ИЗВОЂЕЊЕ РАДОВА У БЛИЗИНИ ГАСОВОДА

Извођење грађевинских радова у близини гасовода није дозвољено без поседовања грађевинске дозволе у складу са Законом о планирању и изградњи, односно без сагласности Оператора дистрибутивног система ЈП Србијагас
Приликом извођења грађевинских радова који се извршавају у близини гасовода, потребно је предузети одређене безбедоносне мере. Извођач радова мора поседовати услове и сагласност од Оператора дистрибутивног система која дефинише минималне сигурносне мере које се морају применити када се ради у близини гасовода.

Могућност плаћања прикључења на 36 рата
Желите да се информишете
или упутите питања у вези са коришћењем услуга Оператора дистрибутивног цистема СРБИЈАГАС,
можете нас контактирати позивом на број нашег контакт центра
0800 021 020.
Позив на овај број је бесплатан.