ОРГАНИЗАЦИОНА СТРУКТУРА

Оперативни центри Оператора Дистрибутивног Система СРБИЈАГАС организовани су по територијалном принципу, преко осам радних јединица:

  1. РЈ Дистрибуције Кикинда;
  2. РЈ Дистрибуције Панчево;
  3. РЈ Дистрибуције Зрењанин;
  4. РЈ Дистрибуције Нови Сад;
  5. РЈ Дистрибуције Београд;
  6. РЈ Дистрибуције Јагодина;
  7. РЈ Дистрибуције Крагујевац;
  8. РЈ Дистрибуције Чачак;
Кол центар - техника 0800 021 020
Комерцијала - рачуни 0800 202 024
Позиви на ове бројеве су бесплатни