БЕЗБЕДНОСТ

Услед непознавања карактеристика природног гаса, људи су склони да изједначавају природни гас са пропан-бутаном, а разлика је велика. Искуство показује да је употреба природног гаса као енергента једна од најбезбеднијих, како за само лице које рукује уређајима прикључења и емитовања природног гаса, тако и за животну средину.
Имајући у виду веома строга правила и прописе за извођење инсталација природног гаса, бројне елементе безбедности у конструктивним решењима цеви, цевних елемената, опреме, као и друге додатне мере обезбеђења на дистрибутивној мрежи (мере обезбеђења од прекорачења притиска и одоризација гаса), може се констатовати да је безбедност на врло високом нивоу
Да би коришћење инсталације било безбедно неопходно је, такође, строго се придржавати упутстава дистрибутера гаса, и произвођача гасних уређаја.

Купите прикључак на 36 рата
Желите да се информишете
или упутите питање у вези са коришћењем услуга компаније Оператор Дистрибутивног Система СРБИЈАГАС?
Налазимо Вам се на располагању. Можете нас контактирати позивом на број нашег контакт центра на број
0800 021 020
Позив на овај број је бесплатан