ЋИРИЛИЦА / ЛАТИНИЦА / ЕНГЛЕСКИ / РУСКИ
Pitanja i odgovori2019-07-09T11:31:28+02:00
Зашто је дошло до последњег поскупљења гаса?2019-06-23T09:37:34+02:00

ЈП „Србијагас“ је учествовало на јавном тендеру које је расписало Министарство енергетике, развоја и заштите животне средине и том приликом предузеће је изабрано за снабдевача јавних снабдевача-дистрибутера. Условима тендера одређена је методологија промене цене гаса за снабдевање јавних снабдевача. У тендерском поступку одређена је цена за трећи квартал 2013. године од 453,35 УСД/1.000 м3, а ЈП „Србијагас“ обрачунао је цену за снабдевање јавних снабдевача за период од 01.09.2013. године од 39,12 динара по кубном метру. Управни одбор ЈП „Србијагас“ по захтеву Министарства енергетике и на основу Закључка Владе Републике Србије, смањио је цену гаса са 480 на 468 УСД по кубном метру. ЈП „Србијагас“ понудило је реалну цену гаса која је у тренутку подношења захтева на дан 01.04.2013. године износила 480 долара, што је значило повећање цене гаса за 14% према јавним снабдевачима-дистрибутерима. Након преговора са ресорним министарством цена гаса умањена је за 12 долара, односно 2,5% па је коначно повећање цена за јавне снабдеваче износило 11,5%, с тим што се у том проценту не мења и цена гаса за крајње купце који имају право на јавно снабдевање. На основу тендерске документације предвиђена је и аутоматска промена цена у складу са нафтном формулом и то је резултирало тиме да повећање цене према јавним снабдевачима-дистрибутерима, уместо 11,5% буде 6,4%, што такође не значи да се за толико подиже цена за крајње купце. Према прелиминарном обрачуну Агенције за енергетику, очекује се да ће цена гаса за домаћинства у просеку порасти за 4,4, а за све купце просечно за 5,7%.

Који су важни инвестициони пројекти које ЈП „Србијагас“ тренутно реализује уз помоћ кредита?2019-06-23T09:33:57+02:00

Свакако да је убедљиво највећи пројекат изградња гасовода „Јужни ток“.
Остатак кредита углавном је намењен за ликвидност, што се види из Буџета Републике Србије.

Када ће почети изградња „Јужног тока“?2019-06-23T09:33:38+02:00

Ускоро би требало да буду расписани први тендери за набавку цеви и опреме за
српску деоницу гасовода „Јужни ток“. Званично отварање радова планира се за крај новембра и почетак децембра.

Ко ће градити „Јужни ток“ у Србији?2019-06-23T09:33:21+02:00

Очекује се да ће српска предузећа из сектора грађевинске оперативе и услуга
формирати конзорцијум који ће понудити конкурентне услове и добре референце у погледу цена и опреме и које ће тако бити равноправан партнер руским и западним компанијама на изградњи гасовода „Јужни ток“ на територији Републике Србије. Процењује се да би српске фирме од укупне вредности радова од 1,85 милијарди евра, могле да зараде и до 800 милиона евра.

Зашто је предузеће „Јужни ток Србија“ формирано у Швајцарској?2019-06-23T09:33:00+02:00

То је уобичајена пракса „Гаспрома“, који заједничке компаније региструје најчешће у Швајцарској или Холандији. То је посебно значајно и због обезбеђења финансирања пројекта.

Да ли то значи да ће приход од „Јужног тока“ одлазити из Србије?2019-06-23T09:32:36+02:00

Не, то неће значити никакво извлачење новца из Србије и то ни на који начин неће
штетно утицати на изградњу гасовода „Јужни ток“ у нашој земљи.

Да ли је неопходно реструктурирање ЈП „Србијагас“’2019-06-23T09:32:16+02:00

Неопходна је хитна фнансијска консолидација и наставак реорганизације предузећа
која се тренутно одвија са консултантима „Бостон консалтинг групе“, које финансира делегација ЕУ у Србији.

У чему се разликују модели реструктурирања националне гасне компаније које предлажу Министарство енергетике и ЈП „Србијагас“?2019-06-23T09:31:55+02:00

Модел који предлаже консултант, фирма БЦГ, а који је прихватио „Србијагас“, је тростепена реорганизација која омогућава испуњење свих обавеза преузетих од стране државе у погледу усвајања ЕУ директива и прописа који регулишу област природног гаса, као и финансијску консолидацију Србијагаса. Реч је о форми правног раздвајања уз задржавање свих делатности у оквиру ходинга ЈП „Србијагас“. Министарство има различит приступ од овог модела и сматра да треба ићи на власничко раздвајање оператора транспортног система од осталих делатности ЈП „Србијагас“. Кључни елементи око којих се не слажу ова два модела су начин финансијске консолидације и период неоходан за реорганизацију.

Зашто је ЈП „Србијагас“ дошло у незавидну финансијску ситуацију и велика кредитна задужења?2019-06-23T09:31:35+02:00

У претходном периоду Влада Републике Србије преко ЈП „Србијагас“ спроводила је
социјалну политику земље и помагала одржавање у животу великих привредних субјеката, попут ХИП Азотаре Панчево, Железаре Смедерево, Агрожива, Српске фабрике стакла Параћин, Метанолско сирћетног комбината Кикинда итд. Социјална политика и подршка привредним субјектима и државним институцијама спровођена је на два начина – путем неадекватно ниске цене гаса и толеранције у нередовном измиривању обавеза у периоду када се за правна лица тражио стратешки партнер. Управо због таквог става оснивача, ЈП „Србијагас“ је доведено у незавидан финансијски положај, који налаже хитну финансијску консолидацију и стабилизацију компаније.

Go to Top