjEG PRITISKA ŠULjAKOVAC-REKOVAC DUŽINE 15.500 M. U-129-14-BG Usluge Nabavka male vrednosti 20.05.2014, 10:00 Download Postavljeno OBAVEŠTENJE O ZAKLJUČENOM UGOVORU 24.06.2014.
Razvodne kutije i zener barijere u Ex zaštiti V-D-22-14-BG Dobra Otvoren postupak 19.05.2014, 10:30 Download Postavljeno OBAVEŠTENJE O ZAKLJUČENOM UGOVORU 02.05.2014.
Rezervni delovi-ležajevi za Elster RVG gasomere V-D-83-2014-MI Dobra Otvoren postupak 19.05.2014, 10:00 Download Postavljeno OBAVEŠTENJE O ZAKLJUČENOM UGOVORU 01.07.2014.
Elektromaterijal D-101-14-BG Dobra Nabavka male vrednosti 19.05.2014, 10:00 Download
Angažovanje građevinske operative na hitnoj sanaciji gasovoda i izradi priključaka po partiji br. 3 – reon Pančevo KU-55-2 Usluge Kvalifikacioni postupak 16.05.2014, 10:30 Download Postavljeno OBAVEŠTENJE O ZAKLJUČENOM UGOVORU 05.06.2014.
Angažovanje građevinske operative na hitnoj sanaciji gasovoda i izradi priključaka po partiji br. 2 – reon Novi Sad KU-55-5 Usluge Kvalifikacioni postupak 16.05.2014, 10:30 Download Postavljeno OBAVEŠTENJE O ZAKLJUČENOM UGOVORU 05.06.2014.
Punjenje boca kiseonikom,acetilenom i azotom D-96-14-BG Dobra Otvoren postupak 16.05.2014, 10:00 Download
Angažovanje građevinske operative na hitnoj sanaciji gasovoda i izradi priključaka po partiji br. 6 – reon Čačak KU-55-3 Usluge Kvalifikacioni postupak 15.05.2014, 10:30 Download Postavljeno OBAVEŠTENJE O ZAKLJUČENOM UGOVORU 05.06.2014.
Angažovanje građevinske operative na hitnoj sanaciji gasovoda i izradi priključaka po partiji br. 8 – reon Jagodina KU-55-4 Usluge Kvalifikacioni postupak 15.05.2014, 10:30 Download Postavljeno OBAVEŠTENJE O ZAKLJUČENOM UGOVORU 05.06.2014.
Arheološko-istraživački radovi V-U-165-2014 Radovi iz oblasti energetike Usluge
Otvoren postupak
15.05.2014, 10:00 Download Postavljeno OBAVEŠTENJE O OBUSTAVI POSTUPKA 22.05.2014.
Stručna literatura-časopisi za funkciju finansija D-163-2014-ZS Dobra Pregovarački postupak bez objavljivanja poziva za podnošenje ponuda 15.05.2014, 10:00 Download Postavljeno OBAVEŠTENJE O ZAKLJUČENJU UGOVORA 19.06.2014.
Metalni radionički ormani D-18-14-BG Dobra Nabavka male vrednosti 15.05.2014, 10:00 Download
Plastične plombe M-D-105-2014-MI Dobra Nabavka male vrednosti 14.05.2014, 10:00 Download Postavljeno OBAVEŠTENJE O ZAKLJUČENOM UGOVORU 18.06.2014.
Dvostepeni regulatori pritiska D-55-2104 Dobra Otvoren postupak 12.05.2014, 11:00 Download Postavljeno obaveštenje o zaključenom ugovoru
Rezervni delovi-magnetna spojnica za Elster Instromet TRZ i RVG gasomere V-D-83-2014-MI Dobra Nabavka male vrednosti 12.05.2014, 10:00 Download Postavljeno OBAVEŠTENJE O ZAKLJUČENOM UGOVORU 01.07.2014.
Angažovanje građevinske operative na hitnoj sanaciji gasovoda i izradi priključaka po partiji br. 5 – reon Kikinda KU-55 Usluge Kvalifikacioni postupak 08.05.2014, 10:30 Download Postavljeno OBAVEŠTENJE O ZAKLJUČENOM UGOVORU 05.06.2014.
Angažovanje građevinske operative na hitnoj sanaciji gasovoda i izradi priključaka po partiji br. 4 – reon Zrenjanin KU-55-1 Usluge Kvalifikacioni postupak 08.05.2014, 10:30 Download Postavljeno OBAVEŠTENJE O ZAKLJUČENOM UGOVORU 05.06.2014.
Materijal za održavanje higijene D-80-14-BG Dobra Nabavka male vrednosti 08.05.2014, 10:00 Download Postavljeni odgovori na pitanja 05.05.2014.
Održavanje i servisiranje motornih vozila JP „SRBIJAGAS“, Novi Sad, u garantnom i vangarantnom roku; JN V U-27-1-2014-GM Usluge Otvoren postupak 07.05.2014, 10:00 Download Postavljeno obaveštenje o podnetom zahtevu za zaštitu prava 15.10.2014.
Postavljeno OBAVEŠTENJE O ZAKLJUČENOM UGOVORU 09.07.2014.
Sredstva za održavanje higijene poslovnih prostorija M-D-80-1-2014-MM Dobra Nabavka male vrednosti 07.05.2014, 10:00 Download Postavljeno OBAVEŠTENJE O ZAKLJUČENJU UGOVORA 12.06.2014.
Popravka registratora temperature i pritiska U-15-14-BG Usluge Nabavka male vrednosti 06.05.2014, 10:00 Download
Gasni Analizator TESTO 350XL-baterija i celije D-90-14-BG Dobra Otvoren postupak 30.04.2014, 10:00 Download
Baterije za merila i korektore V-D-83-2014-DD Dobra Otvoren postupak 30.04.2014, 09:30 Download Postavljeno OBAVEŠTENJE O ZAKLJUČENOM UGOVORU 13.06.2014.
Mobilni telefoni D-13-1-2014-VP Dobra Nabavka male vrednosti 25.04.2014, 10:00 Download
Etaloniranje kosih manometara M-U-95-2014-MI Dobra Nabavka male vrednosti 25.04.2014, 10:00 Download Postavljeno OBAVEŠTENJE O ZAKLJUČENJU UGOVORA 04.06.2014.
Popravka agregata za zavarivanje GEN-SET MRM 8/300 U-96-14-BG Usluge Nabavka male vrednosti 23.04.2014, 10:00 Download
Usluga odorizacije prirodnog gasa T-U-56-14-BG Usluge Otvoren postupak 22.04.2014, 10:30 Download Postavljeno OBAVEŠTENJE O ZAKLJUČENJU UGOVORA 30.04.2014.
Digitalni foto aparat D-4-14-BG Dobra Nabavka male vrednosti 22.04.2014, 10:00 Download Postavljeno OBAVEŠTENJE O ZAKLJUČENOM UGOVORU 29.05.2014.
Popravka dizalice TAM 260 (MTA 160) U-23/14-BG Usluge Nabavka male vrednosti 17.04.2014, 10:00 Download
Lična zaštitna sredstva (odeća i obuća) D-V-58-2013- IM Dobra Otvoren postupak 07.04.2014, 12:00 Download Postavljeni odgovori na pitanja 31.03.2014.
Kancelarijske fotelje i stolice D-23-13-BG Dobra Nabavka male vrednosti 04.04.2014, 10:00 Download Postavljeno OBAVEŠTENJE O ZAKLJUČENOM UGOVORU 29.05.2014.
Rezervni delovi za procesni gasni hromatograf M-D-86-2014-DD Dobra Nabavka male vrednosti 04.04.2014, 09:30 Download POstavljeno OBAVEŠTENJE O ZAKLJUČENOM UGOVORU 07.05.2014.
Nabavka gasne merne opreme T-08-13-BG Dobra Otvoren postupak 01.04.2014, 10:30 Download Postavljeno OBAVEŠTENJE O OBUSTAVI POSTUPKA 07.07.2014.
Postavljeno obaveštenje o podnetom zahtevu za zaštitu prava 20.03.2014.
Postavljeni odgovori na pitanja 24.03.2014.
Postavljena IZMENA KONKURSNE DOKUMENTACIJE 07.03.2014.
Postavljeno OBAVEŠTENJE O PRODUŽENJU ROKA ZA DOSTAVU PONUDA 28.02.2014.
Postavljena ispravka konkursne dokumentacije 28.02.2014.
Postavljen poziv za dostavu ponuda 27.02.2014.
Tretiranje protiv korova i uništavanje krtica U-87-2014-DD Usluge Nabavka male vrednosti 28.03.2014, 09:30 Download Postavljeno OBAVEŠTENJE O ZAKLJUČENOM UGOVORU 05.05.2014.
Radovi na sanaciji mosta I gasovoda R-40-2013-DD Radovi Nabavka male vrednosti 20.03.2014, 09:30 Download Postavljeno OBAVEŠTENJE O OBUSTAVI POSTUPKA 01.04.2014.
Računarska oprema D-V52-2014-SN Dobra Otvoren postupak 17.03.2014, 10:00 Download Postavljeno OBAVEŠTENJE O ZAKLJUČENOM UGOVORU 30.04.2014.
Računarska oprema D-V57-2014-SN Dobra Otvoren postupak 10.03.2014, 10:00 Download Postavljeno OBAVEŠTENJE O ZAKLJUČENOM UGOVORU 17.04.2014.
Tehnička Kontrola glavnih projekata U-VN-48-2013-IM Usluge Otvoren postupak 28.02.2014, 12:00 Download Postavljena izmena konkursne dokumetacije 29.01.2014.
Postavljeni odgovori na pitanja 03.02.2014.
Finansijska usluga – bankarska garancija na iznos od 24 miliona USD u u korist „FGSZ“ Siofok, Mađarska, U-56-PR-2013-TE Usluge Otvoren postupak 24.02.2014, 10:00 Download Postavljeno OBAVEŠTENJE O OBUSTAVI POSTUPKA 27.02.2014.
Telekomunikaciona oprema V-D-59-2013-DD Dobra Otvoren postupak 24.02.2014, 09:30 Download Postavljeno OBAVEŠTENJE O ZAKLJUČENOM UGOVORU 05.05.2014.
Kolor fotokopir aparati D-60-2013 Dobra Otvoren postupak 21.02.2014, 11:00 Download Postavljeno OBAVEŠTENJE O ZAKLJUČENJU UGOVORA 20.03.2014.
Usluga pranja i čišćena putničkih i teretnih vozila U-49-2013-GM Usluge Otvoren postupak 17.02.2014, 10:00 Download Postavljeno OBAVEŠTENJE O ZAKLJUČENOM UGOVORU 08.04.2014.
Postavljeno OBAVEŠTENJE O OBUSTAVI POSTUPKA 08.04.2014.
Utakački stub za CG sa pripadajućom armaturom D-53-2013-VP Dobra Otvoren postupak 13.02.2014, 10:00 Download Postavljeno OBAVEŠTENJE O OBUSTAVI POSTUPKA 04.03.2014.
Nabavka rezervnih delova za sigurnosno – regulacionu opremu proizvodjaca Tartarini d-54-2013-VP Dobra Otvoren postupak 10.02.2014, 11:00 Download Postavljena ODLUKA O DODELI UGOVORA 03.03.2014.
Obnova godišnje licence (Kasperski Enterprise Space Security i KAVMobileRen) D-45-2013-SN Dobra Otvoren postupak 10.02.2014, 10:30 Download
Softver za prevođenje D-49-2013-VP Dobra Nabavka male vrednosti 10.02.2014, 10:00 Download Postavljeno OBAVEŠTENJE O OBUSTAVI POSTUPKA 20.02.2014.
Nabavka i ugradnja rashladnih uređaja u server sali UM-46-2013-IM Dobra Nabavka male vrednosti 07.02.2014, 12:00 Download Postavljeni odgovori na pitanja 29.01.2014.
Usluge organizovanog prevoza zaposlenih na četiri linije pri dolasku i odlasku sa posla na teritoriji grada Beograda T-21-13-BG Usluge Otvoren postupak 07.02.2014, 10:30 Download Postavljeno OBAVEŠTENJE O ZAKLJUČENOM UGOVORU 18.03.2014.
Mobilni telefoni D-61-2013-ZS Dobra Nabavka male vrednosti 06.02.2014, 11:00 Download Postavljeno OBAVEŠTENJE O DODELI UGOVORA 21.03.2014.
Elektromaterijal u Ex izvedbi V-D-55-2013-DD Dobra Otvoren postupak 06.02.2014, 09:30 Download Postavljeno OBAVEŠTENJE O ZAKLJUČENOM UGOVORU 05.05.2014.
Merna platforma za prikupljanje podataka sa korektora instaliranih na ulazima/izlazima sa transportnog sistema, hardver i softver T-09-13-BG Usluge Otvoren postupak 05.02.2014, 10:30 Download Postavljeno OBAVEŠTENJE O ZAKLJUČENOM UGOVORU 28.08.2014.
Održavanje i servisiranje motornih vozila U-22-2013-BG Usluge Otvoren postupak 04.02.2014, 10:00 Download
Nabavka električne energije u 2014.godini D-55-2013 Dobra Otvoren postupak 31.01.2014, 10:00 Download Postavljeno OBAVEŠTENJE O ZAKLJUČENOM UGOVORU 27.02.2014.
Ravne membrane za gasnu opremu V-43-2013-DD Dobra Otvoren postupak 29.01.2014, 09:30 Download Postavljeno OBAVEŠTENJE O ZAKLJUČENOM UGOVORU 05.05.2014.
Radovi – angažovanje građevinske operative na hitnoj sanaciji gasovoda, izrada priključaka i povezivanje telemetrije po partijama T-20-13-BG Radovi Kvalifikacioni postupak 28.01.2014, 11:00 Download Postavljeno obaveštenje o priznavanju kvalifikacija 24.02.2015.
Rezervni delovi-magnetna spojnica za gasomere TRZ i RVG M-D-58-2013-MI Radovi iz oblasti energetike Dobra
Pregovarački postupak bez objavljivanja poziva za podnošenje ponuda
24.01.2014, 12:00 Download Postavljeno OBAVEŠTENJE O OBUSTAVI POSTUPKA 10.03.2014.
Dvostepeni regulatori pritiska u KMRS D-42-2013 Dobra Otvoren postupak 24.01.2014, 11:00 Download
Radovi na sanaciji PP ventila na DGM-a u Kragujevcu T-24-13-BG Radovi iz oblasti energetike Radovi
Otvoren postupak
24.01.2014, 10:30 Download Postavljeno OBAVEŠTENJE O ZAKLJUČENOM UGOVORU 24.02.2014.
ČELIČNE CEVI – UZDUŽNO VARENE PREDIZOLOVANE (dužine 12 metara) 24″ H60-API5L (609,60 MM H 9,52 MM) -METARA-100 18″H60-API5L (457,20 MM H 9,52 MM )- METARA -100 D -23-13-BG Dobra Otvoren postupak 23.01.2014, 10:00 Download
Masti D-27-13 Dobra Nabavka male vrednosti 22.01.2014, 10:00 Download Postavljene izmene konkursne dokumentacije 16.01.2014.
Elektrode D-25-13 Dobra Nabavka male vrednosti 21.01.2014, 10:00 Download
Prirubnički spojevi po specifikaciji D-24-13-BG Dobra Nabavka male vrednosti 20.01.2014, 10:00 Download
Izrada glavnog projekta električnih instalacija, radovi na obnovi elektro-instalacija na gasovodnom mostu i izrada i postavljanje gazišta na gasovodnom mostu T-26-13-BG Radovi iz oblasti energetike Radovi
Pregovarački postupak bez objavljivanja poziva za podnošenje ponuda
16.01.2014, 10:30 Download
Gasomeri i elektronski korektor D-46-OTV-2013-DD Dobra Otvoren postupak 15.01.2014, 09:30 Download Postavljeno OBAVEŠTENJE O ZAKLJUČENOM UGOVORU 05.05.2014.
LYDO – anode D-31-2013-VP Dobra Nabavka male vrednosti 14.01.2014, 10:00 Download Postavljeno OBAVEŠTENJE O OBUSTAVI POSTUPKA 20.02.2014.
Rezervni delovi za kompresore DV-22-2013-VP Dobra Otvoren postupak 13.01.2014, 10:00 Download Postavljeni odgovori na pitanja 20.12.2013.
Potrošni materijal za održavanje D-22-13-BG Dobra Nabavka male vrednosti 10.01.2014, 10:00 Download Postavljeno OBAVEŠTENJE O ZAKLJUČENOM UGOVORU 06.02.2014.
Čiscenje snega U-21-13-BG Usluge Nabavka male vrednosti 10.01.2014, 10:00 Download
Sredstva za održavanje higijene prostorija M-D-53-2013-DD Dobra Nabavka male vrednosti 10.01.2014, 09:30 Download Postavljeno OBAVEŠTENJE O ZAKLJUČENOM UGOVORU 05.05.2014.
Arheološka iskopavanja i istraživanja na području arheološkog nalazišta “Grad” Dupljaja U-33-2013 Usluge Otvoren postupak 09.01.2014, 10:00 Download Postavljeno OBAVEŠTENJE O OBUSTAVI POSTUPKA 23.01.2014.
Finansijska usluga – nabavka bankarske garancije za obezbeđenje plaćanja isporučenog prirodnog gasa za 2014.godinu oblikovana po partijama od po 9,5 miliona USD na ukupan iznos od 95 miliona USD U-47-OTB-2013-TE Usluge Otvoren postupak 09.01.2014, 10:00 Download Postavljeno OBAVEŠTENJE O OBUSTAVI POSTUPKA 28.01.2014.
Finansijska usluga – Bankarska garancija za obezbeđenje plaćanja potrebnog za sprovođenje postupka nepotpune eksproprijacije nepokretnosti na trasi visokog pritiska od GMRS Šajkaš do GMRS Vilovo i gasovoda srednjeg pritiska od GMRS Vilovo do GMRS Usluge Otvoren postupak 08.01.2014, 10:00 Download Postavljeno OBAVEŠTENJE O OBUSTAVI POSTUPKA 28.01.2014.
Zdravstvene usluge U-44-MN-2013-TE Usluge Nabavka male vrednosti 09.12.2013, 10:00 Download Postavljeno OBAVEŠTENJE O ZAKLJUČENOM UGOVORU 31.12.2013.
Izradastudije “Procenauticajapovećanjafrekvencijesaobraćaja” M-U-52-2013-DD Usluge Nabavka male vrednosti 05.05.2013, 10:00 Download Postavljeno OBAVEŠTENJE O ZAKLJUČENOM UGOVORU 12.03.2014.
Назив Јавне набавке по предмету Јавне набавкe по поступку Рок за достављање понуда Преузмите документацију Обавештења
Кол центар - техника 0800 021 020 Комерцијала - рачуни 0800 202 024 Позиви на ове бројеве су бесплатни