БРОЈ ТЕЛЕФОНА ЗА ХИТНЕ ПОЗИВЕ

0800 – 220 – 020

Пријаве кварова на гасној инсталацији, или хаваријских догађаја, врше се телефонским позивом Диспечерског центра Оператора дистрибутивног система ЈП Србијагас на број

0800 – 220 – 020

Диспичерски центар координира рад свих оперативних центара дистрибутивне мреже Србије. Радно време центара је 24 часа, 365 дана у години. Уколико имате проблем са радом гасног прикључка, гасовода, или било којег дела гасног постројења – можете нас контактирати на:

(БЕСПЛАТНИ ПОЗИВНИ БРОЈ ЗА ГРАЂАНЕ)
Напомена: Разговори по позиву на горе наведени број се снимају.

Могућност плаћања прикључења на 36 рата
Желите да се информишете
или упутите питања у вези са коришћењем услуга Оператора дистрибутивног цистема СРБИЈАГАС,
можете нас контактирати позивом на број нашег контакт центра
0800 021 020.
Позив на овај број је бесплатан.