Цену природног гаса за јавно снабдевање у дин/m³ до 01.10.2022. можете преузети овде

Цену природног гаса за јавно снабдевање у дин/kWh од 01.10.2022. можете преузети овде

Снабдевање јавних снабдевача овде

Резервно снабдевање овде

Важеће цене приступа систему за транспорт природног гаса овде

Важеће цене приступа систему за дистрибуцију природног гаса овде

Снабдевање снабдевача и крајњих купаца на слободном тржишту овде