БЕЗБЕДНОСТ

Услед непознавања карактеристика природног гаса, људи су склони да поистовећују природни гас са пропан-бутаном, а разлика је велика. Искуство показује да је употреба природног гаса као енергента једна од најбезбеднијих, како за само лице које рукује уређајима прикључења и емитовања природног гаса, тако и за животну средину.
Имајући у виду веома строга правила и прописе за извођење инсталација природног гаса, бројне елементе безбедности у конструктивним решењима цеви, цевних елемената, опреме, као и друге додатне мере обезбеђења на дистрибутивној мрежи (мере обезбеђења од прекорачења притиска и одоризација гаса), може се констатовати да је безбедност на врло високом нивоу
Да би коришћење инсталације било безбедно, неопходно је строго се придржавати упутстава дистрибутера гаса и произвођача гасних уређаја.

Могућност плаћања прикључења на 36 рата
Желите да се информишете
или упутите питања у вези са коришћењем услуга Оператора дистрибутивног цистема СРБИЈАГАС,
можете нас контактирати позивом на број нашег контакт центра
0800 021 020.
Позив на овај број је бесплатан.