Nabavka ručnih aparata za gašenje požara D-40-18-BG Dobra Javne nabavka male vrednosti 14.12.2018, 09:00h Download Postavljena ODLUKA O DODELI UGOVORA 24.01.2019.
Materijal za montažu električnih korektora i merne opreme D-63-3 Dobra Otvoreni postupak 03.01.2019, 09:00h Download
Klima uredjaj sa ugradnjom D-9-3-V-2018-BJ Dobra Otvoreni postupak 31.12.2018, 10:00h Download Postavljena ODLUKA O OBUSTAVI POSTUPKA 11.01.2019.
Postavljeno OBAVEŠTENJE O OBUSTAVI POSTUPKA 22.01.2019.
Inoviranje postojecih softverskih resenja V-D-90-2018-MM-1 Dobra Otvoreni postupak 31.12.2018, 9:00h Download Postavljena PITANJA I ODGOVORI 25.12.2018.
Postavljena ODLUKA O DODELI UGOVORA 16.01.2019.
Postavljeno OBAVEŠTENJE O ZAKLJUČENOM UGOVORU 31.01.2019.
Tehnički gasovi Pančevo V-D-244-2018-DD Dobra Otvoreni postupak 28.12.2018, 9:30h Download Postavljena ODLUKA O DODELI UGOVORA 16.01.2019.
Postavljeno OBAVEŠTENJE O ZAKLJUČENOM UGOVORU 09.04.2019.
Vuklanizerske usluge za vozila V-U-132-2018-GM Usluge Otvoreni postupak
oblikovan u dve partije
28.12.2018, 9:00h Download Postavljene ODLUKE O DODELI UGOVORA (za obe partije) 09.01.2019.
Postavljeno OBAVEŠTENJE O ZAKLJUČENIM UGOVORIMA (za obe partije) 18.01.2019.
Pneumatici za vozila V-D-179-2018-GM Dobra Otvoreni postupak
(okvirni sporazum)
24.12.2018, 9:00h Download Postavljena ODLUKA O ZAKLJUČENJU OKVIRNOG SPORAZUMA 17.01.2019.
Postavljeno OBAVEŠTENJE O ZAKLJUČENJU OKVIRNOG SPORAZUMA 06.02.2019.
Postavljeno OBAVEŠTENJE O ZAKLJUČENOM UGOVORU I 13.03.2019.
Postavljeno OBAVEŠTENJE O ZAKLJUČENOM UGOVORU II 31.05.2019.
Postavljeno OBAVEŠTENJE O ZAKLJUČENOM UGOVORU III 19.07.2019.
Potrošni materijal V-D-197-26-2018-NM Dobra Otvoreni postupak 18.12.2018, 12:00h Download Postavljena PITANJA I ODGOVORI 29.11.2018.
Postavljena PITANJA I ODGOVORI 2 11.12.2018.
Postavljena PITANJA I ODGOVORI 3 12.12.2018.
Usluga pranja i čišćenja putničkih i teretnih vozila V-U-4-2-2018-GM Usluge Otvoreni postupak oblikovan u 2 partije 24.12.2018, 11:30h Download Postavljena ODLUKA O DODELI UGOVORA ZA PARTIJU 2 / Kikinda 26.12.2018.
Postavljena ODLUKA O OBUSTAVI POSTUPKA ZA PARTIJU 1 / Beograd 26.12.2018.
Postavljeno OBAVEŠTENJE O OBUSTAVI POSTUPKA ZA PARTIJU 1 / Beograd 27.12.2018.
Postavljeno OBAVEŠTENJE O ZAKLJUČENOM UGOVORU ZA PARTIJU 2 / Kikinda 10.01.2019.
Rezervni delovi za gasne hromatografe D-204-2018-VP Dobra Otvoreni postupak 24.12.2018, 10:00h Download Postavljena ODLUKA O DODELI UGOVORA 31.12.2018.
Postavljeno OBAVEŠTENJE O ZAKLJUČENOM UGOVORU 24.01.2019.
Specijalni alati elektronski V-D-233-2018-DB Dobra Otvoreni postupak 21.12.2018, 09:30h Download Postavljena ODLUKA O DODELI UGOVORA 18.01.2019.
Postavljeno OBAVEŠTENJE O ZAKLJUČENOM UGOVORU 04.02.2019.
Rezervni delovi za spoljnu i unutrašnju rasvetu V-D-220-2018-TB Dobra Otvoreni postupak 20.12.2018, 10:00h Download Postavljena PITANJA I ODGOVORI 30.11.2018.
Postavljena ODLUKA O DODELI UGOVORA 14.01.2019.
Elektromaterijal D-77-18-BG Dobra Javne nabavka male vrednosti 20.12.2018, 09:30h Download Postavljeno OBAVEŠTENJE O ZAKLJUČENOM UGOVORU 11.01.2019.
Kablovi i kablovska oprema V-D-71-2018-TZD Dobra Otvoreni postupak 17.12.2018, 09:00h Download Postavljena ODLUKA O DODELI UGOVORA 04.01.2019.
Postavljeno OBAVEŠTENJE O ZAKLJUČENOM UGOVORU 21.01.2019.
Potrošni materijal V-D-186-1-2018-NM Dobra Otvoreni postupak 17.12.2018, 12:00h Download Postavljena PITANJA I ODGOVORI 29.11.2018.
Postavljena PITANJA I ODGOVORI 2 13.12.2018.
Izrada plana zaštite od požara za GMRS U-117-1-18-BG Usluge Javne nabavka male vrednosti 10.12.2018, 09:30h Download Postavlljena ODLUKA O DODELI UGOVORA 19.12.2018.
Postavljeno OBAVEŠTENJE O ZAKLJUČENOM UGOVORU 27.12.2018.
Električna energija V-D-156-2018-MM Dobra Otvoreni postupak,
Dve partije
10.12.2018, 09:00h Download Postavlljena ODLUKA O DODELI UGOVORA ZA PARTIJE 1 I 2 21.12.2018.
Postavljeno OBAVEŠTENJE O ZAKLJUČENOM UGOVORU ZA PARTIJE 1 I 2 08.01.2019.
Reparacija kancelarijskih stolova U-11-18-BG Usluge Nabavka male vrednosti 19.11.2018, 09:30h Download Postavljeno ODLUKA O OBUSTAVI POSTUPKA 27.11.2018.
Postavljeno OBAVEŠTENJE O OBUSTAVI POSTUPKA 27.11.2018.
Lična zaštitna oprema – odeća i obuća V-D-247-2018-IG Dobra Otvoreni postupak – rezervisana javna nabavka 03.12.2018, 11:00h Download Postavljena IZMENA I DOPUNA KONKURSNE DOKUMENTACIJE 05.11.2018.
Postavlljena ODLUKA O DODELI UGOVORA 11.12.2018.
Postavljeno OBAVEŠTENJE O ZAKLJUČENOM UGOVORU 20.12.2018.
Specijalni univerzalni alati V-D-34-5-2018-DM Dobra Otvoreni postupak 03.12.2018, 09:00h Download Postavljena ODLUKA O DODELI UGOVORA 11.12.2018.
Postavljeno OBAVEŠTENJE O ZAKLJUČENOM UGOVORU 03.01.2018.
Mašina za elektro-fuziono zavarivanje PE cevi i fitinga D-34-13 Dobra Otvoreni postupak 03.12.2018, 10:00h Download Postavljena ODLUKA O DODELI UGOVORA 11.12.2018.
Postavljeno OBAVEŠTENJE O ZAKLJUČENOM UGOVORU 21.12.2018.
Cevi, limovi i ostali materijal za popravke crne bravarije na stanicama i šahtovima D-138 Dobra Otvoreni postupak 30.11.2018, 10:00h Download Postavljeno OBAVEŠTENJE O OBUSTAVI POSTUPKA 06.12.2018.
Anti korozivna zaštita gasovodnih objekata V-U-43-2018-DD Usluge Otvoreni postupak 03.12.2018, 09:30h Download Postavljena ODLUKA O DODELI UGOVORA 13.12.2018.
Zaptivni materijal D-190-2-18-BG Dobra Otvoreni postupak 04.12.2018, 09:30h Download Postavljena PITANJA I ODGOVORI 06.11.2018.
Postavljena PITANJA I ODGOVORI 23.11.2018.
Postavljena PITANJA I ODGOVORI 23.11.2018.
Postavljena ODLUKA O OBUSTAVI POSTUPKA 11.12.2018.
Rezervni delovi za sigurnosno-regulacionu opremu proizvođača COPRIM V-D-198-1-2018-TZD Dobra Otvoreni postupak 29.11.2018, 09:00h Download Postavljena ODLUKA O DODELI UGOVORA 12.12.2018.
Postavljeno OBAVEŠTENJE O ZAKLJUČENOM UGOVORU 28.12.2018.
Ulje za kompresore i motore kompresora V-D-236-2018-GM Dobra Otvoreni postupak 29.11.2018, 10:00h Download Postavljeno POJAŠNJENJE 23.11.2018.
Postavljena ODLUKA O DODELI UGOVORA 10.12.2018.
Postavljeno OBAVEŠTENJE O ZAKLJUČENOM UGOVORU 26.12.2018.
Angažovanje trećih lica za građevinske i fizičke radove na sanaciji gasovoda oblikovano po partijama R-23-P Radovi Pregovarački postupak bez objavljivanja poziva za podnošenje ponuda 09.11.2018, 10:30h Download Postavljeno OBAVEŠTENJE O OBUSTAVI POSTUPKA ZA PARTIJE 2, 3, 4, 5 i 7 20.11.2018.
Postavljena ODLUKA O DODELI UGOVORA ZA PARTIJU 6 20.11.2018.
Postavljeno OBAVEŠTENJE O ZAKLJUČENOM UGOVORU ZA PARTIJU 6 10.12.2018.
Šestomesečni servis ručnih aparata za gašenje požara i ispitivanje na HVP U-24-1-18-BG Usluge Otvoreni postupak 29.11.2018, 09:30h Download Postavljeno OBAVEŠTENJE O OBUSTAVI POSTUPKA 14.11.2018.
Postavljena ODLUKA O OBUSTAVI POSTUPKA 28.12.2018.
Fotokopir aparati D-5-V-2018-BJ Dobra Otvoreni postupak 26.11.2018, 10:00h Download Postavljena ODLUKA O DODELI UGOVORA 03.12.2018.
Postavljeno OBAVEŠTENJE O ZAKLJUČENOM UGOVORU 28.12.2018.
Održavanje mašina, alata i opreme motornih trimera U-10-18-BG Usluge Otvoreni postupak 27.11.2018, 09:30h Download
Rezervni delovi uređaja za pregrevanje cevi pri zavarivanju V-D-205-2018-DM Dobra Otvoreni postupak 26.11.2018, 09:00h Download Postavljena PITANJA I ODGOVORI 1 20.11.2018.
Postavljena ODLUKA O DODELI UGOVORA 03.12.2018.
Postavljeno OBAVEŠTENJE O ZAKLJUČENOM UGOVORU 14.12.2018.
Merni instrumenti etaloniranje U-22-18-BG Usluge Otvoreni postupak 26.11.2018, 09:30h Download
Oprema za rekonstrukciju GMRS Boka, za partiju 3 i 4 P-D-147-2018-MM Dobra Pregovaracki postupak bez objavljivanja poziva za podnosenje ponuda 07.11.2018, 09:00h Download Postavljena PITANJA I ODGOVORI 31.10.2018.
Postavljena PITANJA I ODGOVORI 02.11.2018.
Postavljena ODLUKA O DODELI UGOVORA ZA PARTIJU 3 19.11.2018.
Postavljena ODLUKA O OBUSTAVI POSTUPKA ZA PARTIJU 4 19.11.2018.
Postavljeno OBAVEŠTENJE O OBUSTAVI POSTUPKA ZA PARTIJU 4 04.12.2018.
Postavljeno OBAVEŠTENJE O ZAKLJUČENOM UGOVORU ZA PARTIJU 3 11.12.2018.
Građevinski radovi za potrebe sanacije oštećenja gasovoda otkrivenih inteligentnim kracerom R-22-2018-GK Radovi Otvoreni postupak 22.11.2018, 10:00h Download Postavljena PITANJA I ODGOVORI 08.11.2018.
Postavljena PITANJA I ODGOVORI 09.11.2018.
Postavljeno POJAŠNJENJE 21.11.2018.
Postavljena ODLUKA O DODELI UGOVORA ZA PARTIJE 1 I 2  03.12.2018.
Postavljena OBAVEŠTENJA O ZAKLUČENJU UGOVORA ZA PARTIJE 1 I 2 15.01.2019.
Ulje za aktuatore sekcijskih ventila V-D-182-1-PP-2018-TZD Dobra Otvoreni postupak 19.11.2018, 09:00h Download Postavljena ODLUKA O DODELI UGOVORA 03.12.2018.
Postavljeno OBAVEŠTENJE O ZAKLJUČENOM UGOVORU ZA PARTIJU 3 28.12.2018.
Inoviranje postojećih softverskih rešenja V-D-90-2018-MM Dobra Otvoreni postupak 19.11.2018, 09:00h Download Postavljena ODLUKA O OBUSTAVI POSTUPKA 27.11.2018.
Postavljeno OBAVEŠTENJE O OBUSTAVI POSTUPKA 11.12.2018.
Rekonstrukcija računarske mreže U-53-18-BG Usluge Otvoreni postupak 19.11.2018, 09:30h Download Postavljena PITANJA I ODGOVORI 13.11.2018.
Merni i razvodni ormani D-188-3-4-18-BG Dobra Otvoreni postupak 26.11.2018, 09:30h Download Postavljena PITANJA I ODGOVORI 08.11.2018.
Postavljena PITANJA I ODGOVORI 09.11.2018.
Postavljena ODLUKA O DODELI UGOVORA 03.12.2018.
Postavljeno OBAVEŠTENJE O ZAKLJUČENOM UGOVORU 27.12.2018.
Popravka zaštitnih ograda oko gasovodnih objekata V-R-7-2018-TZD Radovi Otvoreni postupak 16.11.2018, 09:00h Download Postavljena ODLUKA O ZAKLJUČENJU OKVIRNOG SPORAZUMA 06.12.2018.
Postavljeno OBAVEŠTENJE O ZAKLJUČENOM OKVIRNOM SPORAZUMU 09.01.2019.
Litijumska višenamenska mast D-197-23-18-BG Dobra Otvoreni postupak 20.11.2018, 09:30h Download Postavljena ODLUKA O DODELI UGOVORA 03.12.2018.
Postavljeno OBAVEŠTENJE O ZAKLJUČENOM UGOVORU 26.12.2018.
Zamena dotrajale toplovodne instalacije za laboratoriju za merila u krugu RJ „Transport“ Novi Sad V-D-141-2018-DM Dobra Otvoreni postupak 15.11.2018, 09:00h Download Postavljena ODLUKA O DODELI UGOVORA 22.11.2018.
Postavljeno OBAVEŠTENJE O ZAKLJUČENOM UGOVORU 29.11.2018.
Zaptivači od gume i filc pilot D-198-3-2018-TA Dobra Otvoreni postupak 15.11.2018, 10:00h Download Postavljena PITANJA I ODGOVORI 26.10.2018.
Postavljena IZMENA KONKURSNE DOKUMENTACIJE 31.10.2018.
Postavljena PITANJA I ODGOVORI 31.10.2018.
Postavljena PITANJA I ODGOVORI 02.11.2018.
Postavljena ODLUKA O DODELI UGOVORA 07.12.2018.
Postavljeno OBAVEŠTENJE O ZAKLJUČENOM UGOVORU 27.12.2018.
Originalni toneri u boji D-155-3-2018-ŽŠ Dobra Otvoreni postupak 15.11.2018, 11:00h Download Postavljena IZMENA KONKURSNE DOKUMENTACIJE 23.10.2018.
Postavljena PITANJA I ODGOVORI 26.10.2018.
Postavljena ODLUKA O DODELI UGOVORA 23.11.2018.
Postavljeno OBAVEŠTENJE O ZAKJUČENOM UGOVORU 11.12.2018.
Izmena i dorada softvera za ispitnu instalaciju u Novom Sadu D-127-2018-SN Dobra Otvoreni postupak 13.11.2018, 10:00h Download Postavljena PITANJA I ODGOVORI 05.11.2018.
Postavljena IZMENA I DOPUNA KONKURSNE DOKUMENTACIJE 05.11.2018.
Postavljena PITANJA I ODGOVORI 2 05.11.2018.
Postavljena ODLUKA O DODELI UGOVORA 28.11.2018.
Postavljeno OBAVEŠTENJE O ZAKJUČENOM UGOVORU 19.12.2018.
Redovno i vanredno održavanje kompresora u Batajnici U-54-2018-VP Usluge Otvoreni postupak 19.11.2018, 10:00h Download Postavljena IZMENA KONKURSNE DOKUMENTACIJE 29.10.2018.
Postavljeno OBAVEŠTENJE O PRODUŽENJU ROKA ZA PODNOŠENJE PONUDA 29.10.2018.
Postavljena IZMENA KONKURSNE DOKUMENTACIJE 08.11.2018.
Postavljeno OBAVEŠTENJE O PRODUŽETKU ROKA ZA PODNOŠENJE PONUDA 08.11.2018.
Postavljena ODLUKA O DODELI UGOVORA 05.12.2018.
Postavljeno OBAVEŠTENJE O ZAKLJUČENOM UGOVORU 28.12.2018.
Popravka i servis prenosnog benzinskog agregata U-28-18-BG Usluge Nabavka male vrednosti 23.10.2018, 09:30h Download Postavljena ODLUKA O DODELI UGOVORA 31.10.2018.
Specijalni i univerzalni alati V-D-34-14-2018-NM Dobra Otvoreni postupak 12.11.2018, 10:00h Download
Digitalni i analogni telefoni sa pratećom opremom M-D-12-2018-TB Dobra Nabavka male vrednosti 25.10.2018, 11:00h Download Postavljena ODLUKA O DODELI UGOVORA 14.11.2018.
Materijal za uzemljenje i izjednačenje potencijala V-D-195-2018-DB Dobra Otvoreni postupak 08.11.2018, 09:30h Download Postavljena PITANJA I ODGOVORI 15.10.2018.
Postavljena PITANJA I ODGOVORI 2 25.10.2018.
Postavljena ODLUKA O DODELI UGOVORA 03.12.2018.
Postavljeno OBAVEŠTENJE O ZAKLJUČENOM UGOVORU 28.12.2018.
Štampani materijal M-U-72-2-2018-ŽŠ Usluge Nabavka male vrednosti 15.10.2018, 11:00h Download Postavljena ODLUKA O DODELI UGOVORA 19.10.2018.
Postavljeno OBAVEŠTENJE O ZAKLJUČENOM UGOVORU 31.10.2018.
Prikljucak sa holenderom D-186-2018-SN Dobra Otvoreni postupak 06.11.2018, 10:00h Download Postavljena PITANJA I ODGOVORI 31.10.2018.
Postavljena ODLUKA O DODELI UGOVORA 22.11.2018.
Postavljeno OBAVEŠTENJE O ZAKLJUČENOM UGOVORU 03.12.2018.
Radovi na sanaciji krova radionice i magacina u krugu RJ Transport Novi Sad V-R-30-2018-DM Radovi Otvoreni postupak 05.11.2018, 09:00h Download Postavljena PITANJA I ODGOVORI 05.10.2018.

Postavljena IZMENA KONKURSNE DOKUMENTACIJE 05.10.2018.
Postavljena PITANJA I ODGOVORI 17.10.2018.
Postavljena PITANJA I ODGOVORI 22.10.2018.
Postavljena PITANJA I ODGOVORI 29.10.2018.
Postavljena IZMENA KONKURSNE DOKUMENTACIJE 29.10.2018.
Postavljena ODLUKA O DODELI UGOVORA 16.11.2018.
Postavljeno OBAVEŠTENJE O ZAKLJUČENOM UGOVORU 03.12.2018.

Specijalistički pregled za žene U-57-V-2018-TE Usluge Otvoreni postupak 05.11.2018, 10:00h Download Postavljena PITANJA I ODGOVORI 19.10.2018.
Postavljene IZMENE I DOPUNE KONKURSNE DOKUMENTACIJE 23.10.2018.
Postavljena IZMENA POZIVA ZA PODNOŠENJE PONUDA 23.10.2018.
Postavljena ODLUKA O DODELI UGOVORA 14.11.2018.
Postavljeno OBAVEŠTENJE O ZAKLJUČENOM UGOVORU 26.11.2018.
Lekarski pregledi zaposlenih radnika U-57-1-V-2018-TE Usluge Otvoreni postupak 02.11.2018, 10:00h Download Postavljena PITANJA I ODGOVORI 19.10.2018.
Postavljena IZMENA I DOPUNA KONKURSNE DOKUMENTACIJE 22.10.2018.
Postavljena IZMENA POZIVA ZA PODNOŠENJE PONUDA 23.10.2018.
Postavljena ODLUKA O DODELI UGOVORA 09.11.2018.
Postavljeno OBAVEŠTENJE O ZAKLJUČENOM UGOVORU 26.11.2018.
Racunari i racunarska oprema D-4-18-2018-SN Dobra Otvoreni postupak 01.11.2018, 10:00h Download Postavljena ODLUKA O DODELI UGOVORA 13.11.2018.
Postavljeno OBAVEŠTENJE O ZAKLJUČENOM UGOVORU 28.11.2018.
Transformatori za stanice katodne zaštite D-211-V-2018-BJ Dobra Otvoreni postupak 31.10.2018, 10:00h Download Postavljena PITANJA I ODGOVORI 19.10.2018.
Postavljena ODLUKA O OBUSTAVI POSTUPKA 08.11.2018.
Postavljeno OBAVEŠTENJE O OBUSTAVI POSTUPKA 15.11.2018.
Rekonstrukcija i uređenje dispečerskog centra ODC i Call Centra R-01-18-BG Radovi Otvoreni postupak 22.11.2018, 09:30h Download Postavljeno OBAVEŠTENJE O PRODUŽENJU ROKA ZA PODNOŠENJE PONUDA I NOVA KONKURSNA DOKUMENTACIJA 29.10.2018.
Postavljeno OBAVEŠTENJE O PRODUŽENJU ROKA ZA PODNOŠENJE PONUDA 05.11.2018.
Postavljena DOPUNA KONKURSNE DOKUMENATCIJE 05.11.2018.
Postavljena ODLUKA O DODELI UGOVORA 27.12.2018.
Antifriz za gasne stanice M-D-237-2018-GM Dobra Javna nabavka male vrednosti 09.10.2018, 10:00h Download Postavljena ODLUKA O DODELI UGOVORA 22.10.2018.
Postavljeno OBAVEŠTENJE O ZAKLJUČENOM UGOVORU 02.11.2018.
Uložak filtera D-234-18-BG Dobra Otvoreni postupak 01.11.2018, 09:30h Download Postavljena ODLUKA O DODELI UGOVORA 09.11.2018.
Jednoosovinska prikolica V-D-3-2018-GM Dobra Otvoreni postupak 29.10.2018, 10:00h Download Postavljena IZMENA KONKURSNE DOKUMENTACIJE 12.10.2018.
Postavljena ODLUKA O DODELI UGOVORA 09.11.2018.
Postavljeno OBAVEŠTENJE O ZAKLJUČENOM UGOVORU 26.11.2018.
Rezervni delovi za kotlarnice D-202-V-2018-BJ Dobra Otvoreni postupak 25.10.2018, 10:00h Download Postavljena ODLUKA O DODELI UGOVORA 01.11.2018.
Postavljeno OBAVEŠTENJE O ZAKLJUČENOM UGOVORU 15.11.2018.
Testerasta glodala za za mašinu za hladno sečenje cevi V-D-214-P-2018-DM Dobra Otvoreni postupak 22.10.2018, 09:00h Download Postavljena ODLUKA O DODELI UGOVORA 25.10.2018.
Postavljeno OBAVEŠTENJE O ZAKLJUČENOM UGOVORU 14.11.2018.
Pogonsko gorivo za motorna vozila V-D-131-1-2018-GM Dobra Otvoreni postupak 22.10.2018, 10:00h Download Postavljena ODLUKA O DODELI UGOVORA 26.10.2018.
Postavljeno OBAVEŠTENJE O ZAKLJUČENOM UGOVORU 16.11.2018.
Elektrode za elektrolučno zavarivanje V-D-194-2018-TB Dobra Otvoreni postupak 22.10.2018, 10:00h Download Postavljena PITANJA I ODGOVORI 17.10.2018.
Postavljena ODLUKA O DODELI UGOVORA 26.10.2018.
Usluge baze podataka Platts i Thomson Reuters U-71-2018-VP Usluge Pregovaracki postupak bez objavljivanja poziva za podnosenje ponuda 13.11.2018, 12:00h Download Postavljena IZMENA KONKURSNE DOKUMENTACIJE I PRODUŽENJE ROKA ZA DOSTAVLJANJE PONUDA 19.10.2018.
Postavljena ODLUKA O DODELI UGOVORA 22.11.2018.
Postavljeno OBAVEŠTENJE O ZAKLJUČENOM UGOVORU 24.12.2018.
Elektronski merač pritiska sa pisačem od 0-40 bara V-D-34-9-2018-DM Dobra Otvoreni postupak 19.10.2018, 09:00h Download Postavljena PITANJA I ODGOVORI 05.10.2018.
Postavljena ODLUKA O DODELI UGOVORA 25.10.2018.
Postavljeno OBAVEŠTENJE O ZAKLJUČENOM UGOVORU 06.11.2018.
Fasadni bojler za kotlarnice D-47-M-2018-TE Dobra Nabavka male vrednosti 01.10.2018, 10:00h Download Postavljena PITANJA I ODGOVORI 25.09.2018.
Postavljena ODLUKA O DODELI UGOVORA 12.10.2018.
Postavljeno OBAVEŠTENJE O ZAKLJUČENOM UGOVORU 30.10.2018.
Klima uređaji V-D-9-1-2018-NM Dobra Otvoreni postupak 17.10.2018, 10:00h Download
Rezervni delovi za redovno održavanje autopunilišta za KPG u Novom Sadu D-219-2018-BS Dobra Otvoreni postupak 17.10.2018, 10:00h Download Postavljena ODLUKA O DODELI UGOVORA 06.11.2018.
Postavljeno OBAVEŠTENJE O ZAKLJUČENOM UGOVORU 21.11.2018.
Kancelarijski nameštaj M-D-235-2-2018-NM Dobra Nabavka male vrednosti 24.09.2018, 12:00h Download
Rezervni delovi za kompresore u Batajnici D-209-2018-GK Dobra Otvoreni postupak 15.10.2018, 10:00h Download Postavljena IZMENA KONKURSNE DOKUMENTACIJE 21.09.2018.
Postavljena ODLUKA O DODELI UGOVORA 02.11.2018.
Postavljeno OBAVEŠTENJE O ZAKLJUČENOM UGOVORU 16.11.2018.
Usluga tekućeg održavanja gasnih kotlarnica U-89-V-2018-TE Usluge Otvoreni postupak 15.10.2018, 10:00h Download Postavljena ODLUKA O ZAKLJUČENJU OKVIRNOG SPORAZUMA 06.11.2018.
Postavljeno OBAVEŠTENJE O ZAKLJUČENJU OKVIRNOG SPORAZUMA 27.11.2018.
Postavljeno OBAVEŠTENJE O ZAKLJUČENOM UGOVORU 11.02.2019.
Postavljeno OBAVEŠTENJE O ZAKLJUČENOM UGOVORU 2 25.03.2019.
Postavljeno OBAVEŠTENJE O ZAKLJUČENOM UGOVORU 3 30.05.2019.
Angažovanje građevinske operative na hitnoj na sanaciji gasovoda, izradi priključka, oblikovanoj po partijama R-13-P Radovi Pregovarački postupak bez objavljivanja poziva za podnošenje ponuda 26.09.2018, 10:30h Download Postavljena ODLUKA O DODELI UGOVORA 19.10.2018.
Postavljeno OBAVEŠTENJE O OBUSTAVI POSTUPKA 26.10.2018.
Postavljeno OBAVEŠTENJE O ZAKLJUČENOM UGOVORU Partija 1 Beograd 05.11.2018.
Periodični pregled i čišćenje kotlovske i dimovodne instalacije V-U-56-2018-MI Usluge Otvoreni postupak 18.10.2018, 11:00h Download Postavljena PITANJA I ODGOVORI 1 24.09.2018.
Postavljena ODLUKA O DODELI UGOVORA 02.11.2018.
Postavljeno OBAVEŠTENJE O PODNETOM ZAHTEVU ZA ZAŠTITU PRAVA 13.11.2018.
Postavljena ODLUKA O DODELI UGOVORA 21.03.2019.
Postavljeno OBAVEŠTENJE O ZAKLJUČENOM UGOVORU 17.04.2019.
Isporuka opreme za gasni hromatograf Daniel 500 M-U-15-1-2018-TZD Usluge Nabavka male vrednosti 21.09.2018, 09:00h Download Postavljena ODLUKA O DODELI UGOVORA 01.10.2018.
Postavljeno OBAVEŠTENJE O ZAKLJUČENOM UGOVORU 17.10.2018.
Kvalifikacije tehnologija zavarivanja U-36-2018-GK Usluge Otvoreni postupak 11.10.2018, 10:00h Download Postavljena ODLUKA O DODELI UGOVORA 22.10.2018.
Postavljeno OBAVEŠTENJE O ZAKLJUČENOM UGOVORU 07.11.2018.
Vakum pumpa za vakumiranje čeličnih boca M-D-32-P-2018-DM Dobra Otvoreni postupak 01.10.2018, 09:00h Download Postavljena PITANJA I ODGOVORI 1 11.09.2018.
Postavljena PITANJA I ODGOVORI 2 13.09.2018.
Postavljena PITANJA I ODGOVORI 3 17.09.2018.
Postavljena IZMENA KONKURSNE DOKUMENTACIJE 17.09.2018.Postavljena PITANJA I ODGOVORI 25.09.2018.
Postavljena ODLUKA O DODELI UGOVORA 09.10.2018.
Postavljeno OBAVEŠTENJE O ZAKLJUČENOM UGOVORU 19.10.2018.
Snimanje postojećeg stanja i izrada Elaborata o investicionom i tekućem održavanju mostovskih prelaza preko kanala gasovoda MG-01 i RG-01-12/1 i gasovoda na predmetnim mostovima U-55 Usluge Otvoreni postupak 08.10.2018, 10:30h Download Postavljena ODLUKA O DODELI UGOVORA 29.10.2018.
Manometri i termometri V-D-29-2018-MI Dobra Otvoreni postupak 08.10.2018, 11:00h Download Postavljena PITANJA I ODGOVORI 01.10.2018.
Postavljena PITANJA I ODGOVORI 2 01.10.2018.
Postavljena ODLUKA O DODELI UGOVORA 26.10.2018.
Postavljeno OBAVEŠTENJE O PODNETOM ZAHTEVU ZA ZAŠTITU PRAVA 06.11.2018.
Postavljena ODLUKA O DODELI UGOVORA 22.02.2019.
Postavljeno OBAVEŠTENJE O PODNETOM ZAHTEVU ZA ZAŠTITU PRAVA 05.03.2019.
Postvljeno OBAVEŠTENJE O ZAKLJUČENOM UGOVORU 24.05.2019.
Održavanje i servisiranje autodizalica V-U-18-2018-GM Usluge Otvoreni postupak oblikovan u dve partije 17.09.2018, 11:00h Download Postavljene ODLUKE O DODELI UGOVORA (za sve partije) 17.10.2018.
Postavljeno OBAVEŠTENJE O ZAKLJUČENIM UGOVORIMA ZA SVE PARTIJE 31.10.2018
Projektori, fotoaparati i televizor M-D-6-2018-MM Dobra Nabavka male vrednosti 17.09.2018, 11:00h Download Postavljena ODLUKA O DODELI UGOVORA 01.10.2018.
Postavljeno OBAVEŠTENJE O ZAKLJUČENOM UGOVORU 17.10.2018.
Potrošni materijal za radionice V-D-197-9-2018-TB Dobra Otvoreni postupak 04.10.2018, 10:00h Download Postavljena PITANJA I ODGOVORI 10.09.2018.
Postavljena ODLUKA O DODELI UGOVORA 26.10.2018.
Anti korozivna zaštita gasovodnih objekata R-V-U-43/2018-DD Usluge Otvoreni postupak 04.10.2018, 09:30h Download Postavljena PITANJA I ODGOVORI 12.09.2018.
Postavljena ODLUKA O OBUSTAVI POSTUPKA 15.10.2018.
Teretna vozila na CNG D-2-3-2018 Dobra Otvoreni postupak 04.10.2018, 10:00h Download Postavljeno OBAVEŠTENJE O DODELI UGOVORA 17.10.2018
Tropromajni gasni kotao nazivnog kapaciteta 1150 kW V-D-137-2018-MM Dobra Otvoreni postupak 03.10.2018, 09:00h Download Postavljena PITANJA I ODGOVORI 19.09.2018.
Postavljena ODLUKA O DODELI UGOVORA 11.10.2018.
Postavljeno OBAVEŠTENJE O ZAKLJUČENOM UGOVORU 31.10.2018.
Kuglaste slavine za gas D-31-2018-VP Dobra Otvoreni postupak 01.10.2018, 10:00h Download Postavljena PITANJA I ODGOVORI 06.09.2018.
Postavljena IZMENA KONKURSNE DOKUMENTACIJE 10.09.2018.
Postavljena PITANJA I ODGOVORI 10.09.2018.
Postavljena PITANJA I ODGOVORI 14.09.2018.
Postavljena PITANJA I ODGOVORI 20.09.2018.
Postavljena PITANJA I ODGOVORI 21.09.2018.
Postavljena ODLUKA O DODELI UGOVORA 12.10.2018.
Postavljeno OBAVEŠTENJE O ZAKLJUČENOM UGOVORU 22.10.2018.
Potrosni materijal V-D-197-14-2018-NM Dobra Otvoreni postupak 28.09.2018, 10:00h Download
Registrator pritiska i temperature D-34-10-V-2018-BJ Dobra Otvoreni postupak 28.09.2018, 10:00h Download Postavljena ODLUKA O DODELI UGOVORA 05.10.2018.
Postavljeno OBAVEŠTENJE O ZAKLJUČENOM UGOVORU 18.10.2018.
Prohromska bešavna žarena cev V-D-197-20-2018-TZD Dobra Otvoreni postupak 27.09.2018, 09:00h Download Postavljena IZMENA KONKURSNE DOKUMENTACIJE 13.09.2018
Postavljeno OBAVEŠTENJE O PRODUŽENJU ROKA ZA DOSTAVLJANJE PONUDA 13.09.2018.
Postavljena PITANJA I ODGOVORI 26.09.2018.
Postavljena ODLUKA O OBUSTAVI POSTUPKA 09.10.2018.
Postavljeno OBAVEŠTENJE O OBUSTAVI POSTUPKA 19.10.2018.
Ulošci filtera za gas D-208-2018-GK Dobra Otvoreni postupak 26.09.2018, 10:00h Download Postavljena PITANJA I ODGOVORI 03.09.2018.
Postavljena PITANJA I ODGOVORI 2 12.09.2018.
Postavljena ODLUKA O DODELI UGOVORA 15.10.2018.
Postavljeno OBAVEŠTENJE O ZAKLJUČENOM UGOVORU 06.11.2018.
Tehnička kontrola projekata za projekte za koje građevinsku dozvolu izdaje republika U-119-V-2018-TE Usluge Otvoreni postupak 24.09.2018, 10:00h Download Postavljena ODLUKA O ZAKLJUČENJU OKVIRNOG SPORAZUMA 10.10.2018.
Postavljeno OBAVEŠTENJE O ZAKLJUČENOM OKVIRNOM SPORAZUMU 24.10.2018.
Papir za fotokopiranje i papir u rolni za ploter D-155-2-2018-ŽŠ Dobra Otvoreni postupak 21.09.2018, 11:00h Download Postavljena ODLUKA O DODELI UGOVORA 04.10.2018.
Postavljeno OBAVEŠTENJE O ZAKLJUČENOM UGOVORU 19.10.2018.
Licence AutoCad D-92-2018-SN Dobra Otvoreni postupak 21.09.2018, 10:00h Download Postavljena PITANJA I ODGOVORI 29.08.2018.
Postavljena PITANJA I ODGOVORI 2 07.09.2018.
Postavljena ODLUKA O DODELI UGOVORA 10.10.2018.
Postavljeno OBAVEŠTENJE O ZAKLJUČENOM UGOVORU 19.10.2018.
Servis sredstava PPZ V-U-24-2018-MI Usluge Otvoreni postupak 21.09.2018, 11:00h Download Postavljena PITANJA I ODGOVORI 24.08.2018.
Postavljena ODLUKA O DODELI UGOVORA 18.10.2018.
Obrada korena zavara na cevima V-D-163-1-2018-DM Usluge Otvoreni postupak 17.09.2018, 09:00h Download Postavljena IZMENA KONKURSNE DOKUMENTACIJE 20.08.2018.
Postavljena PITANJA I ODGOVORI 05.09.2018.
Postavljena ODLUKA O DODELI UGOVORA 20.09.2018.
Postavljeno OBAVEŠTENJE O ZAKLJUČENOM UGOVORU 16.10.2018.
Rekonstrukcija spoljne vodovodne i hidrantske mreže u krugu RJ Transport Novi Sad V-D-140-2018-MM Dobra Otvoreni postupak 17.09.2018, 09:00h Download Postavljena PITANJA I ODGOVORI 24.08.2018.
Postavljena ODLUKA O DODELI UGOVORA 01.10.2018.
Postavljeno OBAVEŠTENJE O ZAKLJUČENOM UGOVORU 19.10.2018.
Agregat za električnu energiju snage 6KVA trofazni na dizel pogon V-D-55-2018-TZD Dobra Otvoreni postupak 17.09.2018, 09:00h Download Postavljena PITANJA I ODGOVORI 17.08.2018.
Postavljena ODLUKA O DODELI UGOVORA 04.10.2018.
Postavljeno OBAVEŠTENJE O ZAKLJUČENOM UGOVORU 25.10.2018.
Brusilica ručna V-D-34-11-2018-DB Dobra Otvoreni postupak 14.09.2018, 09:30h Download Postavljena PITANJA I ODGOVORI 06.09.2018.
Postavljena ODLUKA O DODELI UGOVORA 09.10.2018.
Postavljeno OBAVEŠTENJE O ZAKLJUČENOM UGOVORU 26.10.2018.
Finansijska usluga dugoročnog kredita od poslovne banke br. 2.2.7. Usluge Otvoreni postupak
(ne sprovodi se po ZJN)
03.09.2018, 09:00h Download Postavljena POJAŠNJENJA 1 i 2 17.08.2018.
Postavljena POJAŠNJENJA 3, 4 i 5 20.08.2018.
Postavljena POJAŠNJENJA 6 21.08.2018.
Postavljeno DODATNO POJAŠNJENJE 29.08.2018.
Postavljeno POJAŠNJENJE 8 31.08.2018.
Formiranje i tehničko obezbeđenje bezbednosnih zona i prostorije za čuvanje podataka najvišeg stepena poverljivosti na adresi Autoput 11 u Beogradu R-5-1 Radovi Otvoreni postupak 13.09.2018, 10:30h Download Postavljena ODLUKA O DODELI UGOVORA 03.10.2018.
Postavljeno OBAVEŠTENJE O ZAKLJUČENOM UGOVORU 16.10.2018.
Ulje za aktuatore sekcijskih ventila V-D-182-1-P-2018-TZD Dobra Otvoreni postupak 13.09.2018, 09:00h Download Postavljena ODLUKA O OBUSTAVI POSTUPKA 20.09.2018.
Postavljeno OBAVEŠTENJE O OBUSTAVI POSTUPKA 01.10.2018.
Finansijska usluga kratkoročnog kredita od poslovne banke br. 2.2.35 Usluge Otvoreni postupak
(ne sprovodi se po ZJN)
03.09.2018, 09:00h Download Postavljena POJAŠNJENJA 1-6 16.08.2018.
Postavljena POJAŠNJENJA 7 17.08.2018.
Postavljena POJAŠNJENJA 8 i 9 20.08.2018.
Postavljena POJAŠNJENJA 10 21.08.2018.
Dvostepeni regulatori pritiska V-D-52-2018-DM Dobra Otvoreni postupak 12.09.2018, 09:00h Download Postavljena PITANJA I ODGOVORI 20.08.2018.
Postavljena PITANJA I ODGOVORI 2 03.09.2018.
Postavljena IZMENA KONKURSNE DOKUMENTACIJE 03.09.2018.
Postavljena IZMENA KONKURSNE DOKUMENTACIJE 2 04.09.2018.
Postavljena ODLUKA O DODELI UGOVORA 20.09.2018.
Postavljeno OBAVEŠTENJE O ZAKLJUČENOM UGOVORU 10.10.2018.
Oprema za rekonstrukciju GMRS Boka 4 partije V-D-147-2018-MM Dobra Otvoreni postupak 10.09.2018, 09:00h Download Postavljena PITANJA I ODGOVORI 17.08.2018.
Postavljena PITANJA I ODGOVORI 2 03.09.2018.
Postavljena ODLUKA O DODELI UGOVORA ZA PARTIJE 1 I 2 I ODLUKA O OBUSTAVI ZA PARTIJE 3 I 4 01.10.2018.
Postavljena OBAVEŠTENJA O OBUSTAVI POSTUPKA za partije 3 i 4 12.10.2018.
Postavljena OBAVEŠTENJA O ZAKLJUČENIM UGOVORIMA ZA PARTIJU 1 i 2 23.10.2018.
Angažovanje trećih lica za građevinske i fizičke poslove na sanaciji gasovoda oblikovana po partijama R-23 Usluge Otvoreni postupak 10.09.2018, 10:30h Download Postavljena ODLUKA O DODELI UGOVORA za partije 1 i 8 16.10.2018.
Postavljena ODLUKA O OBUSTAVI POSTUPKA za partije 2,3,4,5,6 i 7 16.10.2018.
Postavljeno OBAVEŠTENJE O ZAKLJUČENOM UGOVORU ZA PARTIJU 1 17.10.2018.
Postavljeno OBAVEŠTENJE O ZAKLJUČENOM UGOVORU ZA PARTIJU 8 17.10.2018.
Spoljna rasveta V-D-231-P-2018-TZD Dobra Otvoreni postupak 10.09.2018, 09:00h Download Postavljena PITANJA I ODGOVORI 21.08.2018.
Postavljena ODLUKA O DODELI UGOVORA 20.09.2018.
Postavljeno OBAVEŠTENJE O ZAKLJUČENOM UGOVORU 11.10.2018.
Mašina za elektro fuziono zavarivanje PE cevi i fitinga V-D-34-8-2018-TZD Dobra Otvoreni postupak 07.09.2018, 09:00h Download Postavljena PITANJA I ODGOVORI 29.08.2018.
Postavljena ODLUKA O DODELI UGOVORA 18.09.2018.
Postavljeno OBAVEŠTENJE O ZAKLJUČENOM UGOVORU 11.10.2018.
Sanacija ograde i klizišta na GMRS Užice R-19 Radovi Otvoreni postupak 07.09.2018, 09:30h Download Postavljena ODLUKA O DODELI UGOVORA 03.10.2018.
Postavljeno OBAVEŠTENJE O ZAKLJUČENOM UGOVORU 22.10.2018.
Pasivne protektorske MG anode V-D-218-1-2018-DM Dobra Otvoreni postupak 06.09.2018, 09:00h Download Postavljena ODLUKA O DODELI UGOVORA 18.09.2018.
Postavljeno OBAVEŠTENJE O ZAKLJUČENOM UGOVORU 03.10.2018.
Alat za centriranje i ispravljanje ovalnosti cevi V-D-34-7-2018-DM Dobra Otvoreni postupak 05.09.2018, 09:00h Download Postavljena ODLUKA O DODELI UGOVORA 28.09.2018.
Postavljeno OBAVEŠTENJE O ZAKLJUČENOM UGOVORU 12.10.2018.
Ugradnja klima uređaja sa inverterom U-46-18-BG Usluge Javna nabavka male vrednosti 14.08.2018, 09:30h Download Postavljeno OBAVEŠTENJE O ZAKLJUČENOM UGOVORU 10.09.2018.
Vakum pumpa za vakumiranje čeličnih boca M-D-32-2018-DM Dobra Otvoreni postupak 10.08.2018, 09:00h Download Postavljena ODLUKA O OBUSTAVI POSTUPKA 28.08.2018.
Postavljeno OBAVEŠTENJE O OBUSTAVI POSTUPKA 10.09.2018.
Servis kotlarnice U-44-18-BG Usluge Otvoreni postupak 30.08.2018, 09:30h Download
Generalni remont stubne bušilice BS40 Sarlah U-10-1 Usluge Otvoreni postupak 30.08.2018, 10:00h Download Postavljena ODLUKA O DODELI UGOVORA 12.09.2018.
Postavljeno OBAVEŠTENJE O ZAKLJUČENOM UGOVORU 16.10.2018.
Održavanje i servisiranje motornih vozila V-U-2-4-2018-GM; Oblikovana u 5 partija Usluge Otvoreni postupak 30.08.2018, 10:00h Download Postavljene ODLUKE O DODELI UGOVORA (za sve partije) 11.09.2018.
Postavljeno OBAVEŠTENJE O ZAKLJUČENOM UGOVORU 03.10.2018.
Terenska vozila D-2-2018 Dobra Otvoreni postupak 30.08.2018, 10:00h Download Postavljena ODLUKA O DODELI UGOVORA 10.09.2018.
Postavljeno OBAVEŠTENJE O ZAKLJUČENOM UGOVORU 21.09.2018.
Produženje Miscrosoft licenciranja D-115-2018-SN Dobra Otvoreni postupak 27.08.2018, 10:00h Download Postavljena ODLUKA O DODELI UGOVORA 12.09.2018.
Postavljeno OBAVEŠTENJE O ZAKLJUČENOM UGOVORU 28.09.2018.
Testerasta glodala za mašinu za hladno sečenje cevi V-D-214-2018-DM Dobra Otvoreni postupak 27.08.2018, 09:00h Download Postavljena PITANJA I ODGOVORI 1 14.08.2018.
Postavljena PITANJA I ODGOVORI 2 16.08.2018.
Postavljena ODLUKA O OBUSTAVI POSTUPKA 07.09.2018.
Postavljeno OBAVEŠTENJE O OBUSTAVI POSTUPKA 17.09.2018.
Bojenje zidova i plafona disperzijom R-1-18-BG Radovi Otvoreni postupak 27.08.2018, 09:30h Download Postavljena ODLUKA O DODELI UGOVORA 19.09.2018.
Postavljeno OBAVEŠTENJE O ZAKLJUČENOM UGOVORU 21.09.2018.
Oprema za košenje, motorna testera D-11-18-BG Dobra Javna nabavka male vrednosti 08.08.2018, 09:30h Download POSTAVLJENA Izmena konkursne dokumentacije 02.08.2018.
Postavljeno OBAVEŠTENJE O ZAKLJUČENOM UGOVORU 21.09.2018.
Angažovanje građevinske operative na hitnoj sanaciji gasovoda, izradi priključaka, oblikovanoj po partijama V-R-13 Radovi Otvoreni postupak 27.08.2018, 10:00h Download Postavljena IZMENA KONKURSNE DOKUMENTACIJE 07.08.2018.
Postavljene ODLUKE O DODELI UGOVORA ZA PARTIJE 6,7 i 8 31.08.2018
Postavljeno OBAVEŠTENJE O OBUSTAVI POSTUPKA 31.08.2018.
Postavljena OBAVEŠTENJA O ZAKLJUČENIM UGOVORIMA ZA PARTIJE 6,7 i 8 03.09.2018.
Postavljena ODLUKA O DODELI UGOVORA ZA PARTIJU 5 07.09.2018.
Postavljeno OBAVEŠTENJE O ZAKLJUČENOM UGOVORU ZA PARTIJU 5 13.09.2018.
Elektromaterijal D-228-1-2-18-BG Dobra Otvoreni postupak 24.08.2018, 10:00h Download Postavljena ODLUKA O DODELI UGOVORA 30.10.2018.
Praćenje i klipiranje štampanih, elektronskih i web medija iz Srbije i regiona i instaliranje softvera sa arhiviranjem U-80-2018-SN Usluge Otvoreni postupak 24.08.2018, 10:00h Download Postavljena ODLUKA O DODELI UGOVORA 19.09.2018.

Postavljeno OBAVEŠTENJE O ZAKLJUČENOM UGOVORU 02.10.2018.

Usluga pregleda i ispitivanja opreme za rad i uslova radne okoline M-U-100-2018-MM Usluge Javana nabavka male vrednosti 03.08.2018, 09:00h Download Postavljena ODLUKA O DODELI UGOVORA 13.08.2018.
Mrežni SWITCH i ruter V-D-7-2018-DM Dobra Otvoreni postupak 22.08.2018, 09:00h Download POSTAVLJENA Pitanja i odgovori 1 27.07.2018.
Postavljena IZMENA KONKURSNE DOKUMENTACIJE 27.07.2018.
Postavljena IZMENA KONKURSNE DOKUMENTACIJE 13.08.2018.
Postavljena IZMENA KONKURSNE DOKUMENTACIJE 14.08.2018.
Postavljena PITANJA I ODGOVORI 2 14.08.2018.
Postavljena ODLUKA O DODELI UGOVORA 10.09.2018.
Postavljeno OBAVEŠTENJE O ZAKLJUČENOM UGOVORU 04.10.2018.
Revizija finansijskih izveštaja V-U-94-2018-MI Usluge Otvoreni postupak 23.08.2018, 11:00h Download Postavljena ODLUKA O DODELI UGOVORA 10.09.2018.
Postavljeno OBAVEŠTENJE O ZAKLJUČENOM UGOVORU 26.09.2018.
Klima komora industrijska V-D-9-1-2018-MI Dobra Otvoreni postupak 22.08.2018, 11:00h Download Postavljena ODLUKA O DODELI UGOVORA 26.09.2018.
Postavljeno OBAVEŠTENJE O ZAKLJUČENOM UGOVORU 17.10.2018.
Softver za virtualizaciju VMWARE D-104-2018-SN Dobra Otvoreni postupak 23.08.2018, 10:00h Download Postavljena PITANJA I ODGOVORI 20.08.2018.
Postavljena ODLUKA O DODELI UGOVORA 02.10.2018.
Postavljeno OBAVEŠTENJE O ZAKLJUČENOM UGOVORU 17.10.2018.
PVC razvodni ormani i merni orman D-188-18-BG Dobra Nabavka male vrednosti 31.07.2018, 09:30h Download
Zaštitne rukavice D-181-18-BG Dobra Otvoreni postupak 15.08.2018, 09:30h Download POSTAVLJENA Pitanja i odgovori 23.07.2018.
Postavljena ODLUKA O DODELI UGOVORA 12.09.2018.
Postavljeno OBAVEŠTENJE O ZAKLJUČENOM UGOVORU 26.09.2018.
Nabavka svih tehničkih elemenata za uvođenje telefonske centrale Call centar D-13-1-18-BG Dobra Otvoren postupak 14.08.2018, 09:30h Download
Izgradnja DGM na teritoriji Beograda (lokacija: Surčin) JN broj R-9 Radovi Otvoreni postupak 21.08.2018, 10:30h Download POSTAVLJENA Izmena konkursne dokumentacije 13.07.2018.
POSTAVLJENA Pitanja i odgovori 25.07.2018.
POSTAVLJENA Pitanja i odgovori 2 31.07.2018.
Postavljena PITANJA I ODGOVORI 3 09.08.2018.
Postavljena PITANJA I ODGOVORI 4 13.08.2018.
Postavljena PITANJA I ODGOVORI 5 i 6 14.08.2018.
Postavljena ODLUKA O DODELI UGOVORA 28.08.2018.
Postavljeno OBAVEŠTENJE O ZAKLJUČENOM UGOVORU 22.10.2018.
Etaloniranje manometara U-20-18-BG Usluga Otvoren postupak 13.08.2018, 10:00 Download
Drugo ažuriranje liste kandidata u prvoj fazi kvalifikacionog postupka – Geodetsko snimanje za potrebe izrade tehničke dokumentacije sa svim troskovima K-U-43-2 Usluge Kvalifikacioni postupak 07.12.2018, 10:30 Download
Servis i pregled stabilnog sistema za gasenje pozara i automatske dojave PP centrale U-25-18-BG Usluga Otvoren postupak 06.08.2018, 10:00 Download Postavljena PITANJA I ODGOVORI 1 24.07.2018.
POSTAVLJENA Pitanja i odgovori 03.08.2018.
Postavljeno OBAVEŠTENJE O ZAKLJUČENOM UGOVORU 26.09.2018.
Potrošni materijal V-D-197-1-2018-NM Dobra Otvoren postupak 06.08.2018, 10:30 Download
Set elektroničarskog alata V-D-34-1-2018-NM Dobra Otvoren postupak 04.08.2018, 10:00 Download POSTAVLJENO Izmena konkursne dokumentacije 19.07.2018.
POSTAVLJENO Izmena konkursne dokumentacije 2 19.07.2018.
Usluge održavanja uređaja za besprekidni sistem napajanja, broj U-50-2018 Usluga Otvoren postupak 03.08.2018, 10:30 Download Postavljena ODLUKA O DODELI UGOVORA 09.08.2018.
Servis i baždarenje detektora za gas V-U-26-2018-DD Usluga Otvoren postupak 07.08.2018, 09:30 Download Postavljena ODLUKA O ZAKLJUČENJU OKVIRNOG SPORAZUMA 10.09.2018.
Teflon traka i Teflon konac, M-D-222-2018-TB Dobra Javna nabavka male vrednosti 16.07.2018, 13:00 Download POSTAVLJENA Pitanja i odgovori 10.07.2018.
Postavljena ODLUKA O DODELI UGOVORA 01.08.2018.
Nadgradni LED paneli V-D-173-2018-DB Dobra Otvoren postupak 31.07.2018, 10:00 Download Postavljena PITANJA I ODGOVORI 29.06.2018.
Postavljena IZMENA KONKURSNE DOKUMENTACIJE 04.07.2018.
POSTAVLJENA Izmena i dopuna konkursne dokumentacije 25.07.2018.
POSTAVLJENO Obaveštenje o produženju roka za dostavljanje ponuda 25.07.2018.
Postavljena ODLUKA O DODELI UGOVORA 24.08.2018.
Postavljeno OBAVEŠTENJE O ZAKLJUČENOM UGOVORU 05.10.2018.
Kalibracioni gasovi V-D-192-2018-DD Dobra Otvoren postupak 24.07.2018, 09:30 Download Postavljena ODLUKA O DODELI UGOVORA 03.08.2018.
Usluge odorizacije U-51-2018 Usluge Otvoren postupak 20.07.2018, 11:00 Download Postavljena ODLUKA O DODELI UGOVORA 03.08.2018.
Postavljeno OBAVEŠTENJE O ZAKLJUČENOM UGOVORU 14.08.2018.
Ulja i maziva za održavanje putničkih i teretnih vozila V-D-182-2018-GM Dobra Otvoren postupak 20.07.2018, 10:00 Download Postavljeno POJAŠNJENJE 1 12.07.2018.
Postavljeno POJAŠNJENJE 2 16.07.2018.
Postavljena ODLUKA O ZAKLJUČENJU OKVIRNOG SPORAZUMA 16.08.2018.
Postavljeno OBAVEŠTENJE O ZAKLJUČENOM UGOVORU 1 26.09.2018.
Postavljeno OBAVEŠTENJE O ZAKLJUČENOM UGOVORU 2 16.11.2018.
Postavljeno OBAVEŠTENJE O ZAKLJUČENOM UGOVORU 3 20.12.2018.
Postavljeno OBAVEŠTENJE O ZAKLJUČENOM UGOVORU 4 26.02.2018.
Postavljeno OBAVEŠTENJE O ZAKLJUČENOM UGOVORU 5 22.04.2019.
Postavljeno OBAVEŠTENJE O ZAKLJUČENOM UGOVORU 6 27.08.2019.
Stampanje internog glasila GAS PRES M-U-72-2018-DD Usluge Nabavka male vrednosti 18.07.2018, 09:30 Download Postavljena ODLUKA O DODELI UGOVORA 10.08.2018.
Postavljeno OBAVEŠTENJE O ZAKLJUČENOM UGOVORU 20.08.2018.
Kombi vozila D-2-1-2018 Dobra Otvoren postupak 17.07.2018, 10:00 Download Postavljena IZMENA I DOPUNA KONKURSNE DOKUMENTACIJE 08.06.2018.
Postavljena PITANJA I ODGOVORI 13.06.2018.
POSTAVLJENA Odluka o dodeli ugovora 31.07.2018.
Postavljeno OBAVEŠTENJE O ZAKLJUČENOM UGOVORU 13.08.2018.
Izrada zaptivnih prstenova za sedište regulatora D-198-18-BG Dobra Otvoren postupak 17.07.2018, 09:30 Download POSTAVLJENA Odluka o dodeli ugovora 25.07.2018.
POSTAVLJENO Obaveštenje o zaključenom ugovoru 02.08.2018.
Ulje D-197-18-BG Dobra Otvoren postupak 17.07.2018, 09:30 Download Postavljena ODLUKA O DODELI UGOVORA 27.07.2018.
Postavljeno OBAVEŠTENJE O ZAKLJUČENOM UGOVORU 03.08.2018.
Izrada plana zaštite od požara za gasni sistem na teritoriji Šumadijskog okruga U-117-18-BG Usluge Otvoren postupak 16.07.2018, 10:00 Download POSTAVLJENO Odluka o dodeli ugovora 25.07.2018.
Pasivne protektorske MG anode V-D-218-2018-DM Dobra Otvoren postupak 13.07.2018, 09:00 Download POSTAVLJENO Odluka o obustavi postupka 18.07.2018.
POSTAVLJENO Obaveštenje o obustavi postupka 30.07.2018.
LED reflektori V-D-174-2018-TZD Dobra Otvoren postupak 13.07.2018, 09:00 Download Postavljena IZMENA KONKURSNE DOKUMENTACIJE 04.07.2018.
Postavljena PITANJA I ODGOVORI 04.07.2018.
POSTAVLJENA Odluka o dodeli ugovora 31.07.2018.
Postavljeno OBAVEŠTENJE O ZAKLJUČENOM UGOVORU 27.08.2018.
Električna dizalica do 1 tone V-D-34-2018-DB Dobra Otvoren postupak 12.07.2018, 09:30 Download Postavljena PITANJA I ODGOVORI 15.06.2018.
POSTAVLJENA Odluka o dodeli ugovora 31.07.2018.
Postavljeno OBAVEŠTENJE O ZAKLJUČENOM UGOVORU 27.08.2018.
Kuglaste gasne slavine D-33-V-2018-BJ Dobra Otvoren postupak 11.07.2018, 10:00 Download Postavljena PITANJA I ODGOVORI 13.06.2018.
Postavljena PITANJA I ODGOVORI 2 20.06.2018.
POSTAVLJENA Odluka o dodeli ugovora 25.07.2018.
Postavljeno OBAVEŠTENJE O ZAKLJUČENOM UGOVORU 26.09.2018.
Završetak priključka na elektro mrežu V-R-5-2018-DM Radovi Otvoren postupak 11.07.2018, 09:00 Download POSTAVLJENO Odluka o dodeli ugovora 17.07.2018.
Postavljeno OBAVEŠTENJE O ZAKLJUČENOM UGOVORU 27.07.2018.
Ulje za aktuatore sekcijskih ventila V-D-182-1-2018-TZD Dobra Otvoren postupak 11.07.2018, 09:00 Download Postavljena PITANJA I ODGOVORI 1 20.06.2018.
Postavljena ODLUKA O OBUSTAVI POSTUPKA 17.07.2018.
Postavljeno OBAVEŠTENJE O OBUSTAVI POSTUPKA 30.07.2018.
Održavanje servera (mail, web) U-31-2018-SN Usluge Otvoren postupak 10.07.2018, 10:00 Download POSTAVLJENO Odluka o dodeli ugovora 23.07.2018.
Postavljeno OBAVEŠTENJE O ZAKLJUČENOM UGOVORU 06.08.2018.
Održavanje i servisiranje motornih vozila područje Zrenjanin i Pančevo V-U-2-2-2018-GM; Tri partije Usluge Otvoren postupak 09.07.2018, 10:00 Download POSTAVLJENE Odluke o dodeli ugovora za sve partije 18.07.2018.
POSTAVLJENO Obaveštenje o zaključenim ugovorima (za sve partije) 31.07.2018.
Licence-antivirusni program (Kaspersky) D-101-2018-SN Dobra Otvoren postupak 06.07.2018, 10:00 Download POSTAVLJENA Odluka o dodeli ugovora 23.07.2018.
Postavljeno OBAVEŠTENJE O ZAKLJUČENOM UGOVORU 10.08.2018.
Računari i računarska oprema D-4-2018-SN Dobra Otvoren postupak 05.07.2018, 10:00 Download POSTAVLJENA Odluka o dodeli ugovora 23.07.2018.
Postavljeno OBAVEŠTENJE O ZAKLJUČENOM UGOVORU 09.08.2018.
Spoljna rasveta V-D-231-2018-TZD Dobra Otvoren postupak 04.07.2018, 09:00 Download Postavljena PITANJA I ODGOVORI 07.06.2018.
POSTAVLJENO Odluka o obustavi postupka 18.07.2018.
POSTAVLJENO Obaveštenje o obustavi postupka 30.07.2018.
Grejači za gasne hromatografe u EX izvedbi D-216-2018-TA Dobra Otvoren postupak 29.06.2018, 10:00 Download POSTAVLJENA Odluka o dodeli ugovora 19.07.2018.
Postavljeno OBAVEŠTENJE O ZAKLJUČENOM UGOVORU 07.08.2018.
Klima komora industrijska V-D-9-2018-MI Dobra Otvoren postupak 28.06.2018, 11:00 Download Postavljena PITANJA I ODGOVORI 04.06.2018.
Postavljena IZMENA I DOPUNA KONKURSNE DOKUMENTACIJE 05.06.2018.
Postavljena PITANJA I ODGOVORI 2 21.06.2018.
Postavljena ODLUKA O OBUSTAVI POSTUPKA 04.07.2018
POSTAVLJENO Obaveštenje o obustavi postupka 16.07.2018.
Tehnički gasovi V-D-193-2018-DD Dobra Otvoren postupak 28.06.2018, 09:30 Download Postavljena IZMENA KONKURSNE DOKUMENTACIJE 20.06.2018.
POSTAVLJENA Odluka o dodeli ugovora 17.07.2018.
Postavljeno OBAVEŠTENJE O ZAKLJUČENIM UGOVORIMA ZA PARTIJE 1, 2, 3 i 4 03.08.2018.
Rezervni delovi za merila proizvodjaca Elster-Intromet D-201-2018-BS Dobra Otvoren postupak 25.06.2018, 10:00 Download Postavljena IZMENA KONKURSNE DOKUMENTACIJE 11.06.2018.
Postavljena PITANJA I ODGOVORI 18.06.2018.
Postavljena ODLUKA O DODELI UGOVORA 05.07.2018.
POSTAVLJENO Obaveštenje o zaključenom ugovoru 20.07.2018.
Putničko vozilo D-1-2018 Dobra Otvoren postupak 25.06.2018, 10:00 Download Postavljena ODLUKA O DODELI UGOVORA 28.06.2018.
Postavljeno OBAVEŠTENJE O ZAKLJUČENOM UGOVORU 06.07.2018
Usluga pranja i čišćenja vozila V-U-4-2018-GM; Dve partije Usluge Otvoren postupak 25.06.2018, 10:00 Download Postavljena ODLUKA O DODELI UGOVORA (za obe partije) 02.07.2018.
POSTAVLJENO Obaveštenje o zaključenim ugovorima (za obe partije) 20.07.2018.
Sanacija vodovodne mreže u krugu GRČ Pančevo V-R-15-2018-DM Radovi Otvoren postupak 25.06.2018, 09:00 Download Postavljena PITANJA I ODGOVORI 1 04.06.2018.
Postavljena ODLUKA O DODELI UGOVORA 27.06.2018.
Postavljeno OBAVEŠTENJE O ZAKLJUČENOM
UGOVORU 24.07.2018.
Usluge održavanja i servisiranja motornih vozila u garantnom i vangarantnom roku oblikovanu po partijama U-2-1 Usluge Otvoren postupak 18.06.2018, 10:30 Download POSTAVLJENA Pitanja i odgovori 24.05.2018.
POSTAVLJENE Odluke o dodeli ugovora po partijama 1-11 19.07.2018.
POSTAVLJENA Obaveštenja o zaključenim ugovorima za partije 3,4 i 6 26.07.2018.
POSTAVLJENA Obaveštenja o zaključenim ugovorima za partije 5, 7, 10 i 11 27.07.2018.
POSTAVLJENA Obaveštenja o zaključenim ugovorima za partije 1 i 2 01.08.2018.
POSTAVLJENO Obaveštenje o zaključenom ugovoru za partiju 8 03.08.2018.
POSTAVLJENO Obaveštenje o zaključenom ugovoru za partiju 9 06.08.2018.
Stručna literatura – časopisi D-225-2018-ŽŠ Dobra Pregovarački postupak bez objavljivanja javnog poziva 18.06.2018, 10:00 Download POSTAVLJENA Odluka o dodeli ugovora 20.06.2018.
POSTAVLJENO Obaveštenje o zaključenom ugovoru za partije 1, 2 i 3 11.07.2018.
Geodetsko snimanje za potrebe izrade tehničke dokumentacije sa svim troškovima K-U-43-2; Prva faza – prva dokvalifikacija Usluge Kvalifikacioni postupak 18.06.2018, 10:30 Download Postavljena ODLUKA O PRIZNAVANJU KVALIFIKACIJE 25.12.2017.
Postavljeno POZIV ZA PODNOŠENJE PRIJAVA I KONKURSNA DOKUMENTACIJA – prva dokvalifikacija 26.12.2017.
Kontakt centar platforma V-D-13-2018-TZD Dobra Otvoren postupak 13.06.2018, 09:00 Download POSTAVLJENO Odluka o dodeli ugovora 02.07.2018.
POSTAVLJENO Obaveštenje o zaključenom ugovoru 24.07.2018.
Kancelarijski materijal JN br.D-155-1-2018-ŽŠ Dobra Otvoreni postupak 11.06.2018, 11:00h Download POSTAVLJENO Obaveštenje o zaključenom ugovoru 13.07.2018.
Usluga procene tržišne – fer vrednosti stalne imovine JP Srbijagas Novi Sad sa stanjem na dan 31.12.2017. U-107-V-2018-TE Usluga Otvoreni postupak 07.06.2018, 10:00h Download POSTAVLJENA Pitanja i odgovori 11.05.2018.
POSTAVLJENA Izmena konkursne dokumentacije 18.05.2018.
POSTAVLJENA Pitanja i odgovori 29.05.2018.
POSTAVLJENA Odluka o dodeli ugovora 19.06.2018.
POSTAVLJENO Obaveštenje o zaključenom ugovoru 18.07.2018.
LYDO anode, M-D-224-2018-TB Dobra Nabavka male vrednosti 25.05.2018, 10:00 Download
Održavanje i servisiranje motornih vozila V-U-2-2018-GM Usluge Otvoren postupak (tri partije) 23.03.2018, 09:00 Download Postavljene ODLUKE O DODELI UGOVORA (za sve tri partije) 11.04.2018.
Postavljeno OBAVEŠTENJE O ZAKLJUČENIM UGOVORIMA (za sve tri partije) 24.04.2018.
Tehnička kontrola projekata za projekte za koje građevinsku dozvolu izdaje lokalna samouprava U-35-V-2017-TE Usluge Otvoren postupak 22.03.2018, 10:00 Download Postavljena PITANJA I ODGOVORI 22.02.2018.
Postavljena ODLUKA O ZAKLJUČENJU OKVIRNOG SPORAZUMA
Postavljeno OBAVEŠTENJE O ZAKLJUČENJU OKVIRNOG SPORAZUMA 04.05.2018.
Postavljeno OBAVEŠTENJE O ZAKLJUČENOM UGOVORU 07.06.2018.
Postavljeno OBAVEŠTENJE O ZAKLJUČENOM UGOVORU 2019 11.02.2019.
Rekonstrukcija udaljenih telemetrijskih stanica UTS V-D-163-2018-MM Dobra Otvoren postupak 21.03.2018, 09:00 Download Postavljena IZMENA KONKURSNE DOKUMENTACIJE 07.05.2018.
Postavljena ODLUKA O DODELI UGOVORA 01.06.2018.
Postavljeno OBAVEŠTENJE O ZAKLJUČENOM UGOVORU 22.06.2018.
Nabavka PTZ korektora D-24-17-BG Dobra Otvoren postupak 19.03.2018, 10:00 Download Postavljena IZMENA KONKURSNE DOKUMENTACIJE 21.02.2018.
Postavljena ODLUKA O DODELI UGOVORA 31.10.2018.
Pogonsko gorivo za motorna vozila V-D-131-2018-GM Dobra Otvoren postupak 16.03.2018, 10:00 Download Postavljeno POJAŠNJENJE 1 12.03.2018.
Postavljena ODLUKA O DODELI UGOVORA 22.03.2018.
Postavljeno OBAVEŠTENJE O ZAKLJUČENOM UGOVORU 04.04.2018.
Rezervni delovi i potrošni materijal za održavanje putničkih i teretnih vozila V-D-111-2017-GM; Okvirni sporazum Dobra Otvoren postupak 07.03.2018, 11:00 Download POSTAVLJENO Pojašnjenje 1 28.02.2018
POSTAVLJENA Odluka o zaključenju okvirnog sporazuma 02.04.2018.
POSTAVLJENO Obaveštenje o zaključenju okvirnog sporazuma 27.04.2018.
POSTAVLJENO Obaveštenje o zaključenom ugovoru 2 16.07.2018.
POSTAVLJENO Obaveštenje o zaključenom ugovoru 3 21.09.2018.
POSTAVLJENO Obaveštenje o zaključenom ugovoru 4 09.11.2018.
POSTAVLJENO Obaveštenje o zaključenom ugovoru 5 20.12.2018.
POSTAVLJENO Obaveštenje o zaključenom ugovoru 6 26.02.2019.
POSTAVLJENO Obaveštenje o zaključenom ugovoru 7 18.04.2019.
POSTAVLJENO Obaveštenje o zaključenom ugovoru 8 25.04.2019.
Nabavka sijalica i rezervnih delova D-141-17-BG Dobra Otvoren postupak 27.02.2018, 09:00 Download
Rezervni delovi za sigurnosno-regulacionu opremu V-D-127-5-2017-MI Dobra Otvoren postupak 27.02.2018, 09:00 Download
Izrada plana zaštite od požara za gasni sistem V-U-122-3-2017-DM Usluge Otvoren postupak 26.02.2018, 09:30 Download
Tehnički pregled lokacija u Kragujevcu U-114-3-17-BG Usluge Otvoren postupak 26.02.2018, 09:00 Download
Izrada projektne dokumentacije za stabilni sistem za dojavu požara V-U-48-2017-TZD Usluge Otvoren postupak 26.02.2018, 09:00 Download POSTAVLJENO Odluka o dodeli ugovora 06.03.2018.
POSTAVLJENO Obaveštenje o zaključenom ugovoru 09.07.2018.
Izolacione prirubnice V-D-193-1-2017-MI Dobra Otvoren postupak 23.02.2018, 11:00 Download
Čelični nosači cevi D-151-2-2017 Dobra Otvoren postupak 23.02.2018, 10:00 Download
Zdravstvena usluga obavezni prethodni i periodični pregledi ORJ Beograd U-14-2-2017-TE Usluge Otvoren postupak 23.02.2018, 10:00 Download
Računari i računarska oprema D-4-26-2017-SN Dobra Otvoren postupak 22.02.2018, 10:00 Download
Zdravstvena usluga obavezni prethodni i periodični pregledi ORJ Novi Sad U-14-1-V-2017-TE Usluge Otvoren postupak 22.02.2018, 10:00 Download
Čelične cevi V-D-181-2017-DD Dobra Otvoren postupak 22.02.2018, 09:30 Download
Servis i zamena ploče za gasni analizator TESTO 350 XL V-U-15-6-2017-TZD Usluge Otvoren postupak 22.02.2018, 09:00 Download Postavljena IZMENA KONKURSNE DOKUMENTACIJE 23.01.2018.
Cevni lukovi, prirubnički setovi, prirubnice, T komadi, koncentrični reduciri, navarni komadi, slepe prirubnice, D-213-2017-GK Dobra Otvoren postupak 21.02.2018, 11:00 Download Postavljena PITANJA I ODGOVORI 24.01.2018.
Održavanje računarske i telekomunikacione opreme U-9-2017-SN Usluge Otvoren postupak 20.02.2018, 10:00 Download
Softver specijalne namene, podrška i obuka V-D-67-2017-MM Dobra Otvoren postupak 19.02.2018, 11:00 Download Postavljena IZMENA KONKURSNE DOKUMENTACIJE 23.01.2018.
Postavljena PITANJA I ODGOVORI 25.01.2018.
Anode V-D-126-2-2017-NM Dobra Otvoren postupak 19.02.2018, 10:00 Download
Apsorpcioni odorizator D-187-2017-TA Dobra Otvoren postupak 19.02.2018, 10:00 Download
Sanacija gasovoda RG 08-12 Preljina – Gornji Milanovac R-46-17-GB Radovi Otvoren postupak 19.02.2018, 09:00 Download
Diskovi za sistem Dell PowerEdge T630 V-D-4-13-2017-DD Dobra Otvoren postupak 16.02.2018, 09:30 Download
Nabavka univerzalnog spreja i pucvala D-125-3-17-BG Dobra Otvoren postupak 16.02.2018, 09:00 Download
Vulkanizerske usluge za vozila V-U-6-1-2017-GM, Tri partije Usluge Otvoren postupak 14.02.2018, 09:00 Download
Sanacija kancelarija i zgrade službe skladišta i magacina Beograd R-3-2-17-BG Radovi Otvoren postupak 13.02.2018, 09:30 Download
Geodetsko snimanje – projekat preparcelacije za MRS Bežanija, KTP za MRS Šuljakovac2 i KTP za RS Bežanija U-43-4 Usluge Otvoren postupak 09.02.2018, 10:00 Download Postavljena PITANJA I ODGOVORI 15.01.2018.
Održavanje merne platforme U-137-2017-GK Radovi iz oblasti energetike Usluge
Pregovarački postupak bez objavljivanja poziva za podnošenje ponuda
07.02.2018, 11:00 Download
Sigurnosno-regulaciona oprema V-D-127-4-2017-NM Dobra Otvoren postupak 05.02.2018, 10:00 Download Postavljena IZMENA KONKURSNE DOKUMENTACIJE 10.01.2018.
Etalonski digitalni manometri V-D-29-3-2017-MI Dobra Otvoren postupak 31.01.2018, 11:00 Download
Usluge fotokopiranja i koričenja V-U-41-2017-MI Usluge Otvoren postupak 30.01.2018, 11:00 Download Postavljeno OBAVEŠTENJE O ZAKLJUČENOM UGOVORU 1 19.03.2019.
Postavljeno OBAVEŠTENJE O ZAKLJUČENOM UGOVORU 2 19.03.2019.
Instrumenti za lociranje podzemnih instalacija V-D-197-2017-MI Dobra Otvoren postupak 29.01.2018, 11:00 Download Postavljena PITANJA I ODGOVORI 29.12.2017.
Finansijska usluga – izdavanja bankarske garancije za dobro izvršenje posla po osnovu učešća u svojstvu ponuđača u postupku javne nabavke prirodnog gasa za 2018. godinu U-66-V-2017-TE Usluge Otvoren postupak 26.01.2018, 10:00 Download Postavljena IZMENA KONKURSNE DOKUMENTACIJE 10.01.2018.
Postavljena IZMENA KONKURSNE DOKUMENTACIJE 18.01.2018.
Ugradnja sistema kontrole pristupa i evidencije R-8-17-BG Radovi Otvoren postupak 26.01.2018, 09:30 Download Postavljena PITANJA I ODGOVORI 18.01.2018.
Postavljena PITANJA I ODGOVORI 22.01.2018.
Nadzemna oznaka sekcijskog ventila D-174-1-17-BG Dobra Otvoren postupak 25.01.2018, 09:30 Download Postavljena PITANJA I ODGOVORI 15.01.2018.
Postavljena IZMENA KONKURSNE DOKUMENTACIJE 16.01.2018.
Postavljena PITANJA I ODGOVORI 22.01.2018.
Postavljena PITANJA I ODGOVORI 22.01.2018.
Skeneri D-4-16 Dobra Otvoren postupak 24.01.2018, 10:00 Download
Nadogradnja postojećeg „CA UNICENTER“ servera na novu verziju „CA CLIENT AUTOMATION“ D-76-3-2017-SN Dobra Otvoren postupak 23.01.2018, 10:00 Download
Usluge izrade plane detaljne regulacije U-124-1-2017-GK Usluge Otvoren postupak 22.01.2018, 11:00 Download Postavljena PITANJA I ODGOVORI 26.12.2017.
Postavljena PITANJA I ODGOVORI 17.01.2018.
Usluge prevođenja U-28-2017-VP Usluge Nabavka male vrednosti 22.01.2018, 10:00 Download Postavljena IZMENA KONKURSNE DOKUMENTACIJE 09.01.2018.
Postvljena PITANJA I ODGOVORI 10.01.2018.
Postavljena IZMENA I DOPUNA KONKURSNE DOKUMENTACIJE 10.01.2018.
Univerzalni katanci i cilindri D-173-1-17-BG Dobra Nabavka male vrednosti 22.01.2018, 09:30 Download Postavljena PITANJA I ODGOVORI 15.01.2018.
Hidraulično ulje za aktuatore HD-22 D-112-1 Dobra Otvoren postupak 18.01.2018, 10:00 Download
Nadogradnja postojecih licenci za programski paket „PowerBuilder“ D-108-2017-SN Dobra Otvoren postupak 18.01.2018, 10:00 Download
Anti korozivna zaštita M-R-34-1-2017-DD Usluge Nabavka male vrednosti 17.01.2018, 09:30 Download
Skener ADF Flatbed Duplex V-D-4-21-2017-DM Dobra Otvoren postupak 12.01.2018, 09:00 Download
Demontaža postojeće stolarije, izrada i montaža rolo vrata i prozora V-R-3-2017-DM Radovi Otvoren postupak 11.01.2018, 09:00 Download Postavljena PITANJA I ODGOVORI 18.12.2017.
Regulaciona oprema V-D-30-3-2017-TZD Dobra Otvoren postupak 10.01.2018, 09:00 Download Postavljena ODLUKA O DODELI UGOVORA 17.01.2018.
Potrošni materijal za radionice (Zaptivači) D-125-2-17-BG Dobra Otvoren postupak 09.01.2018, 09:30 Download Postavljena PITANJA I ODGOVORI 04.12.2017.
Postavljena PITANJA I ODGOVORI 21.12.2017.
Postavljena ODLUKA O DODELI UGOVORA 17.01.2018.
Pneumatici za vozila V-D-113-2017-GM Dobra Otvoren postupak
(okvirni sporazum)
28.12.2017, 09:30 Download Postavljeno POJAŠNJENJE 1 23.12.2017.
Postavljena ODLUKA O ZAKLJUČENJU OKVIRNOG SPORAZUMA 17.01.2018.
Postavljeno OBAVEŠTENJE O ZAKLJUČENOM OKVIRNOM SPORAZUMU 02.02.2018.
Postavljeno OBAVEŠTENJE O ZAKLJUČENOM UGOVORU 1 05.04.2018.
Postavljeno OBAVEŠTENJE O ZAKLJUČENOM UGOVORU 2 12.04.2018.
Postavljeno OBAVEŠTENJE O ZAKLJUČENOM UGOVORU 3 29.05.2018.
Postavljeno OBAVEŠTENJE O ZAKLJUČENOM UGOVORU 4 29.06.2018.
Postavljeno OBAVEŠTENJE O ZAKLJUČENOM UGOVORU 5 10.10.2018.
Назив Јавне набавке по предмету Јавне набавкe по поступку Рок за достављање понуда Преузмите документацију Обавештења