ИЗВОЂЕЊЕ РАДОВА У БЛИЗИНИ ГАСОВОДА

Извођење грађевинских радова у близини гасовода није дозвољено без исходоване грађевинске дозволе у складу са Законом о планирању и изградњи, односно без сагласности Оператора Дистрибутивног система ЈП Србијагас..
Приликом извођења грађевинских радова који се извршавају у близини гасовода, потребно је предузети одређене безбедоносне мере. Извођач радова мора поседовати услове и сагласност од Оператора Дистрибутивног система ЈП Србијагас, која дефинише минималне сигурносне мере које се морају применити када се ради у близини гасовода.

Купите прикључак на 36 рата
Желите да се информишете
или упутите питање у вези са коришћењем услуга компаније Оператор Дистрибутивног Система СРБИЈАГАС?
Налазимо Вам се на располагању. Можете нас контактирати позивом на број нашег контакт центра на број
0800 021 020
Позив на овај број је бесплатан