Назив и број јавне набавкеВрста набавке по предметуВрста набавке по поступкуРок за достављање понудаКонкурсна докуменатцијаНакнадна обавештења
Krečenje poslovnih prostorija u RJ Distribucija u Novom Sadu, R-566/V/2022-TERadoviOtvoreni postupak - rezervisana jn18.04.2022,09:00Javni poziv-sektorska nabavka
Objavljeno 31.03.2022.
Preuzimanje
Finansijska usluga - izdavanje činidbene bankarske garancije za zaključenje ugovora o korišćenju LNG terminala u korist Gastrade S.A,Grčka,jn.br.U-389/V/2021-TEUslugeOtvoreni postupak17.01.2022,09:00Javni poziv-sektorska nabavka
Objavljeno 21.12.2021.
Preuzimanje
Održavanje građevinskih objekata , jn.br. R-412/V/2021-TERadoviOtvoreni postupak21.01.2022,09:00Javni poziv-sektorska nabavka
Objavljeno 21.12.2021.
Preuzimanje
Led paneli D-283/2021-GKDobraOtvoreni postupak20.12.2021,10:00Javni poziv-sektorska nabavka
Objavljeno 09.12.2021.
Preuzimanje
Prenosni uređaj za merenje otpornosti tla D-63/2021-GKDobraOtvoreni postupak10.01.2022,10:00Javni poziv-sektorska nabavka
Objavljeno 08.12.2021.
Preuzimanje
Finansijska usluga - izdavanje bankarske garancije za obezbeđenje naknade za nepotpunu eksproprijaciju nepokretnosti radi izmeštanja gasovoda u svrhu izgradnje autoputa „Moravski koridor“
U-531/1/V/2021-TE
UslugeOtvoreni postupak31.12.2021,09:30Javni poziv-sektorska nabavka
Objavljeno 30.11.2021.
Preuzimanje
Radovi na adaptaciji kancelarijskog prostora u sektoru tehničke podrške R-418/V/2021-TERadoviOtvoreni postupak - rezervisana javna nabavka31.12.2021,09:00Javni poziv-sektorska nabavka
Objavljeno 30.11.2021.
Preuzimanje
Radovi na adaptaciji radnih i pomoćnih prostorija u Novom Sadu, R-416/V/2021-TERadoviOtvoreni postupak - rezervisana javna nabavka27.12.2021,09:30Javni poziv-sektorska nabavka
Objavljeno 26.11.2021.
Preuzimanje
Finansijska usluga - izdavanje bankarske garancije za obezbeđenje naknade za nepotpunu eksproprijaciju nepokretnosti radi izmeštanja gasovoda u svrhu izgradnje autoputa „Miloš Veliki“, U-531/V/2021-TEUslugeOtvoreni postupak27.12.2021,09:00Javni poziv-sektorska nabavka
Objavljeno 26.11.2021.
Preuzimanje
Redovno i naknadno održavanje softvera za upravljanje imovinom i održavanjem U-451/2021-GKUslugeOtvoreni postupak29.11.2021,10:00Javni poziv-sektorska nabavka
Objavljeno 29.10.2021.
Preuzimanje
Pregled i ispitivanje opreme za rad i ispitivanje uslova radne sredine U-513/V/2021-TEUslugeOtvoreni postupak01.11.2021,09:00Javni poziv-sektorska nabavka
Objavljeno 29.09.2021.
Preuzimanje
Oprema i pribor za električne alate i mašine D-288/V/2021-TEDobraOtvoreni postupak01.10.2021,09:00Javni poziv-sektorska nabavka
Objavljeno 31.08.2021.
Preuzimanje
Materijal za popunu zaliha D-261/2021-GKDobraOtvoreni postupak27.09.2021,10:00Javni poziv-sektorska nabavka i Uputstvo ponuđačima kako da sačine ponudu
Objavljeno 25.08.2021.
Preuzimanje
Fitinzi D-221/2021-GKDobraOtvoreni postupak24.09.2021,10:00Javni poziv-sektorska nabavka i Uputstvo ponuđačima kako da sačine ponudu
Objavljeno 24.08.2021.
Preuzimanje
Sanacija krovne konstrukcije R-415/2021-GKRadoviOtvoreni postupak03.09.2021,10:00Javni poziv-sektorska nabavka i Uputstvo ponuđačima kako da sačine ponudu
Objavljeno 03.08.2021.
Preuzimanje
Izrada procene rizika od katastrofe i plana zaštite i spasavanja U-372/2021-GKUslugeOtvoreni postupak23.08.2021,10:00Javni poziv-sektorska nabavka i Uputstvo ponuđačima kako da sačine ponudu
Objavljeno 23.07.2021.
Preuzimanje
Finansijska usluga - izdavanja bankarske garancije za dobro izvršenje u korist „Infrastructure Development and Constracton“ d.o.o Beograd U-386/V/2021-TEUslugeOtvoreni postupak09.08.2021,09:00Javni poziv
Objavljeno 09.07.2021.
Preuzimanje
Finansijska usluga - izdavanja bankarske garancije za primljeni avans u korist „Infrastructure Development and Constracton“ d.o.o Beograd U-384/V/2021-TEUslugeOtvoreni postupak09.08.2021,09:30Javni poziv
Objavljeno 09.07.2021.
Preuzimanje
Dogradnja invertorskih aparata za zavarivanje u zaštitnoj atmosferi D-68/V/2021-TEDobraOtvoreni postupak23.07.2021,11:00Javni poziv-sektorska nabavka
Objavljeno 07.07.2021.
Preuzimanje
Potrošni materijal za obradu i zavrivanje cevi D-274/V/2021-TEDobraOtvoreni postupak23.07.2021,10:00Javni poziv-sektorska nabavka
Objavljeno 07.07.2021.
Preuzimanje
Potrošni elektromaterijal za održavanje elektroinstalacija D-183/1/2021-GKDobraOtvoreni postupak26.07.2021,10:00Javni poziv-sektorska nabavka i Uputstvo ponuđačima kako da sačine ponudu
Objavljeno 25.06.2021.
Preuzimanje
Кomplet automatska stanica katodne zaštite D-84/V/2021-TEDobraOtvoreni postupak19.07.2021,10:00Javni poziv-sektorska nabavka
Objavljeno 22.06.2021.
Preuzimanje
Izgradnja zgrade arhiva i magacina u krugu RJ u Novom sadu R-498/2021-GKRadoviOtvoreni postupak12.07.2021,10:00Javni poziv-sektorska nabavka i Uputstvo ponuđačima kako da sačine ponudu
Objavljeno 10.06.2021.
Preuzimanje
Adaptacija poslovnog prostora u ulici Ilije Birčanina 25 u Novom Sadu- rolo rešetke R-500/2021-GKRadoviOtvoreni postupak17.06.2021,10:00Javni poziv-sektorska nabavka i Uputstvo ponuđačima kako da sačine ponudu
Objavljeno 01.06.2021.
Preuzimanje
Adaptacija kancelarijskog prostora u RJ Distribucija Zrenjanin R-431/2021-GKRadoviOtvoreni postupak10.06.2021,10:00Javni poziv-sektorska nabavka i Uputstvo ponuđačima kako da sačine ponudu
Objavljeno 10.05.2021.
Preuzimanje
Održavanje sistema katodne zaštite 456/2021-GKUslugeOtvoreni postupak27.05.2021,10:00Javni poziv-sektorska nabavka i Uputstvo ponuđačima kako da sačine ponudu
Objavljeno 26.04.2021.
Preuzimanje
Finansijska usluga - izdavanje činidbene bankarske garancije za zaključenje ugovora o korišćenju LNG terminala u korist Gastrade S.A,GrčkaUslugeOtvoreni postupak24.05.2021,10:00Javni poziv-sektorska nabavka
Objavljeno 23.04.2021.
Preuzimanje
Adaptacija poslovnog prostora u ulici Ilije Birčanina 25 u Novom Sadu- rolo rešetke, R-500/2021-GKRadoviOtvoreni postupak26.04.2021,10:00Javni poziv-sektorska nabavka i Uputstvo ponuđačima kako da sačine ponudu
Objavljeno 15.04.2021.
Preuzimanje
FIREWALL uređaj za zaštitu mrežne infrastrukture na centrali u RJ D-9/2020-SNDobraOtvoreni postupak28.01.2021,10:30Javni poziv za dostavu ponuda
Objavljeno 31.12.2020.
Preuzimanje
Računarska oprema D-4/11/2020-SNDobraOtvoreni postupak27.01.2021,10:30Javni poziv za dostavu ponuda
Objavljeno 31.12.2020.
Preuzimanje
El energija za 2021.godinu V-D-144/2020-MMDobraOtvoreni postupak21.01.2021,10:00Poziv za elektronsko podnošenje ponuda na Portalu za javne nabavke
Objavljen 30.12.2020.
Računarska oprema D-4/10/2020-SNDobraOtvoreni postupak22.01.2021,10:30Javni poziv za dostavu ponuda
Objavljeno 28.12.2020.
Preuzimanje
Usluge pranja vozila V-U-273-1/2020-MM u skladu sa Zakonom o javnim nabavkama Sl.glasnik R.Srbije 91/19
Partija 1 Novi Sad, Partija 2 Beograd Partija 3 Kikinda
UslugeOtvoreni postupak – okvirni sporazum22.01.2021,10:00Poziv za elektronsko podnošenje ponuda na Portalu za javne nabavke
Objavljen 28.12.2020.
Fotokopir aparat u boji A3 D-5/1/2020-SNDobraOtvoreni postupak21.01.2021,10:30Javni poziv za dostavu ponuda
Objavljeno 28.12.2020.
Preuzimanje
Garnitura elektroničarskog alata i alata za instalaciju mrežnih kablova D-66/8/2020-SNDobraOtvoreni postupak20.01.2021,10:30Javni poziv za dostavu ponuda
Objavljeno 25.12.2020.
Preuzimanje
Vulkanizerske usluge V-U-283-1/2020-MM u skladu sa Zakonom o javnim nabavkama Sl.glasnik R.Srbije 91/19
Partija 1 Beograd, Partija 2 Kikinda Partija 3 Pančevo
UslugeOtvoreni postupak – okvirni sporazum 14.01.2021,10:00Poziv za elektronsko podnošenje ponuda na Portalu za javne nabavke
Objavljen 21.12.2020.
Izvođenjegrađevinskih radova na Bulevaru osobođenja br. 5 u Novom Sadu R-394RadoviOtvoreni postupak31.12.2020,09:00Javni poziv za dostavu ponuda
Objavljeno 21.12.2020.
Preuzimanje
Projektovanje i izgradnja električnih instalacija na gasovodnim objektima po dobijenim rešenjima EPS-a 443UslugeOtvoreni postupak06.01.2021,10:00Javni poziv za dostavu ponuda
Objavljeno 21.12.2020.
Preuzimanje
Elektromehaničkiručni alati D-66/8/2020-TEDobraOtvoreni postupak06.01.2021,11:00Javni poziv za dostavu ponuda
Objavljeno 21.12.2020.
Preuzimanje
Vulkanizerske usluge V-U-283-2020-MMUslugeOtvoreni postupak – okvirni sporazum 04.01.2021,10:00Poziv za elektronsko podnošenje ponuda na Portalu za javne nabavke
Objavljen 17.12.2020.
Održavanje i nadogradnja web portala U-343/2020-SNUslugeOtvoreni postupak06.01.2021,10:30Javni poziv za dostavu ponuda
Objavljeno 16.12.2020.
Preuzimanje
Rezervni delovi uređaja za predgrevanje sa uslugom servisa D-182/2020-GKDobraOtvoreni postupak11.01.2021,10:00Javni poziv za dostavu ponuda
Objavljeno 11.12.2020.
Preuzimanje